Aanbod

 In de praktijk kun je terecht voor:

– psychologisch astrologisch consult

– procesbegeleiding 

– begeleiden van (top)managers/ondernemers

– innerlijk kindwerk

– telefonisch/online consult

Op verzoek verzorg ik lezingen/cursussen

 

Een horoscoopduiding is een eenmalig consult  waarbij ik je exacte geboortegegevens nodig heb: datum, tijd en plaats van geboorte. In het gesprek komt o.a. naar voren de weg die je ziel in dit leven wil gaan, je kwaliteiten en struikelblokken.  De juiste geboortetijd is belangrijk! Eventueel op te vragen bij de gemeente waar je geboren bent. Je kunt de horoscoop ook uit laten schrijven. Zo heb je een ideaal naslagwerk. Door middel van een horoscoopduiding raak ik je kern aan en begeleid je op je levenspad! Het is een wonderbaarlijk fenomeen. En het scheelt vaak – mocht je in therapie zijn  – meerdere therapeutische sessies!

Voor een horoscoopduiding vraag ik om vooraf te betalen, dit i.v.m. de uren die ik nodig ben voor de voorbereiding, mocht je totaal niet tevreden zijn over het gebodene dan geef ik 100% garantie. 

Daarnaast is de psychologische astrologie een betrouwbaar “instrument” om organisaties te adviseren op het gebied van personeelszaken / assessment d.m.v. een horoscoopduiding.

Coachen van managers is voor leidinggevenden die willen werken aan persoonlijke groei  De (veelal onbewust) gevoelsmatige kant van het managen maar zeker ook de privéomstandigheden komen aan bod. Door bepaalde ingesleten mechanismen helder te krijgen en te doorvoelen kun je vaak al na één of twee sessies met nieuwe inzichten en inspiratie verder.

Een kinder/baby-horoscoop is een praktische handleiding die je als ouder prima kunt gebruiken tijdens de opvoeding. Het geeft inzicht in het energiepatroon van je kind, het geeft tevens inzicht hoe het kind de ouders ervaart. Welke spiegels houdt je kind je voor en hoe kun je als ouder op harmonische wijze een manier zien te vinden hoe jij je kind kan ondersteunen in zijn/haar ont-wikkeling.

Procesbegeleiding voor mensen die willen werken aan de ont-wikkeling van het ZELF. Ik verbind me gemakkelijk met de aanwezige (ziels)energie en ik geef je dan ook terug wat ik waarneem. Mijn werkwijze is respectvol en betrokken. Liefdevol tackelen zo zou je het ook kunnen noemen. Ik kijk graag met je mee naar waar jij staat en waar je naartoe wil bewegen.

Luistersessie: Wanneer je iets zou willen bespreken wat je niet zo snel met een ander bespreekt of waarvoor je niemand in je omgeving kent met wie je dat zou willen bespreken, kun je bij mij terecht.

Innerlijk kindwerk is een methode om de relatie met je volwassen Ik en je kleine Ik te herstellen. Middels gesprek, meditatie en thuisopdrachten kun je vrij eenvoudig het innerlijke kind ont-moeten. Cliënten ervaren het als verrijkend, simpel en krachtig om hun innerlijk kind via mijn methode te mogen integreren en mee te nemen op hun levensreis.

Telefonisch consult is mogelijk wanneer je niet in de mogelijkheid bent om fysiek langs te komen. Je betaald vooraf en we maken een bel-afspraak. Ik kan je bellen naar een vast of een mobiel telefoonnummer. Je kunt zowel vooraf als tijdens het gesprek aangeven wat je bezig houdt. Is je onderwerp binnen een half uur besproken dan krijg je van mij 40% van het betaalde consult teruggestort. 

Lezingen kunnen door mij op maat gegeven worden. Ik kan algemeen iets vertellen over de psychologische astrologie, ik kan ook iets vertellen over een bepaald thema: bijvoorbeeld: communicatie, relaties, kinderen etc.  Er is veel mogelijk en vraag gerust naar de mogelijkheden!

Communicatief bewust via de psychologische astrologie is bedoeld voor organisaties die persoonlijke groei willen inzetten voor organisatorische ontwikkeling. Ik ben van mening dat bewustzijnsontwikkeling ruimte vrijmaakt voor verbinding en dat verbinding met jezelf resulteert in verbinding met de ander. Het gebrek aan verbinding, ten eerste persoonlijke verbinding en ten tweede de verbinding met de ander, kan voor discommunicatie binnen je werk en privéleven zorgen. Ruis op de lijn met jezelf en de ander is onplezierig, en kan in allerlei nare situaties uitmonden.

De planeet Mercurius is binnen de astrologie de planeet die weergeeft hoe iemand zich uitdrukt, hoe iemand kennis opneemt en verwerkt, hoe iemand communiceert wanneer hij zich bijvoorbeeld bedreigd voelt of juist enthousiast over iets is. Bewustzijn op je eigen Mercurius en die van je naaste collega’s kan maken dat je je meer met elkaar (en je zelf!) verbonden gaat voelen en/of dat je als team soepeler, en vanuit meer balans kunt gaan communiceren. Er zal meer begrip en zeker bewustzijn ontstaan. 

Ik maak de traininig op maat, wat betekent dat ik in een voorgesprek inventariseer wat er speelt binnen de organisatie en waar behoefte aan is. 

 

 

 

 

 

 

Carin van der Hem-Rodenhuis te Nij Beets, 0512461247 | Deze site is gemaakt met Webklik.nl 

n