Blog

Twintig jaar Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling!
In 2003 begon ik na jarenlang met mezelf in conclaaf te zijn geweest, met mijn praktijk. Op mijn 21e ben ik begonnen met het bestuderen van de psychologische astrologie en tot op de dag van vandaag leer ik iets nieuws. De astrologie is zo oneindig als het heelal zelf: het stopt nooit. Op mijn 23e afgestudeerd aan de HBO-J en jarenlang gewerkt als jongerenwerkster en groepsleidster in de jeugdpsychiatrie. Genoeg studie, genoeg ervaring zou je zeggen dus wat hield me tegen om mijn eigen praktijk op te starten? Daar lag een jeugdtrauma onder, een angst om mezelf te manifesteren, te profileren. Vanaf mijn 26e had ik aan mijn trauma gewerkt en het een plek kunnen geven.

Uiteindelijk was het een droom die als kickstart fungeerde. Ik droomde dat ik midden in een menigte met mensen in gesprek was. Gesprekken over de zin van het leven, over twijfels en onzekerheden. Ik stond in verbinding met het hogere en kon de mensen zo ondersteuning bieden. Het was een vertrouwd gevoel, heel natuurlijk ging het me af. Totdat er een man naar me toe kwam en tegen me begon te schreeuwen: “Wie denk je wel dat je bent? Dat je zomaar even wat uit je mouw aan het schudden bent….hoe durf je?!”. Ik keek de man aan en voelde dat ik me door niets uit het veld liet slaan dus ook niet door deze meneer.

Na deze droom kon ik de stap gaan zetten. Ik hing briefjes op bij de supermarkt en zo kwamen mijn eerst klanten voor een horoscoopduiding bij mij terecht. Een jaar later was mijn website in de lucht, dat was in die tijd nog bijzonder. Een vriendin uit Nijmegen had hem voor me gemaakt en ik was er blij mee.

Na jarenlang horoscopen te hebben geduid middels een consult en tevens te  hebben uitgeschreven stopte ik met het uitschrijven. Te tijdrovend en soms voor mezelf ook niet bevredigend omdat sommige klanten geen consult wilden maar wel een duiding op schrift. Ik kon ze dan niet in levende lijve ontmoeten, ik schreef de duiding uit en alleen al door dat te doen verbond ik me met de persoon, werd ik even die persoon. Het gaf me geen tevreden gevoel om de tekst in een mooi mapje te stoppen en deze vervolgens op de brievenbus te doen. Ik wilde de mensen zien, een live verbinding aan gaan.

Door deze stap te maken verloor ik potentiële klanten maar ik koos voor me zelf.

Na een paar jaar alleen maar horoscoopduidingen te hebben gedaan ontstond automatisch een andere dienst: de ‘normale’ gesprekken. Ik noemde het spirituele therapie. Met alle kennis en ervaring die ik bezat vond ik dat het woord coach de lading niet dekte omdat ik niet gericht ben op het formuleren van doelen en het hebben van succes. In gesprek met de ander ben ik ten eerste een luisteraar en ten tweede probeer ik het verhaal wat de klant met me deelt in een zo breed mogelijk perspectief te plaatsen. Het bieden van groeikracht is wat me drijft en waar ik de mensen in enthousiasmeer. Innerlijke groei, bewustzijnsverruiming en iemand in zijn/haar kracht zetten dat is waar ik voor sta. Daarnaast ben ik afgestemd op de ongeziene wereld waardoor ik soms zomaar een overleden persoon zie staan bij de klant en de boodschap van deze persoon over kan brengen.

Na vele consulten te hebben gevoerd ontwikkelde ik een eigen manier van Innerlijk Kindwerk. Dit ging zo lekker dat het op een bepaald moment de dienst werd waarvoor ik het meest werd geconsulteerd.

Toen ik in 2010 gevraagd werd door een werving en selectiebureau om een lezing te geven over een onderwerp wat met astrologie te maken had twijfelde ik even. De twijfel zat hem in de doelgroep: managers en ondernemers. Deze beroepsgroep had ik zelden in mijn praktijk mogen ontvangen maar intrigeerde me des te meer. Managers en ondernemers kende ik vanuit mijn privéleven; mijn opa had een transportbedrijf en mijn vader had een groot deel van zijn leven voor een landelijk schildersbedrijf als rayonmanager gewerkt. En mijn eigen man was nota bene werkzaam als financieel manager: dus ja kom maar door met deze beroepsgroep. De lezing resoneerde boven verwachting bij de aanwezigen waardoor ik een nieuwe groep mensen in mijn praktijk kon verwelkomen. Ik paste mijn gespreksvoering hier en daar aan, verdiepte me in specifieke literatuur en des te meer gesprekken ik voerde des te meer droeg ik deze beroepsgroep een warm hart toe. Als manager/ondernemer heb je vaak niet de mogelijkheid om met je team je gedachtenspinsels te delen en dan is het fijn om dat buiten de organisatie te kunnen doen.

In 2012 begon ik na vier jaren scholing met het geven van healingen. Ook heel bijzonder en rijk om te mogen geven. Echter toen ik rond mijn vijftigste steeds meer hinder ondervond van mijn hormonen (de overgang) ben ik hiermee gestopt. Ik voelde dat ik niet meer op een zuivere manier de energie door kon geven en dat vraagt dan om duidelijkheid. Ik moest mensen teleurstellen maar koos voor wat ik voelde en waar ik voor sta: zuiverheid.

Tussen alle ontwikkelingen door heb ik meerdere groepen astrologieles mogen geven. Intensief maar prachtig om te doen. Evenals de incidentele lezingen die ik in de afgelopen twintig jaren heb gegeven.

En nu ben ik twintig jaar verder….nog steeds even gepassioneerd met de astrologie bezig. Nog steeds gericht op groeikracht en verbinding met de ander. Maar er is ook veel veranderd…! Was astrologie in 2003 nog een beetje zweverig, raar en soft, vandaag de dag is het trendy en de normaalste zaak van de wereld. Waar ik in het begin nog wel eens moeite mee had, namelijk vertellen dat ik werkte als astroloog en dan allerlei vreemde reacties mocht ontvangen, zo normaal is astrologie nu.

Evenzo het Innerlijk Kindwerk, daar had tien jaar geleden bijna niemand nog van gehoord, iemand vroeg me eens of ik dan met poppen speelde….en nu staat bijvoorbeeld social media vol met aanbieders van Innerlijk Kindwerk.

De managers/ondernemers zijn nog steeds van harte welkom in mijn praktijk, evenals iedereen die het contact met zijn innerlijk kind wil herstellen en een ieder die een horoscoopduiding wenst. Ik duid een horoscoop aan de hand van de spirituele punten waardoor je inzicht krijgt wat je ziel komt doen in dit leven, wat je aangeboren talent is en waar je angst op hebt zitten. Het gesprek kun je opnemen op je mobiele telefoon.

Ik ben dankbaar voor alle mensen die de afgelopen twintig vertrouwen in mij hebben gesteld en waar ik waardevolle gesprekken mee heb mogen voeren.

Nieuwsgierig geworden? Contact me en je bent van harte welkom in mijn praktijk.

 

Lieve groet, Carin

———————————————————————————————–

De stem van je moeder kan lang nagalmen binnen in je systeem.

Haar stem, haar frustraties, haar angsten, haar onvervulde wensen, haar successen, haar geluksmomenten, haar manipulaties, haar blik, haar oordeel, haar lach, haar twijfels, haar mimiek, haar dromen, haar contacten; kortom alles wie je moeder was/is heeft een diepe invloed op je leven. Hoe je het ook went of keert.

Jij leeft, en dan met name “de meisjes” onder ons, een deel van haar leven en vaak dat deel waar zij zelf niet aan toe gekomen is. De moeder projecteert (onbewust)haar onvervulde wensen op haar kinderen, en vooral op haar dochters. De moeder projecteert haar zijn op haar nageslacht, dat is niet bewust dat is vanuit energetisch oogpunt een natuurwet.

Het schijnt dat de band die we met onze moeder hebben de sterkste is die we in ons leven zullen hebben. Zelfs je eventuele partner, je eventuele kinderen kunnen deze niet overtreffen.

Zij is uniek, ongeacht welke kwalificatie je toedicht aan de band met je moeder. Zij zal hoe dan ook de inspiratiebron zijn voor jou om te leven zoals je leeft. Misschien ben je je daar van bewust misschien ook niet.

Wanneer je contact maakt met je emotionele welbevinden dan kun je erachter komen dat veel emotionele patronen waar je in je leven tegenaan loopt gekoppeld zijn aan haar welbevinden. Was je moeder een vechter, een passieve vrouw, een slachtoffer, een workaholic? Wie was zij?

En wie ben jij? Wat leef je van haar wat zij niet geleefd heeft?

Een gezegde luidt: De stenen die de ouders op hun pad laten liggen daar struikelen de kinderen later over.

Geen enkele ouder laat, zo lijkt mij, bewust de stenen liggen. Ze zijn zich er vaak helemaal, of deels niet van bewust dat ze bepaalde facetten niet aankijken/aangekeken hebben. De ouders zijn zelf ook gestruikeld over de stenen die hun ouders hebben laten liggen.

Wanneer je in contact met de ander bent dan ontmoet je via die ander haar of zijn moeder, zonder dat de moeder er fysiek bij aanwezig is. De persoon zelf is zich daar niet van bewust. (Is de persoon zich er wel van bewust dan resulteert dit vervolgens in een andere dynamiek….)

Ik ben daar jaren geleden achter gekomen….ik voelde iets in contacten wat voor mijn gevoel ‘niet klopte’. Ik voelde compensatiegedrag en/of weerstanden, ik voelde een stem die door de ander heen sprak maar het was niet de stem van de persoon zelf. Zodra men mij dan iets spontaan over de moeder vertelde viel voor mij het kwartje. Okay, dacht ik dan, daarom zeg je dingen die voor mijn gevoel niet kloppen.

(En met ‘dat niet kloppen’….dat zegt ook weer iets over mij…). Ik heb dit overigens zelden met de betrokkenen besproken omdat ik het een precaire onderwerp vind. Wanneer iemand hier voor openstaat is het uiteraard een go-zone en anders een no-go-zone. Met manlief bespreek ik alles en dus ook over de stem van onze moeders die door ons heengalmen….. Evenzogoed spreekt de stem van mijn moeder ook door mij heen.

In ieder geval nam ik waar dat bepaalde contacten in mijn leven gehinderd werden door ‘die moeders’ en met name het tekort aan bewustzijn wat de personen in kwestie op deze thematiek hadden. Het deed me in ieder geval pijn. Ik ben geboren met supersensitieve bedrading….het was voor mij uitvogelen hoe ik mezelf staande hield binnen deze contacten. Hoe ik trouw kon zijn aan mezelf.

Wat ik ervan leerde was het volgende: zolang een persoon als het ware nog gevangen zit in het energetische web van de moeder is de persoon nog niet vrij, en nog niet bewust van deze mate van gevangenschap.

Ik realiseerde me dat clashes met een moeder helend zijn! Iedere aanvaring die je als persoon met je moeder hebt, en misschien juist wel die hele heftige clashes, zijn helend! Ook als zij niet meer leeft kun je je overigens nog bevrijden.

Je mag namelijk op zoek naar je eigen stem! Je mag je bevrijden van haar projecties. Je mag je wellicht bevrijden van haar gevoelens van ontoereikendheid, slachtofferschap, schuld, schaamte en boete.

Dit zijn heftige processen!

Uit eigen ervaring weet ik hoeveel moed het vraagt om door die (eventuele) bagger te gaan. Ik kan je er heel veel over vertellen maar wat ik eigenlijk alleen maar wil meedelen is dat het mij zo verschrikkelijk veel ruimte heeft gebracht om met m’n moeder in de clinch te hebben gelegen. Om mezelf vrij te vechten. Dit proces heeft bij mij al met al zo tot mn 40e levensjaar geduurd.

Mijn moeder is mijn grootste inspiratiebron. Ik heb haar zelf uitgezocht!

Je moeder, deze specifieke vrouw met al haar eigenaardigheden, is niet voor niets jouw moeder! Of je haar lief hebt of niet dat doet er niet toe maar je wordt niet voor niets daar geboren waar je bent geboren, ook dat zijn energetische wetten. Je ziel kan haar ontwikkelingspotentieel juist bij deze moeder, bij deze ouders leven. Je ziel kwam naar de aarde om pakketjes uit te kunnen pakken, pakketjes zodat je nog dichter bij jezelf uit kon komen. De setting, het gezin, het tehuis of de straat waar je woonde hebben je alles gegeven om volledig te zijn, om tot bewust-zijn te komen. De invloed van de vader is natuurlijk ook essentieel maar daar kom ik in een volgend schrijven op terug.

Dus ook wanneer je nog de stem van je moeder door je heen laat trillen en deze stem misschien nog dominant is boven je eigen stem, dan is dit volledig. Op het moment dat je klaar bent om je te bevrijden van je moeders stem, dat je besef hebt dat je je eigen stem mag vinden, word je je bewust en maak je je leven ruimer. Deze periode kan gepaard gaan met het gevoel van door een nauw kanaal te gaan, een geboortekanaal, met het ervaren van pijn en verdriet. Weet dat er aan het van de tunnel licht gloort. Ook voor jou!

Een half jaar geleden luisterde ik naar de podcast van Giel Beelen met Els van Steijn, zij schreef het veel geprezen boek De Fontein, over het systeem van De Fontein. Dit boek raad ik van harte aan mocht je verder willen verdiepen in je plaats binnen het familiesysteem.

(Even in het kort over het systeem: de ouders zitten als het goed is boven in de fontein en stromen hun water naar beneden, eerst naar het oudste kind en zo verder naar beneden…ieder mag zijn eigen specifieke plek in de fontein bewust innemen, sta je niet goed in de fontein dan krijg je scheefgroei/energielekken/energieblokkades).

Els van Steijn vertelde onder andere in de podcast dat wanneer je een partnerschap aangaat je altijd de moeder (energetisch) erbij krijgt. Je ontmoet in partnerschap elkaars moeders. Ik was zo blij…. Ik had dit principe jaren geleden zelf ontdekt en het voelde min of meer als een afronding van mijn gewaarwording. Dank je wel Els.

En nu, mag ik het gaan delen op LinkedIn. Dit is precies waar ik het al die jaren al voor doe. Ook deze knowhow kan een aanzet zijn voor verdere bewustszijnsontwikkeling. En dus voor meer ruimte en meer levensvreugd!

Alle liefs,

Carin

 

 

———————————————————————–
Een bijzondere avond

Het was in m’n tweede studiejaar aan de HBO-J (Jeugdwelzijnswerk) 1986/87 dat ik ging stage lopen bij Sociaal Cultureel Centrum “De Espel” in Sneek. Iedere dinsdagavond nam ik de trein vanuit Leeuwarden, waar ik mijn eerste studentenkamer bewoonde, richting Sneek om aan mijn, door de studie opgelegde, zogeheten leerdoelen te werken. Ik had zelf mijn stageadres geregeld omdat de keuze die de opleiding mij bood aan stageplekken mij niet beviel: logischerwijs waren er veel stageplekken met lichamelijk en/of geestelijke gehandicapten, kinderen met leerproblematieken en peuterspeelplaatsen. Ik wist al wat ik wilde ‘worden’ alvorens ik voor de HBO-J koos; ik wilde gaan werken met ‘moeilijke’ jongeren. Vandaar mijn keuze voor een jongerencentrum, die gelukkig onder de ‘leernormen’ van de studie viel.

Iedere dinsdagavond werd er door Gert, de enige betaalde jongerenwerker aldaar, tezamen met een team van vrijwilligers, een themavond georganiseerd. Ik mocht daar als stagiaire aan meewerken. Spannend en ik had er heel veel zin in! De thema-avonden werden bezocht door de vaste bezoekers van het jongerencentrum; de jongeren vanuit het woonwagenkamp en de woonschepenhaven van Sneek. Of, zoals ze in de volksmond oneerbiedig genoemd werden: het tuig van de richel. Stoere mannen, grove praat, indrukwekkende torso’s, armen vol tattoos en een oorbelletje in één oor. Ze rookten bijna onafgebroken zware shag en ze dronken bier. Hasjiesj was toen nog niet zo ingeburgerd: hun gedrag was daardoor redelijke voorspelbaar. Ik heb later toen de pillen naast de hasjiesj ingenomen werden wel eens gezegd: gelukkig dat ‘mijn’ randgroepers eerst alleen maar alcohol nuttigden, dat was qua deviant gedrag nog te overzien.

De thema-avonden moesten een dusdanig aansluiten hebben bij de doelgroep dat we ‘ze’ redelijk in bedwang konden houden. De avonden moesten daarnaast een opvoedkundige component bezitten: we wilden de jongens wel iets meegeven, andere aspecten van het leven naast hun ‘normale’ leven. De ervaring wees uit dat wanneer het onderwerp niet aansloeg de groep niet op hun stoelen kon blijven zitten en de boel ging lopen te verzieken. Zo was bijvoorbeeld een avond ingevuld door “De rode draad”, een organisatie voor en door prostituees, wel aan hen besteedt. Gert bedacht op een zeker moment alternatieve geneeswijzen; er werd een acupuncturist uitgenodigd. Ze waren redelijk onder de indruk maar dat kwam ook mede door het feit dat ze enigszins bang waren dat deze meneer hen kwam ‘prikken’. Op zijn vraag: “Bij wie mag ik een naaldje zetten?”, schoven de getatoeëerde jongens hun stoelen tegelijkertijd snel achteruit.

Enfin, de avond die mijn leven veranderde was de avond met de astrologe Jet Pieters. Ik had een aantal jongens vooraf bereid gevonden om hun geboortegegevens te verstrekken middels een uittreksel vanuit het geboorteregister. Met deze uittreksels op zak toog ik naar Jet als voorbereiding op de avond. Ik dacht dat zij informatie van de jongens die zich voor deze avond ‘in de kaart lieten kijken’ wilde hebben; niets was minder waar: Jet wilde niks maar dan ook helemaal niks over hen weten. Ze had genoeg aan de geboortegegevens. Perplex verliet ik haar huis. Als dit maar goed gaat dacht ik nog. Tijdens de avond was de opkomst hoog en één jongen had zijn tante meegenomen. Een vrouw die ik het best zou kunnen omschrijven als een waarzegster die je achter een glazen bol op de kermis zou kunnen aantreffen. De groep was voor aanvang ‘opgetogen’. Toen Jet begon te vertellen was iedereen stil. Gert en ik wisselden even een blik van verstandhouding. Jet vertelde over het leven van de jongens tot nu toe, hoe hun geboortes waren verlopen, welke thematieken er binnen de families speelden, dat ze ondanks hun grote bek eigenlijk een klein hartje hadden en ze besprak specifieke psychologische kenmerken. De hele avond hebben alle jongens muisstil geluisterd, af en toe op hun knieën geklapt van verbazing – deze jongens kennen elkaar namelijk door en door – of elkaar met de elleboog aangestoten. Terwijl ik Jet aan het werk zag voelde ik aan alles in mijn lijf, hart en hoofd: wat zij doet dat wil ik ook!

Jaren later kwam ik nog wel eens een jongeman vanuit deze ‘doelgroep’ tegen, wat ik dan kreeg te horen was: “die avond die je had georganiseerd met die astroloog, dat was nog eens een succes!”.

Jet gaf niet lang na de bewuste thema-avond een beginnerscursus astrologie die ik met veel belangstelling volgde. Ik zocht haar later af en toe op, inmiddels was ze verhuisd naar Het Bildt, en stuurde wel eens een vriendin met levensvragen naar haar toe. De astrologie had me op positieve wijze gegrepen. Ik verdiepte me steeds meer in de psychologische astrologie en deed verschillende studies waardoor ik andere mensen met dezelfde passie voor astrologie ontmoette. In 2003 vond ik mezelf rijp om een eigen praktijk te beginnen en zo geschiedde. Inmiddels alweer honderden, ik ben de tel kwijt, persoonlijke geduide horoscopen verder…..

Ik dacht uiteraard nog wel eens aan Jet maar ze was helaas niet traceerbaar via internet en het telefoonnummer wat ik van haar had gaf geen gehoor.

Een paar jaar geleden bezocht ik met mijn man de kunstroute door Het Bildt en stond op een gegeven moment vlak bij haar huisje aan de dijk. Ik zag een groepje mensen gezellig buiten zitten en ik sprak ze aan. “Weten jullie ook of Jet hier nog woont?”. Een buurman van een jaar of dertig keek me bijna teleurstellend aan en zei: “Jet leeft niet meer, die is een paar jaar geleden overleden. Kende je haar?”. Ik vertelde in het kort mijn verhaal en dat Jet mijn leven in positieve zin een richting had gegeven en dat ik dat zo graag nog eens met haar had willen delen. “Dat had ze vast fijn gevonden” zij de jongeman “maar helaas is ze niet meer onder ons”.

We liepen van het erf af en ik werd bevestigd in een gevoel wat ik al wist, namelijk dat ze niet meer in deze wereld is maar is overgegaan. Ook werd ik me bewust van het feit dat wanneer je iemand iets wil vertellen, wanneer je iemand dankbaar bent of wat dan ook, dat je niet ‘moet’ wachten maar het gewoon mag gaan zeggen.

Op energetisch niveau weet Jet dat ik haar dankbaar ben, dat het niet voor niets was dat zij in mijn leven verscheen(….) daar ga ik van uit.

Ik heb, en daar ben ik dankbaar voor, mogen ervaren dat een ogenschijnlijke simpele ontmoeting op enig moment in mijn leven van onschatbare waarde bleek te zijn.

Nij Beets, 23 augustis 2021

Het zoeken naar een vorm van samenleven.

Dit jaar maken Saturnus en Uranus 3 keer een vierkantaspect met elkaar. Een vierkant is een aspect van 90 graden welke symbolisch staat voor een bouwsteen, een ontwikkelingsaspect. Vierkanten zijn niet de gemakkelijkste aspecten maar brengen je wel verder vooruit. Ze zorgen voor botsingen, remmingen, tegenslag maar zoals gezegd het zijn bouwstenen dus juist door de tegenslagen bouw je iets op, word je sterk en krachtig. Zo ook in het collectief.

Uranus staat onder andere voor het afbreken van ‘banden’, structuren die beknellend voelen, voor ont-vormen. Saturnus daarentegen staat voor structuur en vorm. Uranus is zijn tijd ver vooruit en Saturnus is behoudend en voorzichtig. Uranus werkt met vuur en Saturnus met ijs.

Een vierkant tussen deze twee tegengestelde energieën is dus een spannende. Misschien begrijp je al dat wanneer je deze twee laat samenwerken dat er iets los gemaakt mag worden en dat het dan toch weer vast gezet wordt. Het grillige ontmoet het behoudende.

Een stap vooruit en twee achteruit. Als je naar het verloop van de pandemie kijkt zie je dat deze tendens eigenlijk al een tijdje aan de gang is. De besmettingscijfers fluctueren en de maatregelen die genomen worden worden dan weer verscherpt, versoepelt, weer verder aangescherpt om daarna toch weer versoepelt te worden. “Men” wikt en weegt om een veilige, verantwoorde vorm te zoeken, een vorm van samenleven. De vorm is Saturnus en de samenleving (de groep) is Uranus. Er werden al termen gebruikt als het nieuwe normaal, deze term weerspiegelt heel mooi de energie tussen Saturnus en Uranus, respectievelijk het oude, het normale en het nieuwe.

Het zoeken naar een vorm van samenleven blijft voorlopig nog actueel. We zullen ons dit jaar dan afwisselend opgesloten/geremd voelen en dan weer ‘vrijgelaten’. De teugels worden in gradaties aangetrokken en losgelaten.

Saturnus gaat over tijd, en over geduld! Daarnaast is het teken waar Saturnus doorheen loopt Waterman en deze heeft weinig tijd. Uranus is de heerser van Waterman en beide willen vooruit! Beide belichamen ‘de voortuitgang’. De technologie ook, en een verhoogde vorm van samenleven. Uranus en waterman staan voor altruïsme. Mensenliefde. Belangenloosheid. Het watermantijdperk….Hair, the age of Aquarius.Voorts staat Saturnus voor begrenzen en Uranus voor het doorbreken van grenzen.Saturnus voor oud en Uranus voor nieuw. 

Ook individueel raken deze collectieve bewegingen ons. In een persoonlijke horoscoop kun je (als astroloog) kijken naar de huizen waar Saturnus en Uranus momenteel doorheen lopen en welke aspecten er gemaakt worden met de planeten vanuit je geboortehoroscoop. Er zal zich een boeiend patroon aftekenen wat je als individu een verrassend inkijkje kan geven in waar je momenteel staat in het leven; wat de kosmos van je vraagt, wat er ont-wikkelt mag worden.

Alles wat je als mens tot nu toe belemmert heeft om je volledige potentieel te leven staat onder druk. Of laten misschien wat barstjes zien of is al gebarsten. Alles wat niet werkelijk goed voor je is kan juist nu verdwijnen. Soms zo ineens, patsboem maar vaker met een aanloop, ook al wil je deze aanloop zelf eigenlijk niet zien. Uranus is onverwachts in alles, zowel in de vorm als het onderwerp. En dat vind Saturnus niet fijn (!). Saturnus is aards en materieel ingesteld en zal niet zo snel meewerken om een vorm los te laten. Hij heeft daar tijd voor nodig, tijd voor bezinning. Als het voor Saturnus logisch is, hij houdt van overzicht en logica, dan kan Saturnus gaan loslaten en zal er in dit geval in samenwerking met Uranus een nieuwe vorm ontstaan. Hoogstwaarschijnlijk een vorm die de vorige overstijgt. Het gaat met Uranus/Waterman over ‘het hogere plan’. We zullen zowel in het collectief als op individueel niveau meer een verbinding met de bron mogen gaan maken. Je persoonlijke inspiratie/liefdesbron, je ziel of hoe het te noemen. Saturnus en Uranus laten je het komende jaar misschien struikelen over de vierkanten maar deze valpartijen zullen je uiteindelijk helpen bij het manifesteren van je werkelijke talenten; je mag je meer en meer gaan manifesteren vanuit je wezen, hartgedragen pure energie. En afhankelijk van de positie van deze twee planeten in je radix zullen ze je dara brengen waar je zijn ‘moet’. Ik wens je toe dat Uranus en Saturnus je komen brengen wat je vanuit je hart wenst.

Alle goeds, Carin van der Hem

0647444823

 

 

 

————————————————————————-

Horen, zien en zwijgen….

Hoogstwaarschijnlijk kom ook jij uit een gezin waar een geheim, een taboe leeft wat misschien al vele generaties onbewust door gegeven is. Deze taboes hebben vaak te maken met traumatische gebeurtenissen: (vroegtijdige) dood, seksuele  misstanden, faillissementen; oftewel gebeurtenissen die met macht en onmacht te maken hadden, gebeurtenissen die stof deden opwaaien waardoor ‘men’ besloot: dit stoppen we in de doofpot.

Mensen die gehoorproblemen hebben: wat mocht er vroeger niet gehoord worden?

Zij die gezichtsproblemen hebben: wat mocht er niet gezien worden?

Zij die spraakproblemen hebben: waar mocht niet over gesproken worden?

Zij die buiklachten hebben: wat mocht er niet gevoeld worden?

En met name het laatste, het niet voelen, intrigeert me het meest. Waarom? Omdat ik zowel in mijn privé als in mijn werkzame leven getuige ben van het wegstoppen van emoties. We doen het ALLEMAAL, ik inclusief. We duwen gevoelens, als vervelende kinderen die om aandacht vragen, weg. We denken heel lang dat we het sterkst zijn wanneer we niet voelen. Met alle gevolgen van dien. Immers de meeste psychische en fysieke aandoeningen liggen geworteld in een bedje van ‘niet huilen, sterk zijn!’.

Wat ik het mooie aan deze tijd vind is dat het eindelijk normaal wordt om te gaan voelen. Dat het eindelijk geaccepteerd wordt dat iemand met zijn kwetsbaarheden op de proppen komt. Er komt steeds meer ruimte voor het gevoel, iets waar ik al mijn hele leven voor strijd. Als kind zag ik, voelde ik dat ‘het niet deugde’, dat mensen er maar op los zwetsten, dat ze maar wat deden om maar niet te voelen. Het heeft me zowel verward als sterk gemaakt. Ik voelde zo duidelijk dat het niet klopte dat ik weigerde mijn strijd op te geven, ook al koste me dat soms letterlijk en figuurlijk klappen.

Ongeveer vijf jaar geleden ging ik naar de lezing: De tranen van onze voorouders in Joure, de zaal was tot mijn vreugde stampvol(!). Twee jaar geleden ben ik mezelf gaan bekwamen in het onderwerp door een cursus Familieverbanden te gaan volgen.

Het is een omvangrijk web waarvan ik lang nog niet alle draden ontrafelt heb maar wat wel duidelijk is, is dat ook mijn voorouders een trauma hebben opgelopen wat generaties lang verder leeft. Ik hoop door ernaar te kijken, en de pijn te doorvoelen, het trauma eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Dat ik voor zowel voor mezelf, als de andere familieleden, ook zij die allang gestorven zijn, een weg vrij maak waar het (volgende) leven doorheen mag stromen. Want dat is wat we allemaal nodig hebben: ruimte om te leven. Juist in deze tijd een groot goed.

Nota bene: ieder gezinslid ‘speelt’ een rol binnen de groep. Groepsdynamica begint al direct bij je geboorte, of misschien zelfs voor je geboorte. Welke rol je ook op je neemt: niets is goed en niets is slecht. Het gezin is een perfect uitgelezen energetisch systeem: niet voor niets maak je onderdeel uit van dat systeem met die specifieke mensen.

De één zal zwijgen en zich aanpassen en de ander gaat op de barricaden staan. We vullen elkaar perfect aan. Horen, zien en zwijgen draagt altijd een onderliggende thematiek met haar mee: durf je het aan om er naar te kijken? Je bent van harte welkom in mijn praktijk!

Lieve groet, Carin van der Hem

Nij Beets, 18 november 2020 

———————————————————————-

De nieuwe maan van 15 november 2020 valt in het teken Schorpioen. Maan en Zon op 23 graden Schorpioen maken sextiel aspecten met Pluto en Jupiter in Steenbok. Dit zijn krachtige energieën die zowel in het collectief als individueel uitwerken. Tijdens nieuwe maan is er geen enkel streepje maan waar het licht van de zon op valt, het is een donkere dag die je wellicht uit je evenwicht kan halen maar die je wel degelijk iets te vertellen heeft.

Valt het jullie ook op dat wij mensen individueel voor grote uitdagingen staan? Dat het bij velen lijkt alsof de bodem onder hun bestaan weggetrokken wordt? Dat we geconfronteerd worden met intense items als de dood, ziekte, scheiding etc.? Het lijkt alsof we niet meer weg kunnen lopen van onszelf! Dit speelt in het collectief in de vorm van een wereldwijd virus, ongeacht of deze pandemie ‘klopt’ of niet, en alle regels die ieder land neemt.

We overvragen de aarde. Het evenwicht mag hersteld worden, dat is mijn interpretatie van waar we als collectief mee hebben te dealen. De aarde lijdt en zoekt manieren voor herstel. Individueel mag er tevens een evenwicht hersteld worden en dat is het evenwicht op hartsniveau. We worden door alle gebeurtenissen in ons privéleven gedwongen om ons af te stemmen op de energie van ons hart.

Pluto is de planeet van transformatie, Pluto hoort bij Schorpioen. Pluto werpt alles omver wat ons niet meer dient. Dit kan akelige situaties opleveren, situaties waarbij je je afvraagt: WAAROM? De diepere intentie van Pluto is LIEFDE. Alles wat niet in verbinding staat met liefde wordt verLICHT. Pluto is metaforisch de bulldozer die de aarde omwoelt, voor complete chaos zorgt zodat er daarna een nieuw fundament gelegd kan worden.

Deze omwenteling gaat gepaard met angst. Pluto staat ook voor angst en angst hoort bij het leven. We mogen de angst omarmen en door ons heen laten stromen.

Jupiter die deze dagen naast Pluto staat noem ik ‘de verdubbelaar’. Jupiter maakt alles groter, doet er vaak nog een schepje bovenop.

En let op: Schorpioen heeft dan wel een sterk transformerende werking maar zoals gezegd transformatie gaat gepaard met angst en wat een veel voorkomende uitwerking van angst is, is manipulatie. Mensen manipuleren elkaar vanuit angst. Voel je niet persoonlijk aangesproken wanneer iemand deze methode op je botviert. Manipulatie is echter een bron van vuiligheid, onzuivere energie pur sang, dus pas goed op wat je naar binnen laat gaan van de ander. Probeer hoe dan ook manipulaties buiten jezelf te houden. Pas ook zelf op hoe je communiceert! Manipuleren is te herkennen aan communiceren ‘via de achterdeur’. Onduidelijke communicatie dus waarbij het veelal gaat over gevoelsbelevingen die niet geuit worden maar op een valse manier pardoes op je bord komen te liggen. Waarom zijn we gevoelig voor manipulatie? Omdat we graag vanuit liefde willen relateren en dus altijd min of meer openstaan voor de woorden/het gedrag van de ander. Deze nieuwe maan in Schorpioen heeft energetisch de potentie dat angst/manipulatie/transformatie zich in je leven aan kunnen dienen. Je kunt deze nieuwe maan energie gebruiken als ondersteuning in je proces wetende dat het van voorbijgaande aard zal zijn. Je kunt de energie ook gebruiken bij je bewustwordingsproces; jezelf afvragen wat er wellicht in je eigen leven getransformeerd mag worden. Wat er af mag sterven en opnieuw geboren mag worden. Of op welke donkere delen in jezelf een lichtje op mag schijnen. Pluto en Schorpioen hebben de kracht om een diepe verbinding te maken met alles wat zich afspeelt in het ongeziene, in de mystieke wereld. Nieuwe maan is de stand waarop we een nieuwe (maan)ronde in gaan, een nieuwe ronde met nieuwe kansen: Happy New Moon!

 

Nog even ter verduidelijking: de nieuwe maan in Schorpioen is van toepassing op ons allen, niet enkel zij die van “sterrenbeeld” Schorpioen zijn! En dat telt voor alle teksten die ik schrijf: alle dierenriemtekens zijn vertegenwoordigt in een horoscoop, ze vallen bij ieder afzonderlijk in één van de 12 huizen waaruit een horoscoop is opgebouwd.

 

Lieve groet,

Nij Beets, 11 november 2020

Carin van der Hem-Rodenhuis

 

———————————————————————–

Kwetsbaarheid, transformatie en beweging.

Er wordt veel geschreven over ‘kwetsbaar durven zijn’, ‘je kwetsbare kant laten zien’. In deze bizarre tijd waarin we te maken hebben met een uitzonderlijke planetaire verbinding is dit schrijven over kwetsbaarheid geen toevalligheid.

Jupiter, Saturnus en Pluto hebben het hele jaar vlak naast elkaar gestaan in het teken Steenbok. Steenbok staat tegenover Kreeft, werkt in op Kreeft en doet alles wat met Kreeft energie te maken heeft, opborrelen.Het teken Kreeft staat voor veiligheid, maar ook kwetsbaarheid, voor gevoelens en hoe daarmee om te gaan. Steenbok staat voor structuur, voor leiderschap, carrière, de maatschappelijke ladder en lijkt zo niets met gevoel te doen. Dat is echter schijn. De assen in een horoscoop, in dit geval Steenbok en Kreeft werken altijd samen, de energie beweegt heen en weer.

Wat we nu zien in het tijdsbeeld is angst. Angst heeft Pluto te maken, diepe angst, het donker maar ook het licht en de liefde(!). We worden overspoeld door angst. Althans wanneer je open staat voor angst weet de angst je te vinden.We worden allen in mindere of meerdere mate gedwongen contact te maken met een gevoel van veiligheid (Kreeft) en kunnen ons kwetsbaar voelen (Kreeft). In deze periode van pandemie worden we hoe dan ook aan het voelen gezet. Structuren (Steenbok) worden door elkaar gerammeld, wat je er ook van mag vinden, en er wordt naarstig naar veiligheid (vaccin?/corona-app?) gezocht. We mogen in deze periode kwetsbaar zijn, het lijkt wel alsof door deze pandemie kwetsbaarheid een platform krijgt, wellicht is dat dan pure winst.

Kwetsbaarheid heeft ook te maken met het los kunnen laten van controle (Pluto). Deze pandemie dwingt ons om controle los te laten. Maar de chronische controle die in vele van ons leeft wordt niet alleen losgeschud door het virus, nee dat komt doordat er energieën werkzaam zijn die als het ware van ons eisen dat we los gaan laten. We gaan ieder afzonderlijk dwars door de angst heen. Het heeft o.a. te maken met de huidige planeetstanden, met de overgang van 3d naar 5d en het gegeven dat de trilling van de aarde heel snel verandert door zonnestormen en een ommekeer in het magnetisch veld rondom de aarde. Je kunt hier veel over lezen op onder andere social media.

We zitten in een periode die maant tot loslaten waardoor we en masse versnelt aan het loslaten zijn. Zo voelt het bij mij en bij vele mensen om me heen. Het voelt onwennig en fijn tegelijkertijd. Het voelt vooral lichter. 

Kwetsbaarheid tonen maakt ook dat we ons los mogen koppelen van ons ego. Het ego zal alles doen om sterk te zijn, om te overleven, om onschendbaar te zijn en te lijken. Echter, we zijn niet onschendbaar, we zijn niet alleen maar sterk, we zijn mens. En we gaan hoe dan ook op een bepaald moment uit ons fysieke lichaam. De dood (Pluto) als gegeven wordt steeds zichtbaarder….door de pandemie worden we geconfronteerd met de dood. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je bang voor de dood bent, toch ga je waarschijnlijk wel nadenken over of je het erg vindt besmet te raken en misschien dood te gaan. Of dat iemand waar je van houdt dood gaat….

Transformatie gaat gepaard met de dood in de meest brede zin van het woord, met het afsterven van iets, dat kan een structuur zijn, dat kan een leven zijn, dat kan een vorm zijn, een verbinding die niet meer werkt. Transformatie gaat dikwijls gepaard met angst. Angst voor het nieuwe, het ongekende… We bevinden ons in een omwentelingsproces, er komt op iets anders, op een ander vlak, licht te staan…..

Niets in het leven is statisch. We mogen meebewegen met het licht en de liefde. Alles in altijd in beweging. 

Zo ook de planeten, die draaien maar door. De ene keer wordt er dit thema aangestipt en de andere keer dat. Nu met de drie planeten in Steenbok, tegenover Kreeft geeft het ons zowel in het collectief als individueel, de mogelijkheid om contact te maken met alles waar we kwetsbaarheid ervaren, waar we onveiligheid ervaren, waar we contact zouden mogen maken met ons gevoel. Maar ook dat we onze innerlijke leider (Steenbok) mogen vinden en kunnen gaan inzetten zowel thuis/privé als op de werkvloer. Dat we onze ruimte (Jupiter) mogen nemen en oh wat worden we geconfronteerd met RUIMTE(!). Reizen valt onder Jupiter, net als groeien en de horizon verkennen, grenzen oprekken. Maar doordat Saturnus beperkend werkt lukt dat nu niet tot nauwelijks. Saturnus zet de rem op ontwikkelingen die nog niet klaar zijn geboren te worden. We zitten in een groeispurt onder de grond; we groeien energetisch wel degelijk alleen het werpt nog geen vruchten af. De omwenteling is nog niet voltooid. 

Wanneer gaan die planeten nu een beetje uit elkaar lopen? Wanneer is ‘het ergste’ achter de rug?

Ik wil toch nog even aanstippen dat hoe afschuwelijk deze periode ook is voor velen onder ons: zorgmedewerkers, horeca (valt onder Kreeft!), de getroffen mensen die ziek zijn geworden en alle mensen die iemand verloren zijn die belangrijk was in hun leven, dit is een periode van inkeer. Zoals ik schrijf: de groei gebeurt ondergronds (Pluto) en grondig en langzaam (Saturnus). We maken collectief een omwenteling en wat er in het collectief plaats vindt, vind ook individueel plaats. Het vraagt tijd en vooral geduld om naar andere vormen toe te bewegen. Probeer het mooie, de schoonheid van deze tijd in te zien, dan maak je het voor jezelf en je omgeving een stuk lichter (letterlijk en figuurlijk). Probeer de angst te laten stromen, houd hem alsjeblieft niet vast. 

In december verlaten Saturnus en Jupiter het teken Steenbok en zullen vervolgens beïnvloed worden door de energie van de Waterman. Pluto blijft tot en met 2024 in Steenbok.

Dan krijgen we te maken met weer andere thematieken, andere ontwikkelingen. Want hoewel de energie van Waterman bevrijdend werkt is hij ook grillig en kan flink knetteren.

Alles blijft altijd in beweging. Ook je mate van kwetsbaarheid. 

 

Wens je alle goeds en een gezond doorstromend fysiek en geestelijk gestel!

 

Carin van der Hem-Rodenhuis

 

Nij Beets, 29 oktober 2020

 

——————————————————————

Adem = leven

Drie jaar geleden begon ik met een cursus Buteyko (bij Arend Hoitink), een methode voor natuurlijk ademen, dit nadat ik klachten had als kortademigheid, hoge bloeddruk en druk op de borst. Of deze klachten nu veroorzaakt werden door de overgang waar ik in terecht was gekomen (wat vaak voor schijnt te komen bij vrouwen in de overgang!), of doordat ik altijd al ‘verkeerd’ aan het ademen was geweest of beide, dat doet er nu gelukkig niet meer toe. Buteyko heeft me grotendeels van mn klachten af geholpen.

Ik wil graag iets over de Buteyko methode, het wordt door sommigen ook wel ademtherapie genoemd, vertellen. Want juist in deze periode waarin we leven met de angst voor virus-overdracht kan de Buteyko methode ons van dienst zijn.

Wanneer ik volwassenen of (hele jonge) kinderen zie ademen met de mond open dan denk ik: mond dicht! Waarom? Ik gun ieder mens een gezond leven! Buteyko heeft me geleerd dat enkel ademen door de neus gezond is. In de neus bevinden zich neusharen die de eerste indringers (virussen) kunnen tegenhouden. Deze haren zitten niet in de keel. Daarnaast is het zo dat de ademaanzet door de mond vaak dieper gaat en  kracht vraagt. Buteyko leerde mij dat een minimale ademgang gezond is.

AdemHalen is binnen de Buteyko gelederen ‘not-done’, we hoeven geen adem te halen immers er is altijd adem; we mogen leren vertrouwen op de natuurlijke beweging van de adem waardoor we niet meer hoeven te trekken om meer zuurstof binnen te halen; er zit gemiddeld toch zo’n 97% zuurstof in het bloed.

Ademen met open mond kan klachten geven als: astma, hyperventilatie, hoge bloeddruk, allergieën, spijsverteringsproblemen en veel meer. Google eens op Buteyko!

Waarom wordt de Buteyko methode dan niet standaard voorgeschreven door huisartsen? Jaaaaaa daar zeg je wat……dat heeft denk ik alles te maken met dat de farmaceutische industrie geen cent kan verdienen aan Buteyko! Over geheel de wereld wordt Buteyko succesvol toegepast, dus het heeft haar vruchten allang afgeworpen. Ik verwacht dat de transitie naar minder medicatie de komende jaren een vlucht gaat nemen! Ook daarom vind ik het belangrijk om juist nu mijn verhaal in deze Corona-tijd, naar buiten te brengen.

Lieve mensen, probeer enkel te ademen door de neus en in het bijzonder wanneer je in beweging bent. Op de FIETS en tijdens het WANDELEN, houd je mond DICHT!!! Ook tijdens de slaap(!). Adem alleen nog door je neus. Vertrouw erop dat iedere neus open gaat wanneer die dicht mocht zitten met slijm; je hoeft echt geen reden te hebben waarom je niet door je neus zou kunnen ademen. Wanneer je snel fietst en hard loopt kun je merken dat je lijf om meer zuurstof gaat vragen en je dus geneigd bent om door je mond te gaan ademen, dat is prima. Maar probeer zo lang mogelijk door je neus te ademen.

Buteyko gaat ervan uit dat een gezond fysiek systeem een adempauze kent. Dus wanneer er in rust tussen je uitademing en inademing, enkele seconden pauze zit. Is dit niet het geval dan mag je je adem gaan trainen. Buteyko is geen methode die je jezelf in een week aanleert; het vraagt als investering vooral tijd.

Mocht je interesse hebben in de Buteyko-methode: ik ben dan geen officiële Buteyko specialist maar ik wil je er wel over vertellen. Je mag vrijblijvend contact met me opnemen! En wil je direct beginnen met een cursus Buteyko kijk dan eens waar bij jou in de buurt een specialist te vinden is:

https://www.buteyko.nl/vind-een-buteyko-specialist/ 

 

Ik wens je een natuurlijke adem toe!

 

Lieve groet, Carin

 

Nij Beets, 12 oktober 2020

——————————————————————

 

Het script, on-vrede en zaadjes.

Ontevredenheid kan de zon, het blije, als een donkere wolk in de weg staan. Ontevredenheid komt vaak voort uit het niet accepteren van ‘dat’ (wat dan ook maar) wat het leven je brengt. Ontevredenheid is de andere kant van vrede hebben met. Ieder van ons is wel eens ontevreden, het is heel menselijk. Wanneer je jezelf vergelijkt met de ander – die wel een leuke baan heeft, een strak lijf, uit een harmonieus gezin komt, een gezellige vriendenkring om zich heen heeft, genoeg geld heeft waardoor hij altijd weer bijzondere dingen kan gaan ondernemen, zo goed met iedereen lijkt te kunnen opschieten, zich verbaal charmant weet te uiten; kortom de ander bij wie het op alle fronten voor de wind schijnt te gaan – ga je uit je eigen kracht.

Jezelf met de ander vergelijken is enerzijds logisch (we leven met elkaar en dus kijken we naar elkaar) en aan de andere kant onlogisch. Ieder mens heeft z’n eigen programma, z’n eigen weg te gaan. Niemand zijn pad is hetzelfde! Daarin zit nu juist je kracht, je eigenheid.

We hebben allemaal gedachten over hoe het ‘zou kunnen zijn’. Dat ‘zou kunnen zijn’ gaat altijd over ‘wat er nu niet is’. Het is een valkuil van je gedachten om je aandacht van wat er is af te houden, gedachten die kunnen maken dat je belandt in een spiraal van lijden. Het leven vraagt van ons nederigheid, nederigheid in de zin van accepteren wat je omstandigheden zijn. Buigen naar Het Hogere Plan. Wat zeker niet hoeft te impliceren dat je je dan maar passief opstelt.

Het is een keuze om je niet langer met de ander te vergelijken, om je zelf niet langer uit je kracht te laten halen door jezelf te vergelijken met de ander, het is een keuze om vrede te hebben met. Om te kiezen voor vrede mag je ook iets loslaten, namelijk al die bekende gedachten die zo lang in je hoofd rond hebben gedraaid, tot vervelends toe! Je innerlijke criticus teert op negativiteit, je innerlijke criticus voedt zichzelf met alles wat niet resoneert met je hartsverlangen. Het is een oud overlevingsmechanisme wat op een bepaald moment doorbroken mag worden en waar je bewustzijn op mag krijgen. Je innerlijke criticus heeft je zolang voor iets (meestal een kwetsbaar kind-stuk) willen beschermen en daar mag je vanuit mededogen naar kijken.

Wanneer je je kunt afstemmen op je eigen pit, op de energie van je hart dan vervalt de behoefte om naar de ander te kijken. Het wordt dan een diep innerlijk weten dat ieder zijn eigen weg heeft te gaan, ook jij. Je hoeft dan niet langer tegen je script in te leven. Je mag alles wat in jou leeft welkom heten en laten stromen. Alle zaadjes die in je hart liggen opgeslagen mogen bloemen worden. En je mag buigen voor alles wat het leven je geeft, ook en misschien wel juist de onwenselijke omstandigheden. Alles wat in je leven aanwezig is, wat zich aan energie om je heen heeft gevormd, tastbaar en ontastbaar, heeft een bedoeling. Ik wens iedereen toe om het leven vanuit bewustzijn en eigenheid te leven. En weet dat licht en liefde ook voor jou onbegrensd aanwezig zijn.

 

Kopiëren is toegestaan met bronvermelding 

——————————————————

Mijmeringen 

 
Het Chinese nieuwe jaar begon en de uitbraak van een nieuw virus was een feit: het jaar van De Rat werd ingeluid. Ratten, dat zijn toch van die beesten die ziektes verspreiden?
 
De wereld staat zo goed als stil, en De Wereld Draait Door, stopt.
 
Vannacht voelde ik echter dat de aarde het heel druk heeft met zuiveren; er wordt wel degelijk gewerkt en dat is voornamelijk achter de schermen. In het ziekenhuis bijvoorbeeld, wat wordt daar hard gewerkt zowel door het personeel als door de zieken zelf! De mensen die het virus uit hun systeem aan ‘het koortsen’ zijn, dat is nog es keihard werken. Mensen die alles mogen schoonmaken, chauffeurs die goederen van a naar b brengen, de medewerkers van de huisartsenpraktijk die zorg hebben voor hun patiënten en ga zo maar door.
 
 
 
Dat de aarde, de lucht hersteld is ook werken. Herstellen, resetten is ook werken. Herstellen is niet alleen maar uitpuffen, het betekent ook dat je je plek hervindt in een andere samenstelling. Werken is bewegen en bewegen is werken. Alles beweegt. Alles beweegt nu een stuk minder zichtbaar maar des te voelbaarder…. Stilte die wakker maakt.
 
Kijk naar de lucht waar geen vliegtuigstrepen meer waar te nemen zijn. Als ik ga wandelen ervaar ik de lucht, de atmosfeer als zuiverder dan ooit te voor!
 
 
 
Het virus slaat op de longen en onze longen staan nu juist symbool voor uitwisseling…een uitwisseling tussen jou en de ander, tussen jou en de aarde, elkaars adem ademen. Het kan niet meer zoals het was, het mag nu anders.
 
Vanachter een beeldscherm mogen we ons nu verbinden met onze omgeving. En wat heb ik vanmorgen genoten van de meditatie van Lenette van Dongen op facebook! Er waren zo’n 900 mensen ingelogd en ieder doet op zijn manier mee. Als afsluiter konden we gaan dansen op Freedom van Aretha Franklin. Voor het eerst heb ik gehuild bij dit intens vrolijke nummer. Tranen van diepe ontroering, verwarring, verbondenheid en ont-spanning!
 
 
 
Verdriet slaat ook op de longen. Ik lees op facebook de “energiejournaals” van Marjolein Soulpursang en Martha Krul. Dit zijn berichtgevingen over de energieshift die onze aarde, en de mensheid maakt, van 3D naar 5D. Deze shifts geven zowel fysieke ongemakken als een immens gevoel van verbondenheid, omdat we simpel gezegd van het donker naar het licht gaan. Veel mensen ervaren nu een druk op het borstbeen, een onrustige hartslag en spanning rondom de borststreek. Het is het hart wat geneest, alleen vanuit ons hartchakra vindt er genezing plaats en fysieke ongemakken zijn signalen dat er beweging ‘in de tent’ is, dat er reiniging van hart en longen en veel meer, plaats vindt.
 
 
 
Als astroloog vind ik het boeiend hoe de (vooraf al) veelbesproken samenstand van Pluto en Saturnus in Steenbok uitwerkt. Saturnus die bij uitstek vertraagd, symbool staat voor structuur, ritme en lijden en dan in samenwerking met Pluto die alles omver werpt wat niet meer functioneert. Pluto die eerst zorgt voor crisis, diepe crisis die als het ware werkt als een bulldozer om plaats te maken voor een andere manier van…, nou ja van alles. Sinds een paar dagen staat Saturnus in Waterman waar hij vertraagd op een gevoel van vrijheid, toepasselijk dat nummer van Freedom… want inderdaad ik voel nu nog geen Freedom….ik wil het wel maar ik voel het niet, Saturnus is bij uitstek de planeet die remt en die om geduld vraagt. Waterman is echter niet van geduld en al helemaal niet van opsluiting! Ik zeg altijd: daar waar de Waterman geboren wordt mag iets doorbroken worden. Want dat is de ware energie van Waterman: je losmaken van alles wat je vastketent. De rebel.
 
En nu staan ook nog Mars en Jupiter bij deze twee patsers! Jupiter die alles uitvergroot en Mars die tot actie aanzet, die het vuur aansteekt en voor koorts en ontsteking (ont-steking) zorgt. Mars loopt het snelst van deze vier en zal dus als eerste niet meer meewerken met dit kwartet, wat betekent dat de koorts zal afnemen. Is Jupiter ook verder gewandeld aan de sterrenhemel dan is het principe van het vermeerderen opgeschoven. Dit duurt nog even.
 
 
 
En wat het ‘grappige’ is, is dat deze planeten in Steenbok staan (Saturnus staat nu dan wel even in Waterman maar die gaat straks weer retrograde/ teruglopen naar Steenbok) en dus tegenover Kreeft. En Kreeft staat voor THUIS. En tegenoverliggende tekens werken altijd samen! Dus het massale thuiswerken is de energie van Kreeft die ook meewerkt, trekt als het ware, in deze bizarre, onwerkelijke maar oh zo nodige situatie.
 
Kreeft staat daarnaast voor VEILIGHEID en EMOTIES. Ieder van ons zal toegeven dat het rond waaiende virus knabbelt aan je gevoel van veiligheid en dat de onveiligheid allerlei emoties omhoog haalt.
 
Er zullen nu veel mensen zijn die onveiligheid beleven omtrent GELD. Voel deze onveiligheid en laat hem weer los. Met malen los je niets op: in je gedachten vinden geen oplossingen plaats. Er komen andere tijden die andere (geld=energie)stromingen voor jou en voor mij mee zullen brengen.
 
 
 
In januari heb ik volgens mij nog een stuk geplaatst op Linkedin over de samenstand van Pluto en Saturnus, deze stand is namelijk al langere tijd werkzaam en is door astrologen veelbesproken. Met name is er veel gezegd/geschreven over Leiderschap, ook door mij. Steenbok is het 10e huis in een (basis)horoscoop en staat voor o.a. de carrière, de maatschappij en leiderschap. We zien langere tijd allerlei tendensen wat betreft leiderschap, megalomane (ego) leiders versus transformatieve leiders, om maar niet te spreken van de hoos aan boeken, studies en trainingen over leiderschap. Leiderschap is HOT!
 
 
 
Deze crisis vraagt om leiderschap, meer als ooit hebben we behoefte aan duidelijk leiderschap. Ik voel wel iets drukken op de schouders van mannen. Ik voel iets drukken omdat er kosmisch gezien een enorm groot appèl wordt gedaan op verantwoordelijkheid nemen. Zowel voor mannen als voor vrouwen (op een ander vlak maar daar kan ik nog wel eens op terugkomen). We mogen echt onze verantwoordelijkheid gaan nemen over hoe we met de aarde omgaan, hoe we met ons zelf en de ander omgaan. En verantwoordelijkheid nemen heeft te maken met, en nu citeer ik wijlen Margreet Andriol, een antwoord geven op jezelf. Dat is wat ons gevraagd wordt, dat is wat er van ons gevraagd wordt. En dit antwoord geven op heeft alles te maken met wakker worden. De sluiers die we zelf hadden opgeworpen om maar niet te hoeven zien hoe stompzinnig we bezig waren (omdat we wilden HEBBEN) worden nu massaal afgeworpen (om te kunnen gaan naar ZIJN).
 
 
 
Pluto werkt intens en in combinatie met Jupiter die vermeerderd werkt hij nog intenser uit, maar weet dat we gedragen worden en dat niets stil staat. Weet dat Pluto liefde wil brengen, pure liefde en dat hij ons meeneemt op weg naar een andere wereld. Pluto werkt wreed uit als we vasthouden en niet meebewegen; hij wil juist dat we ontwaken en vooral LOSLATEN. Pluto vraagt van ons totale OVERGAVE.
 
 
 
Ik wil ook nog iets kwijt over zij die nu sterven aan het virus. Moedige zielen die hun leven geven om schoon schip te maken voor ons levende zielen. In mijn gedachten reizen zij die nu overgaan door de lichtcirkel (de corona). Reizen zij, net als alle anderen die sterven, naar het Licht, het grote Licht waar wij allemaal onderdeel vanuit maken.
 
 
 
Voor iedereen: heel veel liefde, gezondheid en overgave gewenst!

 

——————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Leiderschap staat centraal.

Dit jaar staan Saturnus en Pluto naast elkaar (conjunct) aan onze sterrenhemel. De planeten vallen samen in het teken steenbok. Dit brengt zowel in het collectief als individueel een energetische beweging tot stand die bewustzijn vraagt op LEIDERSCHAP, leiderschap in de breedste zin van het woord. In het collectief “rammelt” het al heel lang wat betreft leiderschap; de wereldleiders van vandaag de dag lijken vooral een manifestatie van hoe we het niet willen. Maar hoe dan wel? En wat maakt/kan maken dat we een ander soort leider gaan kiezen? Wat voor leider hebben wij als volk nodig, waar heeft de wereld behoefte aan? En, hoe komt een leider op zijn plaats? Via welke structuren ontstaat er ruimte voor een bepaald soort leider? Saturnus gaat energetisch over structuur, over ‘de vorm’ en over tijd. Pluto wil de onderste steen boven halen, transformeren, eerst chaos creëren alvorens er Licht kan ontstaan. Pluto werpt alles omver wat ons niet meer dient. Hoe dit daadwerkelijk vorm krijgt dat is nu nog de vraag. Astrologen kunnen alleen de energetische bewegingen van de planeten in het teken duiden; geen nauwkeurige beschrijvingen….,  ik zou kunnen beschrijven wat er eventueel gaat gebeuren maar dan wordt het speculeren, en krijgt het  iets kermisachtigs.

Wat ik persoonlijk als astroloog boeiender vind is waar individueel de samenstand van Pluto en Saturnus in de horoscoop valt, in welk huis en welke planeten zij vanuit de geboortehoroscoop raken. Bij mij valt de conjunctie in huis 10 en maakt aspecten met mijn zon en maan. Best een heftige stand omdat de maan staat voor het gevoelsleven, de maan geeft ‘de veiligheid’ weer en dus zal ik weinig veiligheid ervaren en een andere vorm (Saturnus) van veiligheid mogen ervaren, mogen gaan creëren. Het kan zijn dat er iets uit mijn leven verdwijnt, iets wat me veiligheid gaf, en waarvoor ik nu door de kosmos wordt uitgenodigd om een nieuwe vorm van veiligheid te creëren. En…..Pluto en Saturnus in steenbok en in huis 10 staan voor leiderschap, innerlijk leiderschap. Ik mag net als ieder ander onderzoeken – en dat doe ik al! – hoe ik mijn leiderschap vorm geef, hoe ik mezelf leid.Het is afhankelijk van je geboortehoroscoop waar bij jou deze conjunctie momenteel staat. Je mag mij consulteren en dan kunnen we bespreken welk gebied er bij jou getriggerd wordt aangaande je (innerlijke) leiderschap.

Hoe dan ook zullen er zowel in het collectief alsook individueel oude wonden open gereten worden, wonden die we afgeplakt hadden omdat ze te pijnlijk waren om naar te kijken. Dat wegkijken zal steeds moeilijker worden: zoals gezegd Pluto wil de onderste steen boven hebben en de steenbok leeft op schrale grond….weinig verfraaiing om je achter te kunnen verstoppen. Je wordt als het ware gedwongen om te kijken hoe je je leven vorm geeft en waar je (dis)functioneert in je leiderschap. En, let op he: niks is goed en niks is fout. Het is. Zit jezelf niet op de kop, straf jezelf niet, bewonder jezelf om waar je staat. Je bent al heel ver gekomen! Door meer bewustzijn te krijgen op hoe je leidt en misschien wel lijdt (Saturnus gaat ten slotte ook over lijden) hoop ik voor jou en voor mij dat we collectief een (licht) sprong gaan maken. Pluto is dan wel een heftige energie maar Pluto wil uiteindelijk liefde brengen. 

Ps. Ik schreef dit artikel twee weken geleden, voor de aanslag op de Iraanse generaal….Het is vooral het kijken naar en ervaren van het leiderschap wat ons allen aangaat, zowel individueel als in het collectief. 

Nieuwsgierig geworden naar wat deze samenstand voor jou persoonlijk kan beteken? Het lijkt me fijn om je te ont-moeten!

Nij Beets, 3 januari 2020
————————————————————————————–
 
Dit is mien lân
Umjoun troch wetter
Ruzjend wetter
Goudgiele reitkrachen
Rom lân
 
Ŭtsjoch nei de takomst
Fŭgels yn kloften
Feroarjende swarte stippen
Tsjin in strakblaue loft
Gersgrien
 
De dyk as grins
Tusken mar en lân
Gersgrien under de wetterspegel
Feilich
 
Dit is mien lân
Romte om te libjen
Genietsje fan de romte
Mar in bytjse om my hinne
En toch sa folle
 
Wolken dy’t iepen brekke
Far de sinne om myn lân te belochtsjen
Us te forsjen van waarmte
Kleuren oer ‘t lân
Ivich trjoch gjint
  

 

 

________________________________________________________________________

De volle maan van maandagochtend 21 januari 2019 is een bijzondere volle maan omdat er een totale maansverduistering plaatsvindt. Er komt een rode gloed op de maan te vallen, die ook wel bloedmaan wordt genoemd.

 

Deze volle maan (het moment waarop de maan en de zon loodrecht tegenover elkaar staan) valt in de tekens Waterman en Leeuw, en wel binnen de eerste graad (erg nieuw). Deze vollemaan staat vierkant de planeet Uranus die over de Waterman heerst. Vierkanten in een horoscoop staan voor botsingen, struikelblokken die je verder op weg helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Uranus staat voor techniek, computers en vernieuwing. Uranus wil oude patronen doorbreken zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe, frisse en eigentijdse ideeën en patronen. Leeuw die beheerst wordt door de zon, en waar nu de maan in valt, houdt liever vast. Deze volle maan wordt dus gekenmerkt door een losmakend en een  vastzittend principe.

 

Vraag jezelf eens af wat er in je leven vernieuwd mag worden en wat misschien vast zit? Houd je vast aan iets wat wellicht om vernieuwing vraagt? Dan kan deze volle maan maken dat aan dat stukje getrokken wordt, en dat je daardoor misschien wel wat verscheurd voelt, of wellicht na de volle maan bevrijdt voelt. Uranus wil ons namelijk ook helpen om vrij te zijn. Vrij in je lijf, vrij van denken; Uranus wil het liefst alle ‘heilige huisjes’ omver werpen.

 

De vierkanten met Uranus die op de volle maan staan zorgen er dus voor dat deze volle maan in het teken van vernieuwing staan. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen omdat Uranus toch wel omver werpt wat je onderbewuste omver geworpen wil hebben. Het enige wat je dus wel zou kunnen doen is je bewustzijn verruimen en jezelf afvragen wat los en wat vast zit.

 

Omdat het tegenoverliggende teken Leeuw is en Leeuw onder andere gaat over creativiteit zou het een mooi moment kunnen zijn om ergens vruchtbaar in te zijn, of om dat omver te werpen wat je vruchtbaarheid blokkeert. Leeuw gaat ook over kinderen, zelfexpressie en leiderschap, dus ook deze thematieken kunnen aan bod komen. Luister je wel voldoende naar je innerlijke leider? Kun jij jezelf in al je kwetsbaarheid manifesteren? Durf jij je kop boven het maaiveld uit te steken? Luister je naar je (innerlijke) kind? Kun je nog spelen?

 

Doordat er als bonus ook een maansverduistering plaatsvindt wordt ‘de vernieuwing’ nog eens extra bekrachtigd. De maan krijgt even geen zonlicht omdat de aarde ertussen staat en er een rode gloed op de maan verschijnt. Een maansverduistering maakt alles nog wat intenser, gevoeliger en magischer.

 

Het is afhankelijk van de plaats van de zon en de maan, en Uranus in je horoscoop hoe deze maansverduistering gaat uitpakken. Het kan geestelijk, fysiek, sociaal en/of materieel zijn. Geef je er maar aan over en laat los wat je niet meer dient!

 

Ik wens ieder een vruchtbare volle maan toe!

 

——————————————————————————————-

 

Luister  

 

Luister naar jezelf

luister naar jezelf en niet naar een ander

neem jezelf serieus

en wees eerlijk 

 

Wees eerlijk naar jezelf

door naar jezelf te luisteren

in zachtheid

en heb vooral jezelf lief 

 

Kijk eens in de spiegel:

wie zie je?

 

Kun jij zonder oordeel naar jezelf kijken?

kun jij zonder oordeel naar een ander kijken? 

 

Heb jezelf alsjeblieft lief 

 

Wees trots op de stem die je in je draagt

de stem van het kind

het kind wat altijd bij je is

je kleine kind

het kind wat alles weet 

 

Misschien is het contact tussen

jou en je innerlijke kind

‘vertroebeld’

(door wat dan ook)

misschien kost het je moeite om

naar je binnenwereld af te dalen 

 

Toch wil ik je vragen

 

Luister

luister naar jezelf

luister naar jezelf en niet naar een ander

neem jezelf en je innerlijke kind serieus

wees eerlijk

wees eerlijk naar jezelf en naar je kind

heb jezelf lief

ja pak dat lieve kind maar even lekker vast 

 

Luister en voel

voel de ruimte

of voel de angst

voel het licht

of voel de tranen

het maakt niet uit 

 

Wees zacht voor jullie!

iedere dag weer.

 

 

—————————————————————————————–

Kerst een zegen of een vloek?

Voor de één is kerst een feest en voor de ander een drama. Voor de één is kerst een warm samenzijn met familie en vrienden en voor de ander een donker eenzaam gat. Er werd ooit een bijzonder kind geboren…heel lang geleden. Een kind wat nu nog steeds symbool staat voor Het Licht. Een kind wat wordt aanbeden en door anderen wordt vervloekt. De ene mens kijkt eerder naar het licht en de ander naar het donker.

Ieder heeft zo zijn eigen gevoelens en gedachten rondom het begrip Kerst. Het valt me dit jaar op dat ik steeds meer geluiden hoor van mensen die zeggen ‘moe te worden van de verplichte gezelligheid’, ‘blij zijn dat deze dagen weer voorbij zijn’, en ‘er vooral naar uitkijken dat het gewoon januari is’. Eerlijk is eerlijk, kerst heeft, vind ik, iets ongemakkelijks, iets onnatuurlijks, iets bijzonders en iets magisch. Misschien mogen we ons leven lang leren hoe we vorm geven aan kerst. Wie er zin in heeft om zich terug te trekken, die trekt zich terug en wie zin in een feestje heeft die bouwt een feestje. Misschien is het een idee om jezelf eens af te vragen wat kerst voor jou betekent, naast de wellicht verplichte familiebijeenkomsten. Waar staat kerst voor jou persoonlijk voor? Wanneer je ‘in de heer bent’, is de vraag misschien niet relevant maar wanneer je een heiden bent, of niet christelijk bent opgevoed is het misschien best leerzaam om jezelf af te vragen of kerst en Het Licht jou iets te zeggen hebben. Kijk maar om je heen, overal hangt kerstverlichting, de energiebedrijven doen goede zaken omdat er veel stroom wordt afgetapt, in ieder huis lijkt een kerstboom te staan, is het geen echte die geurt naar bos dan wel een nepboom die ieder jaar van zolder van gehaald. Wat betekent voor jouw Het Licht? Kun je het licht omarmen, of word je juist chagrijnig van het licht? Zijn je verwachtingen reëel rondom kerst, of kun je vervallen in een dal vol teleurstellingen? Denk je aan jezelf of juist aan anderen rondom deze bijzondere dagen? Wordt je met iets speciaals geconfronteerd? Een herinnering? Nare of juist hele fijne ervaringen vanuit je jeugd rondom het kerstfeest? Hoe bracht je als kind de kerstdagen door? En hoe werkt dat misschien nog door in het heden? Weet dat je zelf een draai, inhoud kunt geven aan de kerst.

Veel relaties strandden rond kerst, dat zal deze kerst niet anders zijn. Echtelieden hebben hoop, en wellicht de verwachting dat deze kerst hun partner aangenaam, lief, respectvol en weet ik veel wat meer voor hem/haar zal zijn, dat er eens geen ruzie is maar liefde. En wie weet is er geen liefde maar strijd, en denkt één van de twee: wat doe ik in vredesnaam met hem/haar? Bekijk het maar! 

De kerstdagen bieden ook een perfecte voedingsbodem voor familieruzies. Familie-irritaties waar een vergrootglas op gelegd wordt, familiepatronen die rond de deze dagen extra duidelijk worden – wat overigens ook het geval kan zijn rond bruiloften en begrafenissen – en sluimerende gevoelens van miskenning kunnen als bommetjes of misschien wel bommen, ontploffen. Waar gerelateerd wordt, wordt tevens het spel van onmacht en macht gespeeld. Ja, wat het maar een spel. Het ego rukt op in al haar gedaantes wanneer familieleden, vriendengroepen bijeen worden gedreven in een woonkamer of een feestzaaltje. Schuld, schaamte en boete, en weet ik veel wat meer zoeken een uitweg bij die mensen die het dichts bij je staan. 

Of, wie weet, heb je geen groot ego en weinig besef van machtsverhoudingen, stroom je mee op een warme golf van liefde en voeg jij je soepel naar de groep. Of wie weet kom je wel uit een heel warm nest waar geen haat en machtsspelletjes aan de orde zijn, waar het met kerst zo vredig is, zoals Jezus het ons voorleefde.

Waarschijnlijk, zo schat ik het in, zit ‘het’ ergens in het midden. Het leven is ook niet alleen maar licht, of alleen maar donker, en er is gelukkig niet alleen maar strijd maar ook liefde. En ook al voel jij je misschien alleen, weet dan dat je niet alleen bent.

Ik wens een ieder bijzondere dagen toe waarin je zeker even de tijd neemt om jezelf de vraag te stellen wat Het Licht voor je betekent, en hoe jij je verhoudt tot dat licht. Ik wens je toe dat je een mooie verbinding mag maken met het licht. Heb het goed.

 

————————————————————————–

 

 

HSP? Wel/niet?

Wat is dat toch dat we mensen ‘moeten’ labelen? Dat we termen verzinnen voor een zogenaamde groep mensen die dezelfde kenmerken vertonen, karaktertrekken hebben en zich op eenzelfde manier gedragen, c.q. door het leven bewegen.

Zoals bijvoorbeeld het label “HSP” oftewel high sensitive person. Hai, sensitive person!

Gisteravond woonde ik een lezing bij over HSP, ik wilde wel eens weten wat iemand daarover verteld. Ik had er veel over gelezen, over gesproken ook met collega therapeuten/coaches. Ik ben zelf geen voorstander van labelen, dus ook niet van de term HSP. Niet dat ik daarmee ontken dat er mensen zijn die gevoeliger zijn dan anderen, nee juist niet, maar ik vind het simpelweg niet nodig om het te benoemen. Laat staan om ‘ze’ te labelen. Ik ben zelf uiterst gevoelig, nou ja wat is uiterst?, laat ik het zo zeggen: ik voel veel, heel veel. En toch heb ik mezelf nooit als HSP-er gezien. Ik ervaar mezelf als aards, eigengereid en krachtig. En daarnaast voel ik dus veel. Ik herken mezelf in kenmerken die de mevrouw gisteravond oplepelde (oplabelde) tijdens de lezing: niet tegen reguliere medicijnen kunnen (ik ga stuiteren van medicatie…), een fijngevoelig zenuwstelsel hebben (ja, ik ervaar snel stress), je snel aangevallen/aangesproken voelen (had ik als jonger persoon nogal last van, ahum), meeleven met de ander/voelen wat de ander voelt of zijn haar gedachten kunnen lezen (jaaaaaaa…..!). De meeste HSP-ers zijn personen die zich terugtrekken, die rust nodig hebben en zich willen afsluiten voor de vele prikkels vanuit de buitenwereld. Maar er zijn er ook die juist spanning zoeken en wel de prikkels opzoeken, maar deze laatste groep is kleiner. 

Als astroloog zie ik mensen vooral als individu. Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen mensen maar het is mijns inziens vooral mooi dat je jezelf kunt en mag zijn, dat anderen jouw de ruimte geven, en dat jijzelf de ruimte pakt, om jezelf te zijn. HSP-er of niet, ADHD-er of niet, autist of niet. Ik vind het getuigen van een bekrompen geest die het kennelijk nodig heeft om zichzelf, of de ander, in een groep te persen. Het is uiteindelijk angst die maakt dat we gaan labelen, dat we mensen op een bult gooien en daar een stickertje op plakken: niet aankomen à breekbaar! Of het is angst dat we een excuus zoeken dat we zijn zoals we zijn, sorry hoor maar ik ben HSP….

Daarnaast spiegelen we elkaar voortdurend! Onderschat dit niet. Een zogenaamde HSP-er komt vaak in een groep terecht, wordt in een gezin geboren, waar nog wat uit te werken valt qua gevoeligheden. Ieder gezin kent zijn eigen gevoeligheden en vaak als er geen ruimte voor is, het ‘in de kelder ligt’, komt er een ziel in het gezin die deze gevoeligheid spiegelt aan de rest! En de andere gezinsleden weerspiegelen de gevoelige ‘de lage gevoeligheid’.

Maar wie is laaggevoelig? Ik heb in mijn leven onderzocht hoe gevoeligheid zich beweegt bij mensen die hun emotionele kant, hun gevoeligheid verbergen. Ik ben nogal goed in, al zeg ik het zelf, ondervragen en de onderste steen boven halen, en zo kan ik toch niet anders concluderen dat ik geen ongevoelige mensen ken, of mensen met een lage gevoeligheid ken. Iedereen is gevoelig. Alleen iedereen gaat totaal anders met deze gevoeligheid om. Sommigen onderdrukken alles wat met gevoeligheden te maken heeft maar als je ze breekt/ als ze zich laten breken, dan houden ze nooit meer op met huilen. Het wegdrukken van emoties doen mensen niet voor niets, daar zit een reden achter! En mensen kunnen heel, heel lang hun gevoeligheid niet tonen, zelfs tot hun dood aan toe maar dat wil niet zeggen dat zij ongevoelig zijn of waren.

Zij die opgroeien in een gezin waar de norm is: niet piepen doorwerken! De kop ervoor!, zullen niet zo snel hun gevoelige kant tonen, maar dat wil niet zeggen dat zij deze niet hebben. Een zogenaamde HSP-er kan in hun aanwezigheid komen om iets vanuit hun binnenste te spiegelen: namelijk kwetsbaarheid/emoties/gevoelens. En de HSP-er ziet iemand die schijnbaar geen gevoelige kant heeft, die mag misschien ervaren om wellicht minder ‘wiebelig’/ beinvloedbaar te zijn. Maar let wel: niets is goed en niets is fout. En niets is statisch, alles beweegt. 

Het schijnt dat men heeft onderzocht, zo vertelde de spreekster gister, dat narcisten en HSP-ers ‘iets’ met elkaar hebben. De hooggevoelige vind steun bij de dominante narcist. De narcist plukt weer van de gevoelskant van de gevoelige. Samen zijn zij als het ware één. “De medaille heeft twee kanten”. 

Mensen die snel huilen ontmoeten vaak mensen die hun tranen inhouden, wegslikken, dat is wat ik om mij heen zie gebeuren en ook vooral hoor tijdens gesprekken met vriendinnen en clientele. Dit is niet voor niets: de huilende huilt de tranen van de wegslikker. En andersom is het zo dat ‘de doener’ de hooggevoelige toont hoe je de ruimte kan pakken, de ruimte die de gevoelige weggeeft. 

Het begint allemaal bij bewustwording, bewustwording van hoe het bij jou beweegt en hoe het bij de ander beweegt. Bewustworden zonder oordeel(!). Wanneer je je kunt verbinden met de kosmische energie en daarbij je voeten stevig op de grond hebt staan kun je ervaren dat het in het hier en nu, niet om het oordeel gaat. Het gaat over ZIJN. Jij mag zijn. Hij mag zijn, zij mag zijn. Wij mogen ZIJN.

Namasté.

 

 

 

 

 

 

Letterdouche

Af en toe mogen er zinnen geschreven worden op weg naar de eeuwigheid. Zinnen zo zacht als satijn en zo vormrijk als de natuur. Organische goed gewassen zinnen. Opgeruimde woorden als pas gewassen vaatwerk nadruppelend in het rek op het granieten aanrecht van grootmoeders keuken. Zinnen die het hart raken en ogen laten twinkelen, dan weer de wenkbrauwen laten fronsen. Zinnen die uit moedersschoot ontrollen en een gevoel van veiligheid geven. Woorden die als kralen aan een ketting in de lucht hangen en af en toe als wolken het zonlicht wegnemen waardoor er prachtige schaduwen in het landschap ontstaan.

Taal, we kunnen er niet zonder. Taal, is als zuurstof voor de mens, we nemen het op en we ademen het weer uit. We lezen, vatten samen, we spreken, luisteren en maken ruzie, we leren kennen, we nemen op, we absorberen en we maken plezier met taal, met letters, letters die woorden vormen en woorden die zinnen vormen. Zinnen vol van boeken. Boeken vol van letters. Taal is zo wonderlijk mooi, zo veelzijdig, verbindend, zo kleurrijk, zo allesomvattend en nietszeggend tegelijk. Wat er in ons hart leeft kunnen we vertalen met taal, in woorden gieten en zinnen van smeden. We kunnen spelen met taal en onder een douche van letters staan. Iedere drup is een letter en als je de druppels volgt kun je woorden lezen die je geest verzonnen heeft op een moment waar je niet bij was. Taal is een illusie wanneer je haar vast wil pakken en in een doosje mee naar huis wil nemen om vervolgens in de fauteuil naast de open haard uit te pakken. Taal is vuur en passie, taal vervliegt om te blijven hangen in je poriën.

Af en toe mogen er zinnen geschreven worden op weg naar de eeuwigheid. Creaties geschapen worden als zoetigheden uitgestald bij de banketbakkerij. Glazuur, slagroom en vruchtjes als stralende zonnetjes in de glanzende vitrine in het straatje met de klinkertjes en stokoude lantaarnpalen. Zinnen die je doen opleven, je hart sneller laten slaan en je hoop geven voor de toekomst. Zinnen die je op kunnen tillen uit de werkelijkheid en neer kunnen zetten in dromenland. Zinnen die je boos kunnen maken, verdrietig of misschien wel mismoedig, zinnen die al je zinnen kunnen beroeren en je verliefd kunnen maken op een mens die niet eens bestaat. Taal is van ons allemaal en ook weer van niemand. Tot in de eeuwigheid. Amen.

 

 

————————————————————————–

Uranus van Ram naar Stier

Halverwege mei 2018 verschuift de planeet Uranus van het teken Ram naar Stier. Omdat Uranus ver verwijdert staat van de aarde duurt het relatief lang voordat hij van het ene teken naar het andere teken verhuist. De maan doet daar twee dagen over en de zon een maand maar Uranus doet er jaaaaren over….vanaf maart 2011 stond Uranus in het teken Ram.

Toen Uranus in het teken Ram kwam werden we geconfronteerd met heftige “hoofdzaken”. Ram staat onder andere voor het hoofd. Hoofdpijn en andere kwalen die met het hoofd te maken hebben. En een Ram is drammerig; het kan hem niet snel genoeg gaan, het is een vuurteken en dat maakt Ram vurig, gepassioneerd, bevlogen. Het is een pionier, een initiator, een persoon die de boel aanzwengelt, in beweging brengt. Ram heeft moeite om de zaken keurig af te ronden, want tegen die tijd is zijn aandacht alweer verslapt en is hij op zoek naar wat nieuws. Ram wordt beheerst door Mars en deze planeet staat onder andere voor snijden. Maar ook voor snelheid en onbesuisd gedrag. Wat dacht je van alle koppen die zijn gerold de afgelopen jaren tijdens IS slachtingen? De aanslagen die zich snel en plotseling zich aandienden.

Uranus is een planeet die je het beste kunt vergelijken met een blikseminslag, of als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. Je denkt: vandaag geen vuiltje in de lucht en ineens staat je leven op zijn kop door bijvoorbeeld een ongeluk. Als een donderslag bij heldere hemel laat Uranus van zich horen. Uranus wil alles los maken wat vast zit, wat je niet meer dient, Uranus is de bevrijder en dan met name uit het keurslijf. Hi is wars van regels en wetten, want Uranus bewandelt zijn eigen pad, zijn eigen unieke pad. Uranus heeft ook te maken met elektriciteit, met vernieuwing, met technisch vernuft. De techniek heeft zich razendsnel ontwikkeld de afgelopen tien jaar, denk aan smartphones! 

Uit betrouwbare bron vernam ik van verschillende ‘peuten’ dat er opmerkelijk veel mensen last hadden van duizelingen, ook iets typisch voor Uranus in Ram… 

In je persoonlijke horoscoop is het vooral van belang te weten door welk huis Uranus loopt om een persoonlijke correcte duiding te kunnen doen. Je kunt daarvoor contact opnemen met mij of een andere astroloog. In het collectief is het zo dat wanneer Uranus zich straks in het teken Stier bevindt, we te maken krijgen met Stierverrassingen. Uranus is immers als een donderslag bij heldere hemel dus laat hij ons verrassen. Dit kan in positieve en negatieve zin plaatsvinden. Stier is aards. Ik voorzie een periode waarin thematieken als “hoe bewerken we de aarde”, “wat zit er in ons eten”, “hoe gaan we om met het milieu”, “hoe ziet onze bodemgesteldheid eruit”, hot worden. Deze onderwerpen gaan aan bod komen doordat er zich op Uranische wijze voorvallen zullen zijn die ons doen opschrikken: bijvoorbeeld voedselschandalen, aardbevingen en/of bijzondere natuurverschijnselen.

Stier wordt beheerst door de planeet Venus. Venus is van nature lui (een stier is ook wat moeilijk op gang te krijgen) maar door Uranus kan ze enorm opgeschrikt worden en  moet ze ineens aan de bak. Gezondheidszaken m.b.t. schoonheid kunnen bijzondere aandacht krijgen: bijvoorbeeld het gebruik van gezondheidsproducten, creme’s, facelift e.d.

Met Uranus door Stier willen we ons misschien bevrijden van de druk die gezondheid/beauty ons oplegt. Of we krijgen hele nieuwe inzichten wat betreft gezondheid/”wat is mooi”.

En Stier gaat over uiterlijke en innerlijke zekerheden…dan valt het te verwachten dat met Uranus door Stier zekerheden als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Let wel: Uranus wil je bevrijden uit patronen die niet meer voor je werken… Je onbewuste weet waarvan jij je wil losmaken…

Maar wil je echt weten wat het voor jou persoonlijk betekent wanneer Uranus door Stier gaat lopen bel dan een astroloog en zoek van te voren je (nauwkeurige) geboortetijd op! 

 

De volgende column zal gaan over Pluto en Saturnus (en hun naderende conjunctie) in Steenbok. Tot dan!

———————————————————————————- 

Relaties

Een veel besproken onderwerp binnen mijn praktijk is het hebben, verbreken of aangaan van relatie(s). Meestal betreft het de liefdesrelatie maar ook de relatie tussen ouder en kind komt dikwijls ter sprake.

Relaties hebben alles te maken met de relatie die je met jezelf hebt. Zit je niet lekker in je vel dan is de kans groot dat je je partner minder leuk vindt. Ik kwam hier achter op momenten dat ik iets miste binnen mijn eigen relatie, ik kon dan overvallen worden door een gevoel van leegte en dacht dat het met mijn man te maken had, dat hij mij niet kon bieden wat ik wenste. Totdat ik me gewaar werd dat het in mezelf zat: dat ik niet lekker in mijn vel zat en dat gevoel op hem projecteerde. Hij deugde niet.Lekker gemakkelijk, wijzen naar de ander in plaats van naar mezelf….

Er is natuurlijk altijd wel iets aan te merken op de ander, maar evenzo goed op jezelf.

Het is niet per se noodzakelijk om een relatie te verbreken wanneer je leegte voelt, of steeds ruzie maakt, of de ander misschien wel saai vindt.

Het is raadzaam om te kijken naar wat jou met de ander verbindt, wat je bij de ander vandaan haalt en wat je de ander kunt bieden. Je bent allebei een winkel vol met koopwaar, de één shopt bij de ander.

Het is niet zo dat een relatie per definitie slecht is wanneer je bijvoorbeeld frequent ruzie maakt: waarschijnlijk hebben jullie het nodig voor je persoonlijke ontwikkeling om met de ander in de clinch te liggen. Via de ander mag je jezelf ontmoeten. De ander houdt je steeds weer een spiegel voor. En niets is goed en niets is fout. Het is. We hebben allemaal ‘iets’ uit te werken, we hebben allemaal onze eigen weg te gaan, ook binnen de relationele sferen.

Iedere relatie is van onschatbare waarde, ook en misschien wel juist die relaties die niet zo soepel verlopen. Wat laat de ander je zien? Durf je te kijken naar je eigen aandeel? Heb je de moed om je eigen functioneren te bespreken? Durf je, mag jij van jezelf kwetsbaar zijn? Durf jij woorden te geven aan dat wat er zich in je hart afspeelt?

En: hoe is de relatie met jezelf? Heb je het ‘leuk’ met jezelf? Waardeer jij jezelf? Kun je voor jezelf zorgen? Voel jij je veilig van binnen? Mag jij in het licht staan?

Velen van ons hebben kwetsuren opgelopen in de eerste levensjaren, zijn grootgebracht door bijvoorbeeld een manipulerende, dominantie, verslaafde, afwezige, strenge of overbezorgde ouder. Dat wat we mogen ervaren in de jeugd zien we vaak later terug middels relaties. Thema’s als onder andere macht en onmacht, niet jezelf kunnen zijn, geen woorden kunnen geven aan je gevoel, jezelf klein maken etc. mag je op latere leeftijd via de ander transformeren. Het is bijna altijd via de ander dat je je zelf mag ontmoeten. Zo kun je je bewust worden van je patronen, inzicht krijgen in je behoeftes en veel meer!

Mensen die in hun jeugd onderdrukt zijn mogen op latere leeftijd leren om voor zichzelf op te komen. Dikwijls ontmoeten zij de een partner die hen onderdrukt.

Zij die zichzelf weg moesten cijferen mogen later leren om zichzelf weer te manifesteren.

Zij die in hun waarde werden aangetast door bijvoorbeeld geweld mogen leren om hun eigen waarde terug te vinden. Een huwelijk waarin opnieuw geweld voorkomt is voor de hand liggend.

Als kind kon ik door omstandigheden nauwelijks mezelf zijn waardoor ik als volwassene relaties naar me toe trok waarin dat patroon zich herhaalde: ik voegde me naar de ander. Er bestond bij mij lange tijd veel verwarring over wat zeg ik wel en wat zeg ik niet. Vertrouwen hebben in mijn waarneming en mijn grenzen aangeven op die momenten dat het voor mij niet meer okay voelt, dat is wat ik heb mogen leren en nog steeds leer middels relaties.

Patronen herhalen zich: de energie van het thema is bekend. Om je zelf uit een patroon te bevrijden vraagt moed!

Wat ik in mijn huidige relatie heb geleerd, en we zijn inmiddels ruim twintig jaren samen, om alles – ook al is het akelig vervelend om aan te kaarten – bespreekbaar te maken: twijfels, irritaties, angsten etc. Ik was – en ben – zoals geschreven evenzo behept met kwetsuren die om transformatie vroegen(en vragen), alsook mijn echtgenoot. Grotendeels voel ik me bevrijd van alles wat om transformatie vroeg maar gelukkig heb ook ik nog steeds stukken liggen die ‘omgespit’ mogen worden.

Wat ik daarnaast heb mogen ervaren, en daar ben ik enorm dankbaar voor, is dat liefde bedoeld is om elkaar te laten bloeien en groeien. Dat je voor elkaar “de pokon” kan zijn waardoor je volledig tot wasdom mag komen; dat je al je kleuren en vormen aan elkaar en zo aan de wereld mag laten zien.

De ander dat ben jezelf! Houd van jou! 

En wat ik je nog, wellicht ten overvloede, mee wil geven: relateren is een werkwoord, investeer in de relatie met jezelf zo werk je direct aan de relatie met de ander!

—————————————————— 

Je identiteit, kun je daar zelf aan knutselen?

Als professioneel astroloog heb ik daar zo m’n ideeën over. Allereest bouwen wij onze identiteit op via de vader. De zon is het hemellichaam welke informatie verstrekt over de energie van de vader. In een horoscoop haal ik uit de stand van de zon – het huis waarin hij staat, de aspecten welke de zon maakt, het teken waarin hij valt en de huisheer van een ander huis – informatie over de vader. De psychologische astrologie is sterk beïnvloed door de Jungiaanse psychologie. De zon, dat is je IK, je ego, of je identiteit, dat wordt grofweg door mij op één hoop gegooid (anders wordt het zo ingewikkeld). De zon staat voor de vader, zoals de maan de moeder vertegenwoordigd en aangeeft hoe iemand zich emotioneel ontwikkeld, welke behoeftes en verlangens iemand heeft. De zon is je wezenskern, je zijnsenergie en vanuit de zon bouw je je identiteit op. Nu denk je misschien dat astrologie statisch is, en dat hoe we geboren worden dat ‘dat het dan is’, maar dat is niet zo! Je hebt de radix (geboortehoroscoop) en als je gaat leven, bewegen de planeten, de actuele stand van de planeten, mee met je radix. Zo stippen ze iedere dag weer thema’s aan in je geboortehoroscoop. Dus, de stand van je zon wordt keer op keer geraakt door huidige planeetstanden. Leven is bewegen!

De identiteit is dus min of meer al bepaald bij je geboorte. Sterker nog, ik ga ervan uit dat je identiteit, je ego (karakterstructuur) al bepaald is voor de geboorte. Wanneer de ziel indaalt in het fysieke voertuig ligt er al veel vast, het moment van geboren worden is zo goed als klaar. Het is een energetische wisselwerking, telkens weer, tussen het ongeboren kind, de moeder, de vader en de omstandigheden tijdens de bevalling. Het ongeboren kind geeft het wel aan wanneer het geboren wil worden(!).  Staat de zon hoog (12 uur overdag) of laag (12 uur in de nacht) ?: dat moment is vooraf, op zielsniveau, bekend. Een kind met een mystieke levensopdracht wordt niet overdag geboren en iemand die via carrière en maatschappij zijn ziel vorm mag gaan geven wordt niet rond middernacht geboren. En wat de ziel op aarde komt doen dat staat ook al vast bij de indaling. Ingenieus toch? Diepe bewondering heb ik voor de kosmische wetten.

Hebben we dan niks meer te knutselen aan onze identiteit? Jawel, naar mijn mening en eigen ervaring, kun je gaan knutselen wanneer je je bewustzijn vergroot, wanneer je inzichten verwerft in het hoe en waarom, wanneer je een beetje gaat begrijpen hoe de energie in de familielijnen stroomt en in hoeverre je daar nog aan vast zit. Des te lager het bewustzijn des te groter de identiteit, slash het ego. Bewustzijn verruimt de geest, een verruimde geest heeft steeds minder belang bij het ego en dus hoeft hij zich niet als een identiteit te poneren.

De natuurlijke weg in een mensenleven is dat we wel degelijk een identiteit mogen opbouwen. Het ego verschaft ons ruggengraat. We zullen als het ware een identiteit ‘moeten’ aannemen om voor de dag te komen, om te blijven staan, om voeten aan de grond te krijgen. Het ego mag tot rijping komen en daarna als een overrijpe schil van de vrucht vallen om uiteindelijk via zijn kern, de zijnskern verder te leven. Het moment dat je je schil kan laten vallen, is het moment dat je verlost bent van de angst om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dat je verlost bent van de muren die je had opgebouwd om jezelf te beschermen tegen pijn, dat je je eigen wond die je had opgelopen in het begin van je leven niet meer hoeft te verdedigen, die wond, of de geheelde wond mag er gewoon zijn.

 

Je identiteit is eigenlijk steeds minder een must. Je identiteit was de jas die je over je zijnskern droeg. Die je een groot deel van je leven fantastisch heeft gediend maar die je op een bepaald moment uit mag trekken om gewoon jezelf te mogen zijn, in al kwetsbaarheid en met al je liefde, creativiteit en eigen waar(dig)heid.

 

De energie van de vader steunt je – of niet -, loopt een tijd met je mee. Rond je 30e krijg je het eerste punt waarop je voelt: wat ga ik doen, ga ik het zoals mijn ouders doen, of ga ik het op mijn eigen manier doen? Rond je 40e valt alles weg wat je niet meer dient, dat gebeurt automatisch en rond je 50e krijg je inzichten in hoe de hazen liepen binnen de familie en ga je steeds meer inzien wat jouw positie binnen ‘de clan’ is, en van daaruit kun je je wond gaan helen, kun je je eigen ZIJN voeden en koesteren. Rond de vijftig ga je echt de rijping in, en zoals eerder geschreven, wanneer je rijpt valt er een schil van je af, althans wanneer je openstaat voor ont-wikkeling. Rond je 50e kun je je daadwerkelijk gaan bevrijden van je familie-energie en meer en meer meegaan met de stroom die zich in je wezenskern, in je hart bevindt.

Het was je vader die je een eerste aanzet gaf om je zijn te manifesteren. Het was via zijn energie die je bracht waar je moest zijn, letterlijk en figuurlijk. Maar je werkelijke energie die achter je identiteit, achter je ego zit die leer je kennen door oog en oog te staan met je eigen wond. Door het verzorgen van die wond en zo te voelen wie je nu werkelijk bent!

Dus, ja we kunnen knutselen aan onze identiteit wanneer we ruimte maken door bewuster in het leven te staan, door bewust te luisteren naar alles wat er in ons leeft. Maar door ons vooral bewust te worden dat een identiteit een overlevingsmechanisme is, een illusie die ons voor de helft op weg brengt en dan als een ballon door levensomstandigheden kapot geprikt wordt. Er valt structuur weg, structuren die waarschijnlijk als bordjes vol met overtuigingen je door het leven hebben geloodst en die hun werk hebben gedaan. De overtuigingen maken plaats voor verwondering, voor ‘het allemaal niet meer weten’, omdat je je steeds meer open gaat stellen voor het besef dat we allemaal onderdeel zijn van het grote geheel. Dat het niet uitmaakt of je extra- of introvert bent, of je snel op je teentjes getrapt bent, of je initiatiefrijk bent. Je bent een mens! En je mag er ZIJN!

 

 

——————————————————————————————————

Mijn vorige blog ging over moeders en hoe de band met haar je latere relaties kleurt…

Hier komen de moeders! Als je niet weet in welk teken je maan staat dan kun je mij contacten.

Zoals geschreven staat de maan (positie/teken/aspect)symbool voor de energie van je moeder. De energie zoals jij haar ervaart(!). Via haar ontwikkel je je emotionele huishouding. Hier een duiding (het is gechargeerd…omdat ik niet de aspecten en het huis mee kan nemen in de beschrijving)van enkel de maan in de tekens:

 

Maan in Ram:

Je kunt je moeder als egoïstisch ervaren, als een vrouw voor wie het belangrijk is dat ze applaus vanuit de buitenwereld ontvangt. Ondanks dat ze warm kan zijn ervaar je haar niet echt als een verzorgende moeder omdat ze zo op de buitenwereld is gericht. Ze is energiek, krachtig en sportief. Ze kan veel werk verzetten en kan ongeduldig zijn. Dit is geen saaie moeder; ze brengt veel leven in de brouwerij.

Maan in Stier:

Deze moeder is verzorgend, misschien dusdanig dat je haar zorgen als verstikkend ervaart. Ook kan ze zich erg onbuigzaam opstellen. Ze is behoorlijk vasthoudend van aard en dat maakt het niet altijd even gemakkelijk om met haar om te gaan, ondanks haar lieve, verzorgende kant. Misschien is ze in bepaald opzicht wel wat ouderwets en daardoor ook wat stug.

Maan in Tweelingen:

Je ervaart je moeder als een luchtige vrouw die niet zo snel haar emoties laat zien, deze zal ze op een rationele manier benaderen. Deze moeder is in voor een gesprek, met jou of met wie dan ook maar, ze praat gewoon graag. Ze heeft echter niet heel veel diepgang. Ze kan verzorgend zijn maar op haar eigen rationele, luchtige manier. Ze zal je als kind de ruimte geven om te ontwikkelen.

Maan in Kreeft:

De moedermoeder. Je ervaart je moeder als een verzorgende, warme vrouw die zich hoe dan ook voor haar kroost sterk maakt. Ze is misschien wel dusdanig gericht op haar kind dat het voor jou benauwend voelt. Je kunt het met haar hebben over gevoelens en zij zal liefdevol je tranen drogen. Ze houdt van huiselijkheid en daarom zal deze moeder niet zo snel met haar gezin verre reizen maken maar vindt ze haar geluk eerder in huis.

Maan in Leeuw:

Je ervaart je moeder als koningin. Ze kan paraderen, domineren en manipuleren. Ze is echter een warme vrouw die het goed voor heeft met haar kinderen maar net als de maan-ram-moeder haar aandacht richt op wat de buitenwereld van haar vindt. Daarom kun je haar als egoïstisch ervaren. Ze is een kleurrijke vrouw die openstaat voor alles wat het leven te bieden heeft wat haar tot een ruimdenkende moeder maakt. Eigenlijk een wereldvrouw.

Maan in Maagd:

Je ervaart je moeder als kritisch, pietluttig en zuinig. Ze kan erg gestructureerd zijn waardoor je als kind het gevoel kunt hebben op je tenen te moeten lopen. Ze heeft wel degelijk de intentie om een goede moeder te zijn! Maar doordat ze eerder rationeel georiënteerd is krijg je als kind het gevoel dat je emoties niet echt de ruimte kunnen krijgen. Misschien is je moeder ziek of werkt ze veel waardoor ze haar rol als moeder niet optimaal vorm kan geven.

Maan in Weegschaal:

Je ervaart je moeder als een onzekere, twijfelachtige vrouw die slecht tegen ruzie kan. Ze zal eerder de boel sussen dan recht voor haar menig uitkomen om zo een strijd te riskeren. De moeder die opereert vanuit het harmoniemodel (gezelligheid)en (onbewust)gaat voor schijn-harmonie. Deze moeder heeft moeite om haar gevoel te tonen en vindt het tevens lastig om klaar te staan voor de gevoelens van haar kind. Ze is echter warm en heeft goede intenties! Het kan er allemaal wat ingelukkig uitkomen. Vrolijke moeder.

Maan in Schorpioen:

Deze moeder verbergt haar gevoel en dat maakt het voor het kind lastig om bij zijn/haar eigen gevoel te komen. Er speelt van alles bij de moeder maar ze zal er niet snel mee naar buiten treden, dit geeft een wat broeierige sfeer. Ze registreert alles bij haar kind en vanuit haar omgeving. Doordat deze moeder haar kaarten tegen de borst houdt kan er een macht en onmacht situatie ontstaan. Deze moeder is echter een gevoelsmens en kan door haar diepe inlevingsvermogen veel goeds doen voor haar kind.

Maan in Boogschutter:

Deze moeder verkondigd haar waarheid, ze is een prediker kan daardoor als belerend worden ervaren. Ze is een ontdekkingsreiziger die haar kinderen mee wil nemen in haar wereld. Ze zal er alles aan doen om de wereld van haar kind groter te maken. Ze geeft je de vrijheid om te ontwikkelen. Deze moeder kan veel geven maar kan door haar belerende aard het kind wellicht iets teveel in haar eigen richting duwen. De betweter. 

Maan in Steenbok:

De moeder als hardwerkende vrouw die alles eindjes aan elkaar weet te knopen. Of de carrière-moeder die niet tot nauwelijks thuis is. Een betrouwbare moeder die echter moeilijk in staat is haar gevoelens te tonen. Ze heeft ze wel degelijk maar kan overkomen als een koelkast. Zij is gestructureerd en heeft een  hoog arbeidsethos. Af en toe kan ze best heel gezellig zijn maar over het algemeen wordt ze ervaren als een vrouw die emotioneel op slot zit. 

Maan in Waterman:

De excentriek moeder die haar eigen gang gaat! De moeder die veel tolereert en een iets andere levensvisie heeft dan andere moeders. Deze moeder kan op haar eigen wijze haar kind opvoeden en iets bijzonders aan haar kind meegeven. En ook al is ze uitermate vrijzinnig op bepaalde punten kan ze strak aan haar mening blijven hangen waardoor ze onbuigzaam overkomt. Deze moeder ziet haar zelf niet zo snel las ‘de moeder’ maar eerder als vriendin van haar kind. 

Maan in Vissen:

Deze moeder is (verslavings)gevoelig. Ze pikt alles sferen op en is daardoor beïnvloedbaar waardoor ze haar kind niet altijd de structuur kan geven die het nodig heeft. Ze is lief, misschien te lief en kan haar kind echt vertroetelen. Ze kan je de mooiste verhalen vertellen of muziek laten beluisteren waardoor je als kind al op jonge leeftijd behoefte hebt aan een creatieve uitlaatklep. Een moeder die graag moeder wil zijn en het lastig vindt om haar rol als moeder met verantwoordelijkheid te dragen.

 

 

 

————————————————————————————————————————

 

 

 

Relaties en moeders.

De allereerste band die we als mens aangaan is die met onze moeder. We groeien in haar buik, we worden gevoed door de navelstreng en als alles mee zit verlaten we haar buik via het geboortekanaal.

Haar emoties, gedachten en humeur pikken we direct op: in de buik zijn moeder en kind als het ware nog één.

De afgescheidenheid ontstaat fysiek als we haar verlaten: het eerste trauma in een mensenleven. Het veilige huisje waar we in verbleven maakt plaats voor een grote wereld waarin we afhankelijk zijn van warmte en voeding die daarvoor (in de buik) nog zo vanzelfsprekend waren. De mate waarin de opvoeders tegemoet komen aan het verlangen van een baby (honger, aandacht en liefde) bepaald voor een groot deel de verdere levensloop. Wanneer we als baby-zijnde niet automatisch gevoed worden door liefde en voeding ontstaat er angst en kramp. Je wordt immers op jezelf teruggeworpen. Je kunt niet vertrouwen op de mensen om je heen… Deze angsten zullen je verdere verwachtingen en verlangens kleuren. Immers: je hebt een herinnering in je genen…

Astrologisch gezien wordt de moeder weerspiegelt door de maan en de positie van de maan in de geboortehoroscoop: het huis, de aspecten die de maan maakt met andere planeten en het teken. De maan weerspiegelt je verlangens/behoeftes. De maan staat tevens voor onze emotionele huishouding. Ook geeft de maan weer wat voor soort relaties je zult aantreffen in je latere leven en hierbij zie ik dan een hele duidelijke lijn tussen de energie die er bestaat tussen betrokkene en de moeder, en betrokkene en zijn/haar latere relaties. 

Wat me opvalt is dat (zelfs) oudere mensen (nog)“afgeven” op hun moeder en ondertussen dezelfde trekjes als haar vertonen. Op zich niet vreemd! Voor mij een teken dat betrokkene zich nog niet helemaal heeft losgemaakt van de energie van de moeder. Niet dat dat perse ‘moet’; mijn opvatting is dat je het makkelijker in je leven hebt wanneer je haar kunt laten ZIJN en jezelf toestaat je zelf te ZIJN. Dit is dikwijls een proces van vergeven. Een moedig proces, dat ook. Bewustwording is geen gemakkelijke maar een moedige keuze.

Vrouwen kunnen hun moeder afschilderen als: teruggetrokken, koud, theatraal, emotieloos, jaloers, onbetrouwbaar, dominant, grillig, manipulerend, overdreven, emotioneel, angstig, slachtoffer, onbereikbaar, kritisch, gericht op de buitenwereld, iemand die nooit complimenten geeft, geen erkenning kan geven, er altijd bovenop zit, etc. 

Wanneer je nog niet los bent gekomen van de pijn die in de relatie tussen jou en je moeder bestond of nog bestaat, trek je evenzo contacten naar je toe die een zelfde soort pijn laten zien. Een herhaling van de pijn omdat zij (de pijn) nog niet in je bewustzijn is gekomen. Het is ook maar net wie in je omgeving je erop wijst, en/of hoeveel hinder je ervan ondervindt om er daadwerkelijk iets aan te gaan doen.

‘De navelstreng doorknippen’, zo wordt het ook wel genoemd.

Wat ben je wellicht (nog) nodig van je moeder wat je in relatie(s) bij een ander zoekt? Voel je je nog afhankelijk van goedkeuring, warmte of anders? Heel normaal overigens om nog ergens leegte te voelen en die te willen vullen… De moeder is ook maar een mens en zij kan onmogelijk in alle behoeften voorzien. 

Het kan ook zijn dat er (onbewust) nog een gehechtheid op de pijn zit. Dat het a.h.w. nog lekker is om op je moeder (of vader) af te geven omdat je dat wel goed uitkomt. Omdat je bepaalde delen in je ontwikkeling nog niet kan verwerken/verteren. Dit proces van bewustwording kun je niet via een sluiproute doen: als de tijd daar is dan gebeurt het: dan laat je los, vergeeft en geeft antwoord op je ZELF. Je neemt zelf de ver-antwoord-elijkheid voor je leven! 

“De moeder”, jaja het is me wat. Het meest besproken onderwerp in therapeutische sessies! Je bent dus niet alleen in deze strijd. En zelfs wanneer je hebt vergeven kan de pijn zo ineens weer oppoppen. Zomaar uit het niets. Dat de pijn zich weer laat zien is een uitnodiging om opnieuw te gaan onderzoeken hoe het thema in je (verder) leeft. Misschien kom je bij een diepere laag en wil deze laag ook nog tot bewustzijn komen. Laat het er zijn. Als je moeder je raakt dan weet je dat er nog iets leeft, dat er nog iets is wat om verwerking vraagt. Dat er iets is binnen in jou wat nog gezien wil worden, wat je misschien in het licht mag gaan zetten. Kijk er naar, en kom je er niet uit: zoek ondersteuning! 

Ik ben door mijn eigen ervaring, mijn pijn, mijn teleurstelling en mijn zielsverbondenheid met mijn eigen moeder een ervaringsdeskundige op het gebied van moedig de pijn tegemoet treden. Al vele jaren ondersteun ik mensen (m.n. vrouwen) op het pad van bewustwording en dit doe ik met alle liefde en aandacht die ik in mij heb. Ik heb van dichtbij processen  mee mogen maken waarin mensen een andere relatie met hun moeder (soms vader) kregen en daardoor veel lichter (en met veel meer ruimte voor zichzelf) het leven konden gaan leven. Daar doe ik het voor! Een kraamvrouw voor volwassene die hun innerlijke kind/zich ZELF weer geboren laten worden!

Namasté.

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————-

Cheiron, de planeet die tussen Saturnus en Uranus in beweegt maakt een ronde van ongeveer 50 jaar door de geboortehoroscoop. Dat betekent dat mensen die rond de 50/51 jaar zijn de zogeheten Cheiron terukeer hebben. Cheiron heeft er vijftig jaar over gedaan om weer op het punt uit te komen waar hij begonnen is. Dat is bij ieder een ander punt, immers de horoscoop heeft twaalf huizen en Cheiron staat bij ieder mens anders geaspecteerd.

 

Cheiron vertegenwoordigd de energie die de pijn van de ziel weerspiegelt. “De pijnplek” maar tevens “De genezer”.

 

Maar wat gebeurt er wanneer Cheiron na vijftig jaar zijn beginpunt weer aanraakt? Cheiron zal oude pijnen omhoog halen, zal dat waardoor jij je gewond voelt opnieuw laten voelen. Je hoeft er niets voor te doen. Dit gebeurt automatisch en de meeste mensen van rond de vijftig zullen dit herkennen. En wanneer je de vijftig bent gepasseerd kun je je het misschien nog herinneren. Mijn moeder vertelde me vaak dat rond de overgang allerlei oudzeer omhoog komt. Nu weet ik dat het (mede) komt omdat vrouwen rond de overgang tevens hun Cheiron-terugkeer mogen beleven.

 

Wat Cheiron je wil geven is genezing. Door de pijn weer opnieuw te voelen, kun je de pijn misschien anders benaderen, in een groter perspectief plaatsen. Misschien kun je over de pijn schrijven, of haar uit tekenen, of er muziek op maken. Hoe dan ook: de oude pijn dient zich aan om genezen te worden. Misschien lukt het je om contact te maken met je innerlijke bron en deze bron te vragen wat deze pijn nodig heeft. Onderzoek de pijn en loop er niet voor weg!

 

Het is afhankelijk van de huispositie en de aspecten die Cheiron maakt of je hem duidelijk kunt voelen. In een waterhuis werkt Cheiron dieper op emotioneel niveau door, ieder huis heeft zijn eigen specifieke werking.

 

 

 

De Cheiron- terugkeer kan je moedeloos maken, depressief misschien wel. Dat je denkt: komt dit thema nu weer omhoog, dit weet ik nu toch wel? Toch kun je ook voelen dat het zich anders aandient: scherper wellicht. Je kunt als het ware het gevoel hebben dat je ergens naartoe geduwd wordt. Onderzoek het maar hoe het voor jou is. En als je wilt weten waar je Cheiron zich bij jou in de horoscoop bevindt dan kun je contact met me opnemen. www.carinvanderhem.nl

 

———————————————————————————–

 

 

Overtuigingen

Soms heb ik dat, dat een thema – in dit geval overtuigingen – mij ten gehore komt en dat hetzelfde thema in een kort tijdsbestek wéér met mij besproken wordt. Dit gegeven geeft in ieder geval voldoende schrijfinspiratie. De ene overtuiging is: ik ben opgevoed vanuit het idee dat er genoeg geld moet zijn om kinderen hetzelfde te kunnen geven: een studie, rijlessen, vakantie etc. De andere overtuiging (het andere gesprek) ging erover dat je ‘iets moet bereiken in het leven, dat je iemand moet zijn’. Beide overtuigingen knagen aan de dragers van deze overtuigingen. In het eerste geval voelt die persoon een druk om te werken, om zelfs volledig te gaan werken om zo meer geld in het laadje te kunnen brengen. In het tweede geval voelt de persoon zich genoodzaakt om te gaan werken om zo de omgeving te kunnen tonen: kijk ik ben iemand(!).

Overtuigingen gaan vaak van generatie op generatie. Het kan boeiend voor je eigen ontwikkeling zijn om eens te onderzoeken welke overtuigingen er binnen je familie spelen. Ikzelf ben van moeders kant de kleindochter van een opa die een transportbedrijf (wat overigens al jaren niet meer eigendom van de familie is) runde, en mijn oma was eveneens ondernemend: zij had een winkeltje aan huis. Van mijn vaders kant heb ik meegekregen dat het belangrijk is om veel geld te verdienen zodat ik in een sportauto zou kunnen rijden. Ik weet nog dat toen hij dat tegen me zei, ik zal een jaar of vijftien geweest zijn, ik dat een stomme reden vond om daarom mijn best te moeten gaan doen op school. Een sportwagen…pfff, ik wilde helemaal geen sportwagen! Kreeg geen enkel beeld door van mezelf in een sportwagen. Enfin, hij bedoelde het waarschijnlijk ook goed; mijn vader was kind nummer zes in een gezin waar acht kinderen gevoed moesten worden. Ik heb wel hinder ondervonden van het idee dat ik ‘iets’ moest neerzetten. Misschien stiekem nog wel een beetje. Ik heb dan wel een praktijk, echter, een “druppelpraktijk”, oftewel het valt niet mee om de week met klanten te vullen. Toch voel ik me te-vrede-n en in mijn kracht staan. Het aantal mensen weegt – zo is mijn ervaring – niet op tegen het genoegen wat ik uit mijn praktijkwerkzaamheden haal. Toen ik afstudeerde aan de HBO-J (jeugdwelzijnswerk, heet nu SPH) wilde ik ‘iets’ zijn en daarom ging ik werken als jongerenwerkster in de Randstad. Enkele jaren later werd ik de eerste vrouwelijke jongerenwerkster bij Het Vliet in Leeuwarden. Tuig van de richel. Ik was iemand, een stoer en sterk wijf. Ik raakte overspannen en daardoor ging ik aan mezelf werken. De ont-wikkeling in. Mede mijn overtuigingen hebben me gebracht waar ik nu ben.

Overtuigingen kunnen er behoorlijk diep inhakken. Een burn-out is er wel degelijk mee verwant. Hoe meer je jezelf drilt om maar iets te zijn, om (veel) geld te verdienen en om juist aan anderen te laten zien dat je ‘het’ kunt. Het is iets rationeels, je werkt/leeft vanuit je hoofd in plaats vanuit je hart. Het lijkt me vreselijk om op je 50e gevangen te zitten omdat je je kinderen allemaal een studie wilt laten doen. Logisch, maar leef je zo wel vanuit je hart? Als je leeft en werkt vanuit vrede is het fantastisch dat je je kinderen een studie kunt schenken. Is het niet het geval, wel….ik vermoed dat een kind, een potentiele student heel goed begrijpt dat jij als ouder het een tikkeltje rustiger aan wilt doen en hem/haar verteld dat je graag zijn/haar studie had willen bekostigen maar dat je je eigen welzijn voorop zet. Dat jij als ouder ervoor kiest om de financiële verantwoordelijkheid niet langer te dragen en dat je er alle vertrouwen in hebt dat je kind het zelf financieel rond kan breien.

Je weet echter nooit wat de ander heeft uit te werken in dit leven. Misschien is het wel de bedoeling dat jij je als ouder terugtrekt en je kind het vertrouwen geeft dat hij/zij het redt. Het is hoe dan ook een overtuiging om de studie van je kind te ‘moeten’ betalen. De vraag is eerder: waar word jij blij van? Als je als ouder ervoor kiest de studie wel te bekostigen: prima!

Het andere gesprek wat ik voerde was over de overtuiging dat je iemand moet zijn in dit leven, iemand van ‘formaat’/ aanzien. Ook dit is rationeel en niet vanuit het hart. Het lijkt me verdomd lastig wanneer je deze boodschap meekrijgt en je helemaal niet de behoefte voelt om ‘iemand te zijn’. Het vraagt moed om je eigen weg te bewandelen! Doe het alsjeblieft wel! Binnen een groep/gezinssetting is er altijd wel iemand die ‘iets’ anders laat zien, die een andere leefwijze laat zien aan ‘de groep’. Dit is gewoon groepsdynamica! Iedere groep heeft nu eenmaal “een zwart schaap”, iemand die het anders doet. Een groep heeft een leider nodig en zij die de leider volgen. We hebben allemaal onze plaats in het geheel. Daarin is niets beter, of slechter. Het is. We hoeven niet allemaal bovenaan de maatschappelijke ladder te komen. Een ladder heeft vele treden en daardoor is er voor iedereen plek. Voel je echt dat je omhoog wilt: prima! Fantastisch want jij bent ook een radartje in het geheel. 

In mijn visie mag je proberen om in overeenstemming met je zielsverlangen te leven, doe je dit niet dan ‘val’ je; je wordt bijvoorbeeld ziek, of je verliest je geld of bezittingen. Misschien is het helemaal niet de bedoeling dat jij in dit leven iemand met aanzien wordt maar wil je ziel zich ontwikkelen op de achtergrond. Ergens diep van binnen weet je het wel.

Om je bewust te worden van je overtuigingen kan een gesprek met een coach/therapeut/astroloog verhelderend werken. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je iets anders hebt te doen in dit leven. Wel kan het zo zijn dat je anders mag kijken naar hoe je leven verloopt, minder kritisch wellicht. Zet de innerlijke criticus eens een keer op de gang. We zijn geneigd om smal te denken (narrow minded), om de elpee die je vroeger al draaide te blijven draaien, net zolang tot je er hoorndol van wordt! Hup weer in dezelfde rondjes denken! Het leven en je gedachten kunnen je veel ruimte bieden, wat het van je vraagt is om die ruimte ook te pakken! Ook jij kunt in een ruimte zonder oordeel en met inzicht in je overtuigingen leven. Go for it!

—————————————————————————

Communicatie blijft ‘een ding’.

De planeet die informatie verschaft (door hoe hij staat gepositioneerd in je persoonlijke horoscoop) over de wijze waarop jij je verbaal uit is Mercurius. Mercurius laat zien hoe jij informatie verwerkt, tot een synthese komt, hoe je studeert of al dan niet leerproblemen ondervindt. Mercurius is de heerser van het teken Tweelingen en is de huisbewaarder van het derde huis. Mercurius, Tweelingen en het derde huis zijn mentaal. Het gaat over informatieverwerking, communicatie, luchtigheid, buren, contact met broers en zusters, het verkeer, handel, journalistiek en korte reizen.

Mercurius valt bij ieder mens in één van de twaalf dierenriemtekens, er zijn grof gezegd 12 manieren van communiceren. Grof gezegd want Mercurius valt daarnaast in één van de twaalf huizen van een horoscoop en maakt al dan niet aspecten met andere planeten waardoor zijn werking verder gestalte krijgt.

Ook is het mogelijk dat Mercurius retrograde staat: vanaf de aarde gezien loopt hij terug. Een retrograde Mercurius in een horoscoop geeft aan dat de betrokkene ‘anders’ denkt/verbindt/zich uit. Anders in de zin van dat hij vanuit een ander kader verbindingen legt; als kind was hij ongehecht en daardoor kon bijvoorbeeld de opvoeder moeilijk contact met deze retrograde Mercuriuspersoon maken.  Mensen met een retrograde stand begrijpen hun mede retrograde-gangers het beste, zij communiceren op één en dezelfde golflengte. Er zit doorgaans meer nuance en diepgang in (vanuit de ongehechtheid), wat overigens niet betekent dat gewone mercuriusmensen geen communicatieve diepgang kunnen hebben. Je ziet vaak binnen een groep (gezin) dat de retrogrademensen zich tot elkaar voelen aangesproken en gemakkelijker een verbinding met elkaar maken. Het verbinden/communiceren gaat meer van binnen uit.

Er zijn zo verschrikkelijk veel manieren waarop mensen zich kunnen uiten. We kennen ze allemaal wel: de rappe praters, de slome praters, de betweters, de idealistische prater, de moralistische prater, de bescheiden gesprekspartner, de weloverwogen gesprekspartner, of de flapuit, de super enthousiaste of zeer bevlogen prater. De leraar, de vragende, de ik-weet-alles-beter prater, de koopman, de leugenaar, de zwartkijker, de criticus, de avonturier en de optimist.

Hoe krijgen we nu de neuzen allemaal dezelfde kant op? Volgens mij gaat dat nooit lukken. Ieder mens is zo uniek, zo eigen en met zijn/haar geheel eigen wijsheid dat de vraag is of de neuzen allemaal dezelfde kant op ‘moeten’.

In contact kan het belangrijk zijn te weten hoe iemand communiceert door simpelweg de kennis te hebben waar en hoe iemand zijn mercurius staat geaspecteerd in de horoscoop.

Als iemand op stierachtige wijze communiceert dan zal hij eerst grondig nadenken voordat hij iets zegt; hij wil beslagen ten ijs komen maar als zijn gesprekspartner nu juist een flapuit is en een vurige geplaatste Mercurius heeft dan kunnen ze elkaar misschien niet vinden in het gesprek. Of juist wel doordat ze elkaar aanvullen. Het hangt van meerdere factoren af of mensen elkaar in gesprek kunnen vinden. Een typisch Waterman persoon zal steeds met iets anders komen omdat hij de structuur eruit wil halen, of een leeuw maakt meer een (spel)show van een gesprek, een tweelingen babbelt je de oren van het hoofd zonder dat het over iets wezenlijks gaat en de boogschutter wil zijn waarheid verkondigen.

Binnen een groep, een team op de werkvloer, kan het handig zijn te weten wie waarom zo communiceert zoals hij/zij communiceert. Je kunt meer begrip voor elkaars wijze van communiceren krijgen. Een vurige Mercurius gaat niet sloom communiceren en een aards ingestelde Mercurius gaat er niet zomaar zomaar van alles uitflappen. Een luchtige Mercurius zal niet zo snel over zijn diepere emoties praten en een waterige Mercurius zal het lastig vinden om ongekleurd te communiceren. Ieder mens communiceert op geheel eigen wijze.

We weten allemaal dat we elkaar pijn kunnen doen door wat we tegen elkaar zeggen, of schrijven (twitter, WhatsApp, facebook etc.). Gezinnen kunnen splijten als er gezinsleden gekwetst raken, op de werkvloer kan er tevens tumult ontstaan wanneer een collega zich ongewenst uitdrukt maar ook binnen je liefdesrelatie en vriendschapsverbanden kan een relatie ontwricht raken doordat mensen elkaar in gesprek niet meer kunnen vinden. De woorden die je gebruikt, de manier waarop jij je uit, doet iets bij de ander en het is voor de voortgang van een relatie belangrijk om in contact te blijven. Actie – reactie. Om in contact te blijven kan het helpen om aan te geven wat je hindert in iemand zijn manier van communiceren, in plaats van weg te vluchten en de ander te negeren. Het vraagt moed om de ander te vertellen wat zijn/haar woorden met je doen. Mijn ervaring is dat mijn contacten veel meer diepgang hebben gekregen sinds dat ik de ander durf aan te spreken op zijn/haar woorden. Een lastige weg, temeer – als ik over mezelf spreek – dat er moed voor nodig is om je eigen gevoel onder de woorden te brengen en het te riskeren dat de ander boos wordt en je misschien wel nooit meer wil zien. Dat een contact eindigt. Dat kan ook, dat de ander je niet begrijpt en zich aangevallen voelt en zich terugtrekt door het contact dood te laten bloeden. Dat is dan zo.

Middels een horoscoopduiding kan ik je inzicht geven in jouw manier van communiceren. En daarnaast nog in veel meer: bijvoorbeeld wat is je zielsopdracht, waar zit bij jou de verkramping/wat vind je eng?, wat is je kernkwaliteit?.

Middels horoscoopduidingen kan ik tevens inzicht geven in een team wat vast gelopen is in de communicatie/verbinding.

Het leven is te mooi om ergens in vast te lopen en te blijven zitten!

Je kunt er altijd weer uit komen…. Het vraagt misschien wat moed maar daar krijg je wel inzicht voor terug!

——————————————————————————————

Moeders 

Een thema wat het meest besproken wordt in mijn praktijk (en ik hoor het ook van collega’s) is de relatie moeder-dochter. Meestal zijn het de dochters – zelfs dochters op hoge leeftijd – die last kunnen hebben van de invloed van hun moeder op hun leven. Soms is de moeder al lang overleden en horen de dochters nog steeds haar stem, zien haar vermanende blikken, of voelen haar ijskoude aanwezigheid. Moeders die hun emoties hebben weggemoffeld en met harde hand hun kinderen opvoeden, moeders die manipuleren, jaloerse moeders, psychiatrische moeders, moeders die zwak zijn en zich achter hun man verschuilen, moeders die hard werken en hun kinderen als levenswijsheid meegeven: niet klagen maar dragen. Moeders die zich opstellen als slachtoffers en hun kinderen leegzuigen. Er is zoveel mogelijk. Er is geen moeder gelijk. De enige overeenkomst is dat moeders een enorme invloed op dochters kunnen hebben. Ook op zonen maar meer op dochters.

In de astrologie staat de maan voor de moeder. Ook staat de maan voor gevoel, sfeer, verlangens, je behoefte en voor voeding.De zon staat symbool voor de vader, via de zon bouw je je identiteit op. De maan – de moeder – weerspiegelt ons emotionele leven. Je zou zwartwit kunnen stellen dat de moeder geen invloed heeft op de vorming van onze identiteit en de vader geen invloed heeft op de manier waarop we ons gevoelslevens kunnen verwerken en uiten.

Het rolmodel voor de vrouw, de opgroeiende vrouw, is de moeder.Het rolmodel voor de man, de opgroeiende man, is de vader. Is er ‘iets’ met de moeder dan heeft dit gevolgen voor het kind. Iedere moeder heeft wel ‘iets’, iedere moeder heeft haar eigen ontwikkelingsproces. Iedere moeder heeft ook een moeder gehad die haar heeft grootgebracht. Allemaal manen. Manen die energetisch met elkaar verbonden zijn.  

De maan zorgt ervoor dat er triljoenen kubieke meters water in beweging worden gebracht: eb en vloed. De maan haar invloed werkt dus uit op vloeistof, op water. Metaforisch staat water voor gevoel. Gevoelens kun je niet beetpakken, water kun je ook niet vastpakken. Je kunt niet één druppel water uit de oceaan plukken, zoals je bijvoorbeeld dat ene maiskorreltje uit een kolf kan wegnemen. Water is ongrijpbaar. Je gevoel is eveneens ongrijpbaar; hoe graag zouden we als we ons een seconde opgetild voelen door het leven deze ene seconde in een doosje willen doen en als we ernaar terug verlangen dit doosje willen openen en het gevoel weer willen ervaren?

Hoe gaan moeders met hun emoties om? Wat leerde jij van je moeder over bijvoorbeeld angst? Wat liet ze jou zien? Hoe ging zij om met angst en verdriet? Hoe toonde zij haar blijdschap? Hoe ging ze om met haar verlangens? Wat heeft het met je gedaan? Kon ze je tot steun zijn wanneer je verdrietig was? Kon je je gevoelens met haar delen? Mocht je boos van haar zijn? Kan je moeder blij voor jou zijn? Gunt je moeder jouw al het geluk van de wereld? 

De eerste jaren van een mens zijn cruciaal voor de rest van het leven. De zwangerschap, de bevalling en de babytijd zijn het fundament waarop je leven is gebouwd, of je het nu wilt of niet. Hoe zij zich voelde toen jij in haar in buik zat was je eerste ‘voeding’. De gesteldheid van de moeder is energetisch de voeding voor het ongeboren kind. Wanneer de moeder bijvoorbeeld veel zorgen had toen ze van jou zwanger was heeft onherroepelijk gevolgen voor hoe jij later de wereld ervaart.

Een droomscenario zou kunnen zijn: de moeder is dolgelukkig met haar zwangerschap, ervaart weinig tot geen hindernissen tijdens de zwangerschap en de bevalling. Ze is gewoon blij, ze voelt zich goed. De bevalling verloopt volgens het boekje en zij kan je als baby alles geven wat je nodig bent: als je huilt tilt ze je op, als je honger hebt en je huilt krijg je voeding, als je het koud hebt krijg je een extra dekentje, schijnt de zon in de wandelwagen dan tovert zij een parasolletje voor je tevoorschijn, wil je spelen dan zijn daar die grappige kleurrijke speelgoeddieren etc. 

Stel dat je zo opgroeit. Stel dat het je aan niks ontbreekt en dat alles ontdaan is van negativiteit, dat je leven vervuld is van liefde en dat je behoeften volledig bevredigd worden. Maar (“er zit een maar aan verbonden”, zei mijn oma dan): We leven op aarde en niet in het paradijs. Onze ziel wil zich ontwikkelen op aarde dus dit geschetste droomscenario is verre van mooi. We worden namelijk niet uitgedaagd om ergens voor te vechten. We worden lui, aardslui. We worden niet weerbaar.

Iedere dochter (maar ook iedere zoon) heeft een moeder nodig, kiest een moeder uit, die haar dat kan geven waardoor jij als dochter (of zoon) volledig in haar kracht kan komen te staan. Al die verschrikkelijke moeders die hun dochters – en nu noem ik even wat nare varianten op – mishandelen, manipuleren, afzeiken, onderdrukken en wat al niet meer zijn in je leven om jou volledig in je kracht te laten komen. Je ziel heeft deze vrouw uitgekozen om jou te doen laten ont-wikkelen. Je moeder is je meest bijzondere lerares. Ook al heeft ze je zoveel pijn gedaan, heeft ze je misschien wel verstoten; jij bent als ziel bij haar terecht gekomen, juist bij haar. En je bent sterk, je bent heel sterk!

Je bent als dochter een spiegel voor je moeder: zij ziet zichzelf terug in jou. Dit kan pijnlijk voor haar zijn. Dit kan gedrag bij haar uitlokken waardoor jij ‘de pineut’ bent. Thema’s van macht en onmacht, vrouw (mooi zijn/genieten) kunnen zijn, jaloezie etc. De meeste moeders (vooral van onze generatie) zijn niet op de hoogte van dit psychologische menchanisme. Alle vrouwen in de familielijn dragen een thema uit en met zich mee. Totdat er een transformatie plaatsvindt van dat thema, totdat er ruimte vrij komt en het thema niet meer aanwezig hoeft te zijn. Dit gegeven speelt trouwens evenzo goed bij mannen. Hoe dan ook: je bent verbonden met je moeder.

Het kan een hele kunst zijn om je moeder te vergeven (ik spreek uit ervaring). Het kan een hele kunst zijn om te gaan staan voor je eigen ruimte, voor je eigen wil en te kiezen voor liefde in plaats van verbittering. Weet dat je moeder niet voor niks je moeder is. Wat heeft je ziel uit te zoeken bij juist deze vrouw? Hoe zijn jullie verbonden? Waarin laat ze wel haar liefde aan jou blijken? Wil je dit onderzoeken? Ik ondersteun je graag tijdens deze reis. 

Of wil je weten hoe jouw maan geaspecteerd (o.a. welke aspecten de maan maakt met andere planeten) staat in je geboortehoroscoop? Met liefde geef ik je wellicht verrassende inzichten.

——————————————————————————-

Planeetstanden en actualiteiten.

“Wat gebeurt er toch allemaal op en in de wereld?”, hoor ik vaak om me heen en ik vraag het mezelf ook dikwijls af. Als astroloog houd ik me niet echt bezig met mondiale astrologie omdat ik beroepsmatig meer de focus leg op de processen per individu. Dit neemt niet weg dat ik de gebeurtenissen op wereldniveau bijhoudt en probeer te koppelen aan de huidige transits.

Sinds de economische crisis (2008) die begon toen Pluto van teken bewoog (januari 2008) van Boogschutter naar Steenbok zijn er op het wereldtoneel veel verschuivingen geweest en zullen er nog plaatsvinden. Pluto vergelijk ik met een bulldozer die de aarde bewerkt en alles omhoog haalt wat wij hebben verstopt en liever niet willen aanschouwen (omadt het te pijnlijk is). Pluto heeft ook te maken met macht en onmacht en juist deze thema’s lijken sterker dan ooit te voor in het licht te staan.  Als een bulldozer haalt hij het hele machtsthema overhoop en wordt er openlijk door het volk getwijfeld aan bepaalde machtsstructuren of machthebbers. Het volk is het tegenoverliggende teken van steenbok: kreeft. De kreeft staat voor ‘het thuis’ en mondiaal gezien voor ‘het volk’. Steenbok is de maatschappij maar vooral de structuur van de maatschappij. In een persoonlijke horoscoop laat steenbok zien wat de persoon in de maatschappij wil manifesteren en op mondiaal niveau is het de structuur van de maatschappij, de bewegingen binnen ‘de staat’. Hoe is het land georganiseerd?; hoe vertegenwoordigd het de stem van de bevolking?

Nog steeds staat Pluto in Steenbok en dat komt omdat Pluto 248 jaar nodig heeft om rondje rond de aarde  te maken. Dat betekent dat Pluto jarenlang in één teken staat. Zij zal in 2023 van Steenbok naar Waterman bewegen.

We hebben de Arabische Lente (2010) mogen meemaken, de eerste ‘zwarte’ president van de Verenigde Staten van Amerika (2009), en straks wellicht de eerste vrouwelijke president van Amerika, Angela Merkel die onder druk staat, Poetin die zoekt naar manieren om zichzelf in het zadel te houden (letterlijk en figuurlijk…ik denk even aan de foto’s die van hem in de krant verschenen zittend met ontbloot bovenlijf op een paard) en niet te vergeten Assad die koste wat het kost aan de macht wil blijven in Syrië.

Leiderschap is een gebied waar veel beweging in is. Leiderschap staat vooral ter discussie omdat ‘men’ het niet meer pikt als het leidinggeven niet duidelijk is, niet puur is en dus niet werkt. Zoals gezegd wil Pluto dat weggraven wat niet meer werkt, Pluto wil thematieken tot de wortel uitzoeken en de onderste steen boven halen. Niet om te sarren maar vooral uit liefde. Pluto’s intenties zijn zuiver alleen het vraagt wel vaak om een totale transformatie. Het vraagt dikwijls om zaken los te laten die we niet willen loslaten omdat het ons zogenaamd veiligheid verschaft. Pluto kan genadeloos toeslaan als dat loslaten niet gebeurt.

De energie van Steenbok is gericht op structuur omdat de heersende planeet over Steenbok Saturnus is . Saturnus beperkt, damt in/begrenst en remt af, waarom? Omdat hij volledig gericht is op structuur en verantwoordelijkheid en dat alles in de setting van TIJD. Saturnus is ‘vadertje tijd’. De tijd als structuur. Saturnus kan op irritante wijze veel geduld van je vragen. Bij Saturnus gaat eigenlijk niks snel. De carriere van een Steenbok begint vaak van onderen af, en met kleine stappen weet hij de weg omhoog te bereiken. Hij is volhardend, principieel en verantwoordelijk. 

De vooruitgang op economisch gebied lijkt ook niet echt op gang te komen: nog steeds vallen bedrijven om en is de werkloos hoog. Nog steeds zoeken bedrijven, bijvoorbeeld energiebedrijven en banken (!), naar structuren die er voor mogen zorgen dat de financiële stromen soepeler gaan lopen. Bij alles zou men zich af mogen vragen: hoe zuiver (Pluto) is het waar we als bedrijf voor staan en hoe ‘fairtrade’ zijn we? Pluto blijft doorgraven met zijn bulldozer, net zolang tot de aarde verschraalt en we van onderen af aan opnieuw mogen gaan opbouwen. Pluto kan de aarde, maar ook het bedrijf, het gezin laten schudden zodat er chaos ontstaat en dat er vanuit de chaos weer opgebouwd kan gaan worden.

Er is vanaf november 2015 ‘een dans’ tussen Saturnus en Neptunus, deze twee planeten staan in een zogeheten vierkantaspect. Deze dansbeweging duurt tot eind 2017. Het is een moeizame dans omdat de intenties van beide partijen nogal uiteen liggen. Ze staan elkaar uit onhandigheid voortdurend op de voeten.

Saturnus heb ik inmiddels geduid: hij staat voor structuur, verantwoordelijkheid, tijd en begrenzing.Neptunus is echter alles wat tegenovergesteld is aan Saturnus, Neptunus kent geen grenzen, geen verantwoordelijkheid en structuur. Neptunus is tijdloos, grenzeloos en vervagend. Neptunus leeft op een roze wolk en kijkt door een roze bril. Mensen met een sterk geplaatste Neptunus in de horoscoop zijn vaak of verslaafd of kunnen prachtig muziek maken/componeren, tekenen of sprookjes schrijven.

Neptunus is de god van de zee, en water is een stof die je niet beet kunt pakken: ‘het glipt je tussen de handen door’. Neptunus is de energie die al het aardse kan overstijgen, die verbindend en op zielsniveau werkt. Neptunus wenst dat het paradijs op aarde is.

De Brexit vind ik een typisch voorbeeld van de gevolgen van het samengaan van deze twee invloeden. De ene helft van het volk wil zich verbinden met de EU en de andere helft wil zich afscheiden, lijkt een grens te willen stellen door het uitbrengen van het NEE. Het volk wat de voordelen van de EU in kan zien zijn – en dit is zwartwit gesteld – meer neptunisch ingesteld en daardoor in staat het grote geheel te overzien. De Brexitgangers eerder Saturnaal en zij wensen geen verdere bemoeienis van iets buiten hun grenzen; ze denken zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen door zelfstandig en los van de EU te kunnen opereren. Hun  blik ligt binnen de grenzen. En vergeet niet dat ieder individu zijn eigen thema’s heeft uit te werken op het vlak van autoriteit. In dit geval de EU als autoriteit.

Maar het lijkt er soms ook op of mensen JA of NEE roepers zijn. Immers JA heeft een andere energie dan NEE. JA is open en NEE is dicht. In algemene zin uiteraard. Want niemand hoeft over zich heen te laten lopen en we mogen allemaal onze grenzen aangeven! Je mag zelfs als een klein kind met je voeten gaan stampen als je het ergens niet mee eens bent. Dat NEE is dan een nee uit het hart. 

Het NEE heeft ook te maken met “de vluchteling”. De alsmaar doorgaande golf aan vluchtelingen die uit alle hoeken en gaten van de wereld naar het Westen willen komen. Op zoek naar veiligheid, naar een ander hopelijk beter leven.Wij zijn bang voor de vluchteling: het is een vreemdling zeker die verdwaald is zeker. De vluchtelingen komen over ‘onze’ grenzen. De vluchteling boort zich een weg naar binnen en nu zijn wij onze veiligheid kwijt. Het ziet hier zwart van de mensen….

Neptunus vervaagt en heeft niets met grenzen, Neptunus wil mensen verbinden op zielsniveau, Neptunus wil dat de aarde het paradijs is, Neptunus ziet die structuren niet die Saturnus eist, hij voelt ze ook niet. Water kun je niet begrenzen. We willen het wel maar uiteindelijk zal het water winnen.

Saturnus ziet al die vluchtelingen en denkt: my god wat doen al die vreemdelingen hier? Daar is geen geld voor, geen ruimte voor, we spreken elkaars taal niet, wij zitten al vol. Het blijkt dat de stroom vluchtelingen nauwelijks in de hand te houden is. Saturnus zegt NEE tegen de vluchteling en aan de andere kant kan Saturnus (hij is zeker niet alleen maar ‘slecht’ hoor!) juist enige structuur aanbrengen in het organiseren van de vluchtelingenstroom en hier beleid op maken. Neptunus denkt niet in termen van buitenlanders omdat voor Neptunus ieder mens een mens van god is. Neptunus denkt ook niet aan vol omdat Neptunus niet fysiek, aards gericht is maar eerder etherisch en op zielsniveau. 

We zien allemaal de dans van Saturnus met Neptunus en allemaal hebben we gedachten en gevoelens over “hoe het nu moet”.

Het laatste vierkant tussen Saturnus en Neptunus zal plaatsvinden rond 10 september 2017, ik verwacht dan meer helderheid in het vluchtelingenthema, meer structuur en verbondenheid.

Pluto in Steenbok werkt zoals geschreven door tot aan 2023 en ik verwacht dat de biologische markt krachtiger gaat worden, dat alles wat puur is belangrijker voor de mensheid wordt en gelukkig al is. Maar ook dat er nog flink getrokken gaat worden aan machtsstructuren en dat alles wat niet zuiver gemanifesteerd wordt onder druk komt te staan.

 

Ik kan nog uren doorschrijven over de actualiteiten en planeetstanden maar voor nu breid ik er een eind aan.

 

Er is nog voldoende te beleven op deze prachtige en wonderlijke wereld!

Namasté!

 

Carin van der Hem-Rodenhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisnummers!

Iemand stelde me de vraag of ik in huisnumerologie geloof. Ik heb me als astroloog niet echt verdiept in numerologie omdat het op mij overkomt als ‘niet af’, tenminste in vergelijk met dat wat je uit een persoonlijke horoscoop haalt. Maar ik heb wel iets met nummers! Getallen tot en met twaalf welteverstaan. De nummers één tot en met twaalf corresponderen met de twaalf huizen waaruit een horoscoop bestaat. Ieder horoscoophuis manifesteert een specifiek thema en het is me opgevallen dat een huisnummer soms frappant veel informatie bevat van wat je uit te werken hebt op dat adres. Zo geeft het huisnummer waarop je geboren bent informatie over je jeugd (afhankelijk van hoe lang je daar gewoond hebt natuurlijk). Je huidige adres over welk thema actueel werd vanaf het moment dat je daar ging wonen, het heden, en tot aan het moment dat je weer gaat verhuizen.

Woon je op nummer 13 of hoger? Tel dan de getallen bij elkaar op: 1+3=4. Woon je op 316? 3+1=4 +6= 10. 

Ik ga de (je huidige huis waar je woont en het horoscoophuis) nummers één tot en met twaalf (astrologisch) uitleggen:

Huis 1: het eerste huis vertelt iets over je wijze van manifesteren; woon je op nummer één dan betekent het dat je in deze periode jezelf mag manifesteren, een periode dat je geboren wordt en jezelf aan de buitenwereld laat zien. Je manifestatie zal niet onopgemerkt blijven: er wordt op ‘je geboorte’ gereageerd, er wordt op je manifestatie gereageerd. Manifestatie is het thema. En vergeet het vuur niet wat nodig is om iets manifest te laten worden.

Huis 2: het tweede huis heeft te maken met bezit, met materie, met talenten, maar ook met je fysieke zijn, met je voedingsgewoonten, het is een aards huis wat gericht is op zekerheden. Woon je op nummer twee dan kunnen thema’s die te maken hebben met bezit (opbouwen/verliezen), met voeding (voeding allergieën/intolerantie) of met alles wat je zekerheid verschaft (of zekerheid die van je afgenomen wordt) het thema zijn. Je talenten gaan ontwikkelen/naar buiten brengen.

Huis 3: het derde huis geeft informatie over communicatie, verbinden, je broers en zusters en korte reizen. Woon je op nummer drie dan zit je in een periode van je leven waarin je informatie vergaart, deelt en vrij luchtig communiceert(het is een luchthuis), communicatie in de meest brede zin van het woord zal het thema zijn wat deze periode kleurt. Ook je broers en zusters kunnen meer dan ooit een thema zijn.

Huis 4: is het huis van het thuis. Woon je op nummer vier dan zal er in de huiselijke sfeer veel beweging zijn: er kunnen meer dan normaal huiselijke omstandigheden zijn die je wiebelig/emotioneel maken (het is een waterhuis), je zoekt in deze periode veiligheid in je huis, maakt je huis gezellig, lekker koken voor ieder die je lief is. Je wilt je nestelen. Het stichten van een gezin of werken vanuit huis kan ook. Je mag je verbinden met je gevoel en met je zachte kant.

Huis 5: is het huis van de creativiteit. Woon je op nummer vijf dan zit je in een periode van ‘spelen’: musiceren, acteren, knutselen, schrijven maar ook flirten en theaterbezoek. Het vijfde huis is bezig met zichzelf, met het uiten van dat wat er in ‘het zelf’ speelt. Het ZIJN. Kinderen baren (iets geboren laten worden), met kinderen spelen/werken is ook vijf. Of je kinderen/kleinkinderen vragen meer tijd dan gemiddeld.

Huis 6: is het huis van werken, dienstbaarheid en verstoringen in het fysieke/geestelijke veld, en van alles wat met structuur te maken heeft. Woon je op zes dan zit je in een periode van (her)structurering, dit kan zowel qua werk als fysiek. Je mag je grenzen aangeven. Het zesde huis geeft regelmatig aan dat iemand in een burn-out belandt. Er mag hoe dan ook een andere structuur voor ‘iets’ (wat dan ook maar) gevonden worden.

Huis 7: het relatiehuis. Woon je op zeven dan zit je in een periode die meer dan normaal bewegingen aangeeft op het relationele vlak. Maar ook wat betreft samenwerken/compagnonschap. Misschien wil je met iemand een bedrijfje opzetten. Het gaat om de relatie die je met jezelf hebt en weerspiegelt ziet in de ander.

Huis acht: het transformatiehuis. Woon je op acht dan kun je te maken krijgen met meer sterfgevallen dan gemiddeld. Bepaalde zaken kunnen volledig uit je leven verdwijnen. Het is de energie van transformatie: dat wat je niet meer nodig bent verdwijnt. Je kunt – gechargeerd – gaan bouwen op de puinhopen. Ook erfenissen horen bij acht, psychiatrie en seksualiteit. Het is een waterhuis met een diepe onderstroom… Je zoekt wellicht naar controle en macht of ervaart juist een zekere mate van macht/onmacht.

Huis 9: is het huis van het hogere denken en verre reizen/het buitenland. Woon je op negen dan ben je misschien niet zo vaak thuis omdat je of op reis bent, of je bent aan het studeren/jezelf aan het ontwikkelen. Onderwijs en prediken hoort ook bij negen. Misschien sta je in deze periode voor de klas of ben je een spreekbuis voor een groep die haar idealen wil delen. Wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is kan ook meer dan anders aan de orde zijn. Het gerecht/advocatuur.

Huis 10: het carrierehuis. Woon je op tien dan ben je misschien druk bezig met het opbouwen van je carrière, je neemt de verantwoordelijkheid om je nuttig te maken in de maatschappij/je zoekt je plek in de maatschappij. De balans tussen werk en privé is moeilijk te maken.

Huis 11: het groepshuis. Het huis geeft informatie over hoe jij je in de groep beweegt, of jij je aan kan passen en vriendschappen kan vormen. Woon je op nummer elf dan zullen vriendschappen in de meest brede zin van het woord het thema zijn, het gaat om het vinden van gelijkgestemden en je daarmee te verenigen. Of in ieder geval te ontdekken hoe jij je beweegt in ‘een groep’. Die groep kan ook de samenleving zijn.

Huis 12: huis van het karma/opsluiting/’het hogere’/het vormloze. Woon je op nummer twaalf dan kun je het gevoel hebben ‘niet mee te doen’ aan het leven, in de maatschappij. Deze periode kan als ongrijpbaar voelen en moe maken. Wat het aan je vraagt is om een weg naar binnen te gaan/verinnerlijking. Huis 12 kan als geen ander je laten voelen dat we met zijn allen één geheel zijn en dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit is het huis van de spiritualiteit en veel meer…! Vaak is het zo dat door omstandigheden je leven even lam gelegd wordt (je doet voor je gevoel niet mee; het is vormloos), dit lamleggen maakt dat je opnieuw kunt gaan verbinden met je zielsbestemming. 

 

Je huisnummer in combinatie met je horoscoop duiden geeft meer informatie waardoor het verhaal ‘rond’ wordt. Sommige horoscoophuizen zijn namelijk leeg en dan kijkt een astroloog naar de stand van de huisheer om informatie op te doen over de werking van het huis/het thema. Dit is onmogelijk om hier tebehandelen omdat er duizend-en-één mogelijkheden zijn; immers een horoscooptekening is gebaseerd op de geboorteplaats, datum en tijd.

Het is ook goed mogelijk dat bijv. het huisnummer waar jij je jeugd hebt doorgebracht meer meetrilt met energie van vader, moeder, beide of je broers en zusters. Ik ben geboren op tien en heb daar tot mijn elfde verjaardag gewoond. Echter ik was niet bezig met carriére… Mijn vader daarentegen was ‘altijd’ aan het werk, hij werkte zich in die periode op van schilder tot bedrijfsleider van een landelijk schildersbedrijf en was daardoor weinig thuis.

Sommige mensen wonen hun hele leven in hetzelfde huis. Steeds dus datzelfde thema doordat zelfde huisnummer. Misschien zou je kunnen zeggen dat het thema maar niet ontwikkeld wordt en zij dus mogen blijven zitten waar ze zitten…. 

 

———————————————————————————-

 

Relaties

Een veel besproken onderwerp binnen mijn praktijk is het hebben, verbreken of aangaan van relatie(s). Meestal betreft het de liefdesrelatie maar ook de relatie tussen ouder en kind komt dikwijls ter sprake.

Relaties hebben alles te maken met de relatie die je met jezelf hebt. Zit je niet lekker in je vel dan is de kans groot dat je je partner minder leuk vindt. Ik kwam hier achter op momenten dat ik iets miste binnen mijn eigen relatie, ik kon dan overvallen worden door een gevoel van leegte en dacht dat het met mijn man te maken had, dat hij mij niet kon bieden wat ik wenste. Totdat ik me gewaar werd dat het in mezelf zat: dat ik niet lekker in mijn vel zat en dat gevoel op hem projecteerde. Hij deugde niet.Lekker gemakkelijk, wijzen naar de ander in plaats van naar mezelf….

Er is natuurlijk altijd wel iets aan te merken op de ander, maar evenzo goed op jezelf.

Het is niet noodzakelijk om een relatie te verbreken wanneer je leegte voelt, of steeds ruzie maakt, of de ander misschien wel saai vindt.

Het is raadzaam om te kijken naar wat jou met de ander verbindt, wat je bij de ander vandaan haalt en wat je de ander kunt bieden. Je bent allebei een winkel vol met koopwaar, de één shopt bij de ander.

Het is niet zo dat een relatie per definitie slecht is wanneer je bijvoorbeeld frequent ruzie maakt: waarschijnlijk hebben jullie het nodig voor je persoonlijke ontwikkeling om met de ander in de clinch te liggen. Via de ander mag je jezelf ontmoeten. De ander houdt je steeds weer een spiegel voor. En niets is goed en niets is fout. Het is. We hebben allemaal ‘iets’ uit te werken, we hebben allemaal onze eigen weg te gaan, ook binnen de relationele sferen.

Iedere relatie is van onschatbare waarde, ook en misschien wel juist die relaties die niet zo soepel verlopen. Wat laat de ander je zien? Durf je te kijken naar je eigen aandeel? Heb je de moed om je eigen functioneren te bespreken? Durf je, mag jij van jezelf kwetsbaar zijn? Durf jij woorden te geven aan dat wat er zich in je hart afspeelt?

En: hoe is de relatie met jezelf? Heb je het ‘leuk’ met jezelf? Waardeer jij jezelf? Kun je voor jezelf zorgen? Voel jij je veilig van binnen? Mag jij in het licht staan?

Velen van ons hebben kwetsuren opgelopen in de eerste levensjaren, zijn grootgebracht door bijvoorbeeld een manipulerende, dominantie, verslaafde, afwezige, strenge of overbezorgde ouder. Dat wat we mogen ervaren in de jeugd zien we vaak later terug middels relaties. Thema’s als onder andere macht en onmacht, niet jezelf kunnen zijn, geen woorden kunnen geven aan je gevoel, jezelf klein maken etc. mag je op latere leeftijd via de ander transformeren. Het is bijna altijd via de ander dat je je zelf mag ontmoeten. Zo kun je je bewust worden van je patronen, inzicht krijgen in je behoeftes en veel meer!

Mensen die in hun jeugd onderdrukt zijn mogen op latere leeftijd leren om voor zichzelf op te komen. Dikwijls ontmoeten zij de een partner die hen onderdrukt.

Zij die zichzelf weg moesten cijferen mogen later leren om zichzelf weer te manifesteren.

Zij die in hun waarde werden aangetast door bijvoorbeeld geweld mogen leren om hun eigen waarde terug te vinden. Een huwelijk waarin opnieuw geweld voorkomt is voor de hand liggend.

Als kind kon ik door omstandigheden nauwelijks mezelf zijn waardoor ik als volwassene relaties naar me toe trok waarin dat patroon zich herhaalde: ik voegde me naar de ander. Er bestond bij mij lange tijd veel verwarring over wat zeg ik wel en wat zeg ik niet. Vertrouwen hebben in mijn waarneming en mijn grenzen aangeven op die momenten dat het voor mij niet meer okay voelt, dat is wat ik heb mogen leren en nog steeds leer middels relaties.

Patronen herhalen zich: de energie van het thema is bekend. Om je zelf uit een patroon te bevrijden vraagt moed!

Wat ik in mijn huidige relatie heb geleerd, en we zijn inmiddels twintig jaren samen, om alles – ook al is het akelig vervelend om aan te kaarten – bespreekbaar te maken: twijfels, irritaties, angsten etc. Ik was zoals geschreven evenzo behept met kwetsuren die om transformatie vroegen, alsook mijn echtgenoot. Grotendeels voel ik me bevrijd van alles wat om transformatie vroeg maar gelukkig heb ook ik nog steeds stukjes liggen die ‘omgespit’ mogen worden.

Wat ik daarnaast heb mogen ervaren, en daar ben ik enorm dankbaar voor, is dat liefde bedoeld is om elkaar te laten bloeien en groeien. Dat je voor elkaar “de pokon” kan zijn waardoor je volledig tot wasdom mag komen; dat je al je kleuren en vormen aan elkaar en zo aan de wereld mag laten zien.

De ander dat ben jezelf! Houd van jou! 

En wat ik je nog, wellicht ten overvloede, mee wil geven: relateren is een werkwoord, investeer in de relatie met jezelf zo werk je direct aan de relatie met de ander!

————————————————————————————- 

Talent, opvoeding en daadkracht.

 

Het valt me bij iedere horoscoopduiding, bij ieder consult, weer op hoe essentieel de rol van de ouders is bij het stimuleren van het talent van het kind. Wat er zich allemaal af kan spelen in het proces tussen ouder en kind is dikwijls schrijnend. De uitwerking daarvan kan tot ver in het volwassen leven, wellicht tot aan de dood, doorsudderen.

Ieder mens heeft talenten, sluimerende talenten, reeds ontdekte talenten, vroeg ontwikkelde en verwaarloosde talenten. Wat doet iemand met zijn talent? Wil iemand iets met zijn talent doen? Is het talent door de ouders erkent? Is de persoon door de ouders gezien. Werkelijk gezien: gezien in zijn eigen energie, dus niet door de bril der verwachtingen van de ouders maar door een bril zonder verwachtingen, zonder projecties. Het is bijna onmogelijk om het kind in al zijn eigenheid te aanschouwen. Waarom? Iedere waarneming vindt plaats vanuit de eigen perceptie. En mensen die het lastig vinden om zichzelf waar te nemen, om de blik naar binnen te werpen, vinden het logischerwijs moeilijk om de ander in zijn puurheid te aanschouwen. Wanneer je als ouder van alles moet, dan zal dat moeten-gedrag automatisch geprojecteerd worden op het kind. Ben je als ouder een perfectionist, dan neemt het kind bijna automatisch het perfectionistische gedrag over. Dat is dan het voorbeeld van het kind, de energie in de verbinding tussen ouder en kind.

Stel je bent geboren met een talent voor filosoferen; je denken is groots, en je wil steeds opnieuw gevoed worden met nieuwe inzichten, je wilt nieuwe werelden ontdekken dan is de kans groot dat je geboren wordt bij dogmatische ouders. Dat is een soort van natuurwet: je wordt daar geboren waar de maansknoop (punt in de horoscoop die informatie geeft over de weg die de ziel wil gaan) niet gezien wordt. Dus je ziel wil iets ontdekken in het leven, denkt: ja bij die ouders wil ik geboren worden, daalt in en ervaart dat het helemaal niet gezien wordt op zijn zielsverlangen. Gevolg: het kind schiet – om maar niet steeds teleurgesteld te worden –  in de conditionering. En de conditionering staat ver af van je werkelijke talent (de zwarte maan), je gaat dus inhouden op je werkelijke talent. Met alle gevolgen van dien. Rond het 40e levensjaar vindt de plutokraak plaats. Pluto is de planeet die te vergelijken is met een bulldozer: hij walst alles omver wat er niet meer toe dient, wat niet in overeenstemming is met je werkelijke verlangen. Pluto is ‘de grote kosmische baas’ die je werkelijk dat wil geven wat bij je past, mits je luistert naar je zielenstem. En luisteren is niet voldoende, het gaat om een proces van overgave. Werkelijke overgave, dat wat wij mensen zo moeilijk vinden. Want je overgeven impliceert dat je kunt vertrouwen op het onbekende, dat je de onveiligheid kunt verwelkomen omdat je een rotsvast vertrouwen hebt in Het Leven. Dit rotsvaste vertrouwen klinkt eenvoudig en is nog eenvoudiger op te schrijven maar oh, oh, oh, wat is het Moeilijk!!! En wat wordt het vaak van de mens gevraagd om mee te bewegen met dat wat is.

 Je talent uitleven heeft te maken met in het diepe springen. Ergens vertrouwen in hebben. Straal jij vertrouwen uit dan vertrouwt een ander je ook. Des te meer de ouder een kind stimuleert in het volgen van zijn/haar impulsen, gehoor geeft aan verlangens, des te sterker zal het kind vertrouwen ervaren. De ouder zendt indirect een signaal uit van vertrouwen wanneer het zijn/haar kind stimuleert om dat te gaan doen waar het kind behoefte aan heeft. En verwar stimuleren niet met pushen!

 Nu kan het zijn dat je als ouder je kind voldoende hebt gestimuleerd en toch zie je wanneer het ouder wordt het kind zoeken, twijfelen en misschien wel strijden.

Astrologisch gezien is het zo dat wanneer de planeet mars of saturnus  zwak gepositioneerd staan in de horoscoop, het moeilijk voor de betrokkene is om richting te geven aan zijn daadkracht. De dadendrang is zwak. Een zwakke mars-positie maakt iemand lusteloos, weifelend en inert. Een zwakke saturnus (de vormgever, de verantwoordelijke) kan ervoor zorgen dat talenten niet in een vorm kunnen worden gebracht, dat het steeds zoeken is naar een vorm. Misschien heeft de ouder ook een zwakke mars/saturnus positie, stimuleren ze de kinderen wel maar hebben de kinderen uiteindelijk toch geen voorbeeld over hoe je ‘het’ moet doen.

 Daadkracht – wat heeft iemand in zijn mars? – is belangrijk om je talent vorm te geven. Je zegt er IK WIL mee. Door daadkrachtig te zijn benadruk je ook je IK-WIL gevoel. Is het je geleerd om IK –WIL te zeggen? Werd je gestimuleerd in je IK-WIL? Of werd je juist afgeremd in je IK-WIL? Met IK-WIL neem je ook je ruimte in. Door je verlangens, je talent om te zetten in daden bekrachtig je het IK. Door op positieve wijze als volwassene gehoor te geven aan je innerlijke stem is het essentieel om de negatieve/remmende lading die daar wellicht nog op zit, van je af te werpen. Door het vormgeven van onze talenten weet ik zeker dat wij ons steentje bijdragen aan een mooi en bevredigend leven!

 

 

 ——————————————————————————-

 

 

Wat kunnen astrologen uit een horoscoop lezen? Of is het gewoon verlakkerij?

Als het goed is heeft een praktijkvoerend (psychologisch) astroloog een 5 jarige beroepsopleiding op HBO niveau gevolgd met vaak nog aanvullende opleidingen als: medische astrologie, spirituele astrologie, loopbaanbegeleiding en/of bedrijfsastrologie. Mijn traject verliep iets anders omdat ik op mijn 21e jaar begon met een basisopleiding en daarna via de NTI een cursus astrologie heb gevolgd, enkele jaren later ben ik ingestroomd bij de toen nog 4 jarige beroepsopleiding tot astroloog in Heerenveen. Daarna heb ik Spirituele Astrologie, Spiritualiteit en Relaties (twee mensen die samen één energiepatroon vormen middels hun beider geboortehoroscopen ‘op elkaar te leggen’) en de Medische Astrologie gevolgd. In 2003 voelde ik me langzaam rijpen om het diepe in te duiken en voor anderen betaald hun horoscoop te duiden. Ik kan niet anders zeggen dat ik mijn werk geweldig vind!

Verlakkerij? Nee, allerminst! Des te langer ik met de materie bezig ben des te zekerder ik word. Vanwege de vele duidingen die ik inmiddels heb gedaan maar ook omdat ik de stand van de planeten volg en met name mijn eigen transits (actuele bewegingen van de planeet op een bestaande horoscoop, van een persoon, een land, een bedrijf of een voorval) in de gaten houd.

Het werk van een astroloog wordt door velen weggezet als “toekomstvoorspellerij”, mede dankzij de horoscooprubrieken in kranten en dergelijke. Een astroloog is geen toekomstvoorspeller. Een astroloog biedt ondersteuning wanneer je hebt gekozen voor het pad van zelfontwikkeling en bewustwording.

Bijna alle boeken die door astrologen geschreven zijn waren of zijn psychotherapeuten. Een bekend voorbeeld hiervan is de Nederlandse astroloog Karen Hamaker-Zondag. De literatuur die zij schrijft over (onder andere) astrologie is gestoeld op de Jungiaanse psychologie.

 

Wat heb je aan een horoscoopduiding, c.q. wat kun je er nu uit lezen? 

Allereerst kijk ik waar iemand zijn energie naar overhelt wat betreft de vier elementen: is iemand aards, luchtig, vurig of waterig? Ieder element heeft zijn specifieke eigenschappen en meestal zijn ze aardig verdeelt in een horoscoop maar soms heeft iemand bijvoorbeeld nauwelijks water en kan hij moeilijk met zijn emoties overweg, of heeft iemand zoveel water en wordt hij overspoeld door emoties. Deze energieën weergegeven door de elementen zijn wel degelijk van belang bij het duiden van een geboortehoroscoop.

Ik kijk naar hoe mercurius staat: retrograde of niet. Een retrograde mercurius stand maakt dat iemand ‘anders’ denkt en met name in de jeugd een gevoel van anders zijn heeft ervaren mede doordat de betrokkene geen aansluiting kon maken met de wereld om hem heen. Zijn denken loopt als het ware achteruit (retrograde is achteruitlopend) wat hem een inwaartse energie geeft. De denk/communicatie energie van mercurius maakt dat de persoon zijn blik naar binnen richt. Dit kan tot laat in de jeugd doorlopen. Het is voor mensen altijd herkenbaar wanneer ik uitleg wat een retrograde mercurius ‘doet’. Vaak een bevestiging van hun vreemde gevoel in de jeugd, de eenzaamheid die ze vaak ervaren hebben vanwege het gebrek aan aansluiting.

Staat mercurius ‘direct’, wat het gros van de bevolking heeft dan kijk ik naar het teken waar mercurius in staat en het huis. Een horoscoop bestaat uit 12 huizen (taartpunten) met ieder hun eigen thema’s. Mercurius geeft informatie over op welke wijze iemand communiceert, verbanden legt en kennis opneemt.

De ouders duid ik door te kijken naar de maanstand (moeder) en de zonnestand (vader). Welke aspecten maken ze? In welk huis staan ze? En in wat voor teken? Alles heeft zijn eigen kenmerken. Zo zal een zon in een vuurhuis (huis 1, 5 en 9) anders uitwerken dan wanneer hij in een waterhuis staat (4, 8 of 12). Water maakt wiebelig en onzeker maar ook aanvoelend, empathisch, en vuur aanvallend, energiek en daadkrachtig. Om maar even in het kort iets te noemen. Wat was de relatie tussen ouder en kind? Is er (nog) sprake van een relatie? Hebben de ouders het kind, wellicht inmiddels volwassen,  mee kunnen geven waardoor het kind op eigen benen kon staan? Werd het kind gezien? Was er strijd of sprake van machtsspelletjes? Hoe stonden de ouders in contact met hun emotionele huishouding?

Planeten die bij elkaar in een cluster staan werken extra sterk. En ook planeten die in een hoek staan (er zijn vier hoekpunten: het Asc (de ascendant), het MC, Het IC en Desc. Zo kan ik zien welke planeet een duidelijke rol vervult in iemands leven. Zo zal Saturnus bij een hoek iemand gewetensvol, serieus en behoudend maken. Venus geeft vaak een beweging tot verfraaiing, tot romantiek , kunstzinnigheid en zang en dans. En zo heeft iedere planeet haar eigen specifieke energie.

Er zijn ook lege huizen, huizen waar geen planeet in staat. Deze kun je duiden door te kijken naar de huisheer en de aspecten die deze huisheer maakt. Een huisheer is een planeet die tot het dierenriemteken hoort welk op het huis valt. Zon hoort bij leeuw, maan bij kreeft etc.

Ik kijk naar waar Neptunus staat omdat dat een plaats is (in welk huis en met welke planeten staat zij doorverbonden) die informatie verschaft waar je je vijver schoon mag zien te houden. Neptunus is zo ontvankelijk dat je mag oppassen voor virussen, al dan niet metaforisch. Een troebel energieveld komt meestal door een sterke plaatsing van neptunus in de horoscoop en daarom geef ik mijn clientele mee om er alert op te zijn dat je daar (het thema dus van het huis en de aspecten waar hij staat) je waterzuiveringsinstallatie aan mag zetten.

De spirituele punten krijgen bij mij de meeste aandacht omdat zij de spijker op hun kop slaan wat betreft het bevestigen van vermoedens en onderstromen van mijn clientèle. De spirituele punten zijn de maansknoop, de zwarte maan, pluto en cheiron. Respectievelijk geven zij informatie over: de weg die de ziel wil gaan in het leven (de rode draad door je leven), je kernkwaliteit (waar je vroeger op afgewezen bent en wat terug mag ‘pakken’), je angst (daar waar bij jou een kramp op zit) en je pijnpunt (waar je niks aan kunt doen maar waar je jezelf wel op kunt helen). De duiding van deze punten die ik uitleg door vanaf het begin van je leven af aan te vertellen hoe het voor je geweest zou kunnen zijn (ik druk me voorzichtig uit omdat ik de informatie nooit aan iemand op wil leggen), waar je het contact met je zelf verloren bent en in de aanpassing bent gegaan. Dit proces van jezelf loskoppelen van je bron en zo in de conditionering te schieten is een proces wat we allemaal in meerdere of mindere mate mee hebben gemaakt.

 

Als laatste bespreek ik de transits, zoals geschreven de actuele planeetbewegingen, door de huizen en eventueel de aspecten die een transit maakt op een planeet in de geboortehoroscoop. Je krijgt zo inzicht in de huidige thema’s die spelen. Bijvoorbeeld: ben je iets vermoeider dan normaal? Waarschijnlijk maakt Saturnus een aspect op je zon of loopt hij door het 12e huis (je mag gaan opruimen). Twijfel je over je werk, is het niet meer zo bevredigend? (ws een transit door huis zes die informatie geeft over werk, structuur en de fysieke gesteldheid). Heb je het gevoel dat de bodem onder je voeten vandaan geslagen wordt (ws een transit van pluto door 4, het huis van het thuis en van je emotionele huishouding). Heb je het idee dat je geen aansluiting meet voelt bij je vrienden, of lopen vriendschapsrelaties stuk? Huis 11 geeft informatie over vriendengroepen.

En er is nog veel meer mogelijk! En het is echt waar: het werkt!!!

 

Op mijn 21e jaar ben ik begonnen met astrologie en toen wist ik nog niet één honderdste van wat ik nu op mijn harde schijf heb staan. Ik wilde eerst ook echt bevestiging hebben van alle theorie die ik tot me nam. Pas op mijn 37e durfde ik met de opgedane kennis en ervaring naar buiten te treden. Ik weet gewoon dat het werkt en heb geen behoefte om mensen te overtuigen. Wel wil ik graag uitleggen wat je met astrologie kunt, hoe je het kunt gebruiken, mede omdat er zoveel onwetendheid over bestaat.

De afgelopen jaren heb ik honderden horoscopen geduid en mensen zien het vooral als een investering in zichzelf, een bewustwordingsproces. En ouders die een kinderduiding laten doen zien het als een soort van handleiding tijdens de opvoeding.

Voor mezelf was en is astrologie vooral een lieve leermeester. Door de astrologie begon ik te begrijpen wie ik was en voelde ik zoveel erkenning! Alles viel op zijn plaats. Alles wat ik niet had meegekregen via mijn ouders kreeg ik wel via de astrologie. Vooral inzicht en daardoor rust. En het leuke aan astrologie is: de kennis is nooit ‘klaar’; ik raak niet uitgeleerd. Nog steeds kan ik de ervaring hebben dat er een puzzelstukje op z’n plaats valt. Astrologie is zo groot als het heelal zelf: er komt geen eind aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsdynamica en de Psychologische Astrologie

Waar wij astrologen de meeste hinder van hebben is de tijdschriftenrubriek “Wat voorspellen de sterren?” in verschillende dag- en weekbladen. De onwetende lezer krijgt voorgeschoteld een ram of een leeuw te zijn. En dat is het dan. Het prachtige vak van een astroloog wordt in één ademteug samengevat in één dierenriemteken. Alle planeten die we vanaf de aarde gewaar kunnen worden spelen onder andere een rol in een persoonlijke horoscoop en dat betekent dat je zogenaamde sterrenbeeld (daar waar de zon staat tijdens je geboortedag) slechts een miniem onderdeel vormt van het totaal plaatje aan werkzame energieën in een radix (geboortehoroscoop). Je bent niet alleen het teken waar je zon in staat, je bent veel meer!

Zo kan het zijn dat je zon bijvoorbeeld in ram staat, maar dat je maan, mercurius en mars in steenbok staan. Tsja dan lees je die fluthoroscooprubriek en geen wonder dat je dan astrologie afdoet als ‘flauwekul’ omdat je jezelf niet in de beschrijving herkent. En daarnaast kent een horoscoop twaalf huizen en die zijn zeker zo waardevol tijdens een duiding dan de kleur (dierenriemteken) die de planeet meekrijgt tijdens de geboorte.

Sommige mensen worden geboren met wel zeven planeten in één huis: stel je hebt je zon in ram (‘je bent een ram’) maar zowel de zon als zes andere planeten vallen in het vierde huis, het huis van het onderbewuste, van ‘het thuis’, het huis wat aanwijzingen geeft over de omstandigheden in de jeugd en over iemand zijn emotionele huishouding. Dan kun je wel een ram zijn maar dan zal je jezelf niet direct herkennen als een ram omdat de energie stroomt in een gevoelshuis, een huis wat de kleuring van een kreeft draagt.

Vaak is het zo dat alle energieën werkzaam zijn, of werkzaam worden tijdens een mensenleven: een radix is geen statisch gegeven, immers de sterren bewegen in een baan, evenals de aarde. De actuele sterrenstanden worden transits genoemd.

Maar goed, ik wil iets vertellen over groepsdynamica. De eerste groep waar wij mensen mee te maken krijgen is het gezin. Binnen het gezin krijg je als het ware een rol toebedeeld, een rol die synchroon loopt met de energie vanuit een geboortehoroscoop. Het is dus vooraf bekend welke energie jij als mens mag ‘spelen’ voordat je je eigen plek in het gezin verworven hebt.

De energiestroom waarmee je te maken krijgt geeft aan welke thema’s je op zielsniveau op aarde mag spelen. Ik gebruik het woord spelen opzettelijk omdat het anders wellicht zwaar kan overkomen, alsof je een zwaar kruis te dragen hebt. En misschien voelt dat ook wel zo, ik wil iemand zijn beleving niet bagatelliseren. Ik wil vooral benadrukken dat we het leven mogen leven als een film waarin we zelf de hoofdrol spelen. Het leven is een feestje en je mag zelf de slingers ophangen.

De groep. De energie die je als mens ervaart in het gezin, ga je bijna altijd weer tegenkomen – wanneer je het ouderlijk huis verlaat – in een andere groep: op je werk, sport, bestuurswerk of je eigen gezin. Is dat fout? Nee natuurlijk niet. Je blijft net zo lang tendensen ontmoeten totdat je het door hebt en je een thema kunt transformeren.

Zet twee mensen bij elkaar en er ontstaat een patroon: de één leidt en de ander volgt. De één bedenkt en de ander voert uit. Zet drie of meer mensen bij elkaar en er zal automatisch iemand de leiderschapsrol op zich nemen, of iemand vervult de rol van observeerder, of hulpverlener.

Welke rol iemand gaat vervullen in een groep kun je als astroloog aflezen aan zijn/haar horoscoop. Ik ga hieronder gechargeerd een opsomming geven van de energie van een dierenriemteken in een groep. Verwar dit niet met ‘je sterrenbeeld’, dat is zoals ik het verhaal begon veel te kort door de bocht. Je zult naar het totaal plaatje moeten kijken om af te lezen welke energie iemand grotendeels zal inzetten in een groep.

Ram: dit is bij uitstek de energie van de pionier, iemand die er in de groep voor zorgt dat er initiatieven genomen gaan worden. De ram kan het voortouw nemen en de hete kastanjes uit het vuur gaan halen. De ram heeft geen lange adem, verwacht van hem geen langdurige inspanningen. Hij steekt het vuur aan en kan er dan net zo goed direct bij vandaan lopen. Voor een groep is de energie van een ram essentieel! Hij is het die het vuur aansteekt, die inspireert en mensen aanzet tot handelen ook al is zijn aandacht weer snel vervlogen.

Stier: de waarnemer. Een stier is langzaam, bedachtzaam en een volhouder. Binnen een groep is hij een betrouwbare factor. Hij observeert, toetst zijn bevindingen en treedt pas met zijn waarneming naar buiten wanneer het voor zijn gevoel ‘klopt’. Hij is een rustige pijler waar de groep op kan steunen. Maak hem echter niet kwaad want dan zijn de rapen gaar! Naast zijn betrouwbaarheid is de energie van de stier volhardend, zo volhardend dat hij te lang (dit vreet voor hem energie en werkt voor de groep disharmoniserend) aan zaken vast kan houden die de rest van de groep al lang heeft losgelaten.

Tweelingen: de verbinder. Het teken Tweelingen zal zich in een groep profileren als de communicator, iemand die feiten verzamelt, mensen om zich heen verzamelt, relateert en verbindingen maakt tussen zowel de mens, als de feiten en de kennis. Bij dit teken gaat het niet om de diepte maar om de veelheid aan feitjes en nieuwtjes. Oppervlakkigheid is dit teken niet vreemd. In een groep weet hij zich luchtig te gedragen en zal niet snel als storende factor optreden. Dit teken kan hinder ondervinden van zijn neiging om ‘alles’ te rationaliseren. In een groep wordt dit opgemerkt en kan zo voor irritaties zorgen. Het aangaan van een werkelijke verbinding (diepgang en langdurigheid) ligt voor het Tweelingentype ingewikkeld.

Kreeft: de verzorgende. De kreeft is de moeder van de groep. Bij hem/haar kun je terecht voor emotionele steun, begrip en gezelligheid. De energie van de kreeft in een groep zit ‘m vooral gelegen in het feit dat de kreeft de onderstroom aanvoelt maar deze moeilijk verwoordt krijgt. Geeft hij/zij wel woorden aan zijn emoties dan zullen deze niet snel erkend worden door de andere leden van de groep omdat zij eenvoudigweg niet beschikken aan een rijk palet aan gevoelens zoals de kreeft die kent. Gevolg is dat een kreeft zich snel aangevallen voelt door de andere groepsleden en geneigd is zich terug te trekken naar een veilige plek. Anderen kunnen hem/haar ervaren als ‘het slachtoffer’, de kreeft is tobberig van aard en anderen merken zijn humeurigheid op.

Leeuw: de leider. Een leeuw is niet voor niets de koning van het dierenrijk. Bij mensen zie je ook snel wanneer ze behept zijn met leeuw-energie: ze vertonen in een groep leiderschapsmentaliteit. Bij zeer jonge kinderen is dit gedrag al te herkennen door een houding van: de wereld draait om mij. Egocentrisch kan een leeuw zijn, evenals trots. Een leeuw kan een groep motiveren door zijn hartelijkheid, maar o wee wanneer zijn kwaliteiten niet erkend worden. Kwets je de leeuw door hem niet ‘op een voetstuk te plaatsen’ dan kan hij je ‘zomaar’ laten vallen. Erken je de leeuw dan zal hij voor jou door het vuur gaan. Een leeuw heeft daarnaast veel humor en bezit de gave om creatief naar oplossingen te zoeken. Groepsleden kunnen dit teken als ergerlijk ervaren doordat de leeuw zich van nature weet te profileren; andere groepsleden kunnen afgunstig (of anders) op de leeuw’s manier van showen zijn. Theatrale trekken zijn dit teken niet vreemd

Maagd: de analist. De maagd is vooral dienstbaar en heeft er geen moeite mee om een dienstbare rol binnen een groep op zich te nemen. Als pietje precies weet hij het bloed onder de nagels van de andere groepsleden te halen door ze te wijzen op allerlei – in de ogen van anderen – pietluttigheden. Hij streeft naar een hoog afwerkingsniveau, zowel in de stof als bijvoorbeeld in gesprek. De maagd toetst evenals de stier zijn bevindingen, ze vallen beide onder het element aarde, alvorens naar buiten te treden. De maagd is de perfectionist van de groep en kan daardoor de andere groepsleden een opgejaagd gevoel geven. Het moet altijd beter kunnen. De energie van de maagd is rationeel te noemen, de analist. In een groep zal de maagd zich niet zo snel profileren met zijn IK, eerder zal hij opvallen door zijn oog voor detail.

Weegschaal: de diplomaat. Een weegschaal zal in een groep zoeken naar consensus. Hij zal luisteren naar alle meningen die er binnen een groep heersen en zelf moeite hebben om een mening te vormen; hij wil niemand afvallen. Is er echter voldoende harmonie binnen een groep dan kan de weegschaal ‘de andere kant van de weegschaal’ laten zien: hij kan als een olifant in een porseleinkast met opruiende argumenten voor disharmonie en chaos zorgen. Met woorden kan hij (s)lijmen en dingen stuk maken. Over het algemeen is een weegschaal vooral vriendelijk en beheerst en in een groep zal hij/zij niet snel opvallen. Het type wat met alle winden meewaait en die voor ergernis bij de andere leden kan zorgen door niet met een duidelijke mening (of gedrag) naar voren komt. De weegschaal is van het type die wenst dat ‘de neuzen allemaal dezelfde kant opstaan’.

Schorpioen: de transformator. De schorpioen voelt in een groep aan waar het spel der macht gespeeld wordt, hij neemt dit waar via zijn vlijmscherpe staart (het venijn zit ‘m in de staart). De schorpioen wil zelf de macht mede omdat hij onmacht voelt. In een groep is hij de katalysator van het spel der machten, maar heeft dit zelf niet in de gaten. In een groep zorgt hij – zonder het zelf in de gaten te hebben – voor manipulatie. Hij kent het systeem van onderdrukking hoewel hij zich zelf nooit in de kaart zal laten kijken. Als geen ander weet hij de zaken zo op de spits te drijven, dat er krachten werkzaam gaan worden die ‘too much’ zijn en om transformatie vragen. De ontmantelaar van de groepsmacht. Binnen de groep is de schorpioen in staat om opmerkingen te plaatsen die ‘op het randje zijn’ van toelaatbaarheid. Hij is het type ‘living on the edge’. Sarcasme is hem eveneens niet vreemd.

Boogschutter: de optimist. Zet de boogschutter in een groep en je bent verzekerd van een positieve noot gevuld met idealen. Hij weet anderen een hart onder de riem te steken door een positieve uitstraling en dito levenslust. De idealen van de boogschutter kunnen echter dusdanige proporties aannemen dat hij geen oor meer heeft voor wat een ander te zeggen heeft. De groep kan hem zelfs als een betweter gaan beschouwen, want als er iets is waar de boogschutter zich schuldig aan maakt is het slecht kunnen luisteren en zelf op de kansel gaan staan en het woord voeren over wat hij allemaal weet. Ook het willen verkondigen wat waar is. Ondanks zijn betweterigheid straalt de boogschutter vooral passievol idealisme uit en laat hij anderen zien en ervaren dat grenzen rekbaar kunnen zijn. Dit teken komt goed tot zijn recht voor de groep in plaats van in de groep.

Steenbok: de vormgever. In een groep is de steenbok geen opvallend persoon. Het is de stille die voordat de anderen het doorhebben een carrièremove gaat maken en langzaam maar zeker toewerkt naar een positie in de samenleving die aanzien geeft. Een steenbok kent dikwijls vanuit zijn familiegeschiedenis armoede en weet één ding zeker: dat overkomt mij niet! Hij weet op een weloverwogen manier vorm te geven aan zijn werkzame leven. In een groep is ook hij (evenals de stier en de maagd) een betrouwbaar persoon waar de andere groepsleden van op aan kunnen, echter houd rekening met zijn ambitie. Hij kan ineens sprongen gaan maken waardoor zijn positie in een groep wijzigt en hij het aanzien krijgt waar hij diep van binnen zo naar verlangt. Dit teken vertoont als geen ander verantwoordelijk gedrag. Een hoog arbeidsepos.

Waterman: de rebel. Als geen ander is de waterman de anarchist/de rebel van de groep. Hij heeft er zo’n hekel aan om zich in een groep aan te passen aan conventies! Hij trapt heilige huisjes omver en kan andere groepsleden tegen zich in het harnas jagen; hij lijkt zich totaal niet te interesseren voor de gevoelens van anderen. Hij wil vrijheid! Alles waardoor hij zich beknelt voelt binnen een groep daarvan wil hij zich bevrijden. Dit zorgt voor de nodige dynamiek binnen een groep! Energetisch het zwarte schaap van de familie. Waterman heeft niks met hiërarchie, hij is voorstander van de platte organisatiestructuur. Zijn de banden binnen een groep te strak? Een waterman biedt je verlossing! En wanneer hij zijn mening, zijn ideeën, onder woorden brengt dan is hij vaak zijn tijd ver vooruit. Een vernieuwer pur sang.

Vissen: de nederige. Het teken Vissen zal zich in een groep bescheiden opstellen. Als geen ander is dit teken zich bewust van de samenhang der dingen; er is meer tussen hemel en aarde. We zijn allemaal kleine vonkjes van het goddelijke, van het licht. De Vissenmens kan echter wel enorm teleurgesteld worden in het gedrag van de andere groepsleden waarbij hij zoveel egovertoon en grootspraak waarneemt. Zijn beleving gaat veel verder dan alleen het aardse. Binnen een groep kan hij weggezet worden als de zwever/de dromer. Ook kan hij juist voor samenhang binnen een groep zorgen vanwege zijn sterke invoelende vermogens en zijn humanitaire instelling. Door zijn dromerij is de Vissen een vat vol inspiratie en creativiteit. Vorm geven aan zijn dromen is iets wat de groep hem zal verwijten, dit is zeker niet zijn sterkste kant.

Wanneer je alle twaalf gelezen hebt zal het je duidelijk zijn dat de energie van mensen dusdanig verschilt dat onenigheid op de loer ligt. We willen allemaal erkenning en we zijn allemaal verschillend… De belangen van de groepsleden zijn al verschillend. Voor de Steenbok is een maatschappelijk aanvaarde positie belangrijk, iets wat bijvoorbeeld een schorpioen niet ambieert. Een schorpioen graaft liever naar onderliggende motieven, naar de gangen waardoor het personeel loopt. En het teken Vissen beleeft het leven vanuit een ruim perspectief en daarom zal ook voor hem de status die de steenbok nastreeft ook niet het belangrijkste in het leven zijn. En de steenbok zelf heeft ook zijn redenen om te streven naar een maatschappelijk aanvaarde positie.

Het is waardevol om eens te kijken naar de aanwezige energieën binnen een groep. Wie streeft naar wat? Wie triggerd wie? Wie brengt wat in? En hoe kunnen deze energieën een gezamenlijke vruchtbare bron worden?

Stel je voor dat er in een team twee maagd-achtigen, één kreeft-achtige en leeuw-achtige (nogmaals het draait niet alleen om ‘het sterrenbeeld’) zitten. De maagden vinden elkaar in hun rationaliteit, in hun precisie en het letten op details. Het zal de kreeft en de leeuw worst zijn om te letten op detail. De kreeft zal zich misschien eenzaam en alleen voelen binnen deze setting: niemand die oog heeft voor zijn gevoelens en mee kan stromen met zijn rijke gevoelswereld. De leeuw voelt zich niet gesteund in zijn hartelijkheid, deze wordt niet opgemerkt door de analytische  maagd en wel gevoeld door de kreeft, alleen de kreeft weigert voor de leeuw te klappen.

Toch kunnen ook deze energieën elkaar aanvullen! Wanneer men de leeuw vanwege zijn gratie, humor en creativiteit accepteert als leider, de leeuw en de kreeft de maagden accepteren vanwege hun scherpe oog voor detail en vormgevende vermogens en de anderen de kreeft accepteert vanwege haar gevoeligheid en lange tenen. Dan zal de kreeft uitblinken in haar verzorgende rol, weet zij warmte en sfeer te scheppen die weer nodig zijn om de maagden en de leeuw een bedding te geven voor hun specifieke eigenschappen. Wanneer je als groepslid weet wat de ander beweegt en daar vrede mee kan hebben, daar de voordelen van in kan zien en tevens inzicht hebt in je eigen struikelblokken en kwaliteiten, kun je naar mijn mening starten met een vruchtbare samenwerking waarin ieder het beste van zichzelf prijs kan gaan geven.

Werk jij in een team wat niet lekker loopt? Zou je willen weten waar m de schoen wringt? Ik kijk graag naar alle horoscopen van de teamleden en bespreek mijn bevindingen met zowel ieder apart als in de groep. Neem gerust contact met me op voor meer informatie. 

 

 ——————————————————————————— 

 

 

 Het begrip tijd gekoppeld aan de energie van de twaalf dierenriemtekens.

 

Ram:  gejaagd, gehaast, “het moet NU!”

 

Stier: meebewegen met het natuurlijke ritme, waarneembare tijd, vertraagde tijd

 

Tweelingen: multi-task-time, 8 dagen in een week is wenselijk, 24 uur economie

 

Kreeft: het verleden, blijven hangen in herinneringen, nostalgie

 

Leeuw:  glamour-time, het speelkwartier, tijd voor erkenning van het Zelf

 

Maagd: stipt op tijd, de agenda, pietje precies wanneer het hem uitkomt

 

Weegschaal:  de tijd voorbij laten glijden, moeite met keuzes maken vanwege de vele mogelijkheden die er zijn

 

Schorpioen:  grondig onderzoek kost tijd alvorens met ‘iets’ naar buiten te komen, tijd als strategie

 

Boogschutter:  de toekomst, tijd willen rekken, voorbij de tijdshorizon

 

Steenbok:  langzaam maar gestaag, tijd kan werken als rem, tijd geeft structuur

 

Waterman:  vernieuwde tijdsgeest, ‘buiten de tijd zijn’, visionair, tijd moet prikkels geven

 

Vissen:  tijdloos, droomtijd, parallelle tijddimensie, er is geen sprake van tijd

 

——————————————————————-

 

 

 

 

 

Het leven vraagt me om mee te stromen met het water van de beek. Soepel bewegend water, schaamteloos en onschuldig water, helder dus transparant water en vooral ongrijpbaar water.

Wanneer ik denk aan een beek dan zie ik de stroom water voor me die loopt langs de weg naast het park Sunclass in Grandhan, vlakbij het bekende toeristendorp Durbuy, in de Ardennen. Een steile, kronkelige weg met aan de ene kant bomen afgewisseld met kleine groene veldjes waar ezels op grazen en aan de andere kant het stuk bos waar de puntige vakantiehuisjes zich af en toe tussen de bomen door, geheimzinnig laten zien.

De eerste keer dat ik op de weg liep was de beek droog. Het was eind augustus en de zomer had weinig regenwater laten vloeien. In de twee weken dat wij op het park verbleven – waar we onder valse voorwendselen naartoe waren gelokt door de verhuurster van het huisje – viel er op een nacht zo verschrikkelijk veel regenwater boven Grandhan dat de volgende dag de aanblik van de droge bedding van de beek verandert was in een kolkende waterstroom. Van een lieflijk beekje – zoals de Ardennen er honderdtallen van heeft – was geen sprake; het water bewoog zich woest, agressief bijna door de ingesleten meanderende geul. 

De eerste beekjes die ik bewust waarnam waren ook in de Ardennen, in het gebied rondom Berismenil. Het was in het jaar 2000 en mijn man en ik bezochten voor de eerste keer de Belgische Ardennen. De septemberzon scheen op de al vaag verkleurende velden en bossen. Ik werd gegrepen door de mystiek die de natuur me bracht. Mistvlagen die in de ochtend omhoog uit het bos trokken om er in de late middag zonder pardon weer in te glijden. Ons appartement bood een magnifiek uitzicht op dit bijzondere schouwspel.

We kochten een wandelkaart en liepen door fotogenieke bossen, weilanden en dorpjes alsof we van de ene in de andere ansichtkaart terecht kwamen. De zon was deze week een goede vriend die ons vergezelde met zijn goudkleurige licht en aangename warmte. Het was een premature herfst, die we vooral roken door de geur van verrotting en konden waarnemen door oprukkende paddenstoelen.

De wandelroutes werden in die tijd nog aangeduid door verfstrepen met nummers op boomstammen, paaltjes, en keien die op de grond lagen. Spoorzoekertje, dat was als kind een lievelingsspel van mij! Het was goed opletten om door de bomen een pad te ontwaren. Soms liepen we door een dusdanig dichtbegroeid bos dat van een pad geen enkele sprake was, de verfstrepen waren onze gids. Ik voelde me als een kind zo blij!

En dan heb ik nog niet geschreven over de kleine lieflijke beekjes die het landschap rondom Berismenil verrijken. Zo miniem de stroompjes zich voor konden doen zo opgetild kon ik me er door voelen. Het bracht een huppel in me teweeg. Het geluid, soms ruisend en soms licht borrelend, de beweging van het water verlicht door de zon, de grassprietjes aan weerszijden, of de oeroude aarde belegd met stenen die het decor vormden waar het water zich soepel doorheen bewoog.

Ik vroeg me af: waar komt het water vandaan en waar stroomt het naartoe?

Ik voelde een kinderlijke aandrang om langs de beek omhoog te lopen net zo lang totdat ik de bron gevonden had. Of naar beneden te lopen net zo lang ver totdat ik met eigen ogen kon zien dat het water samenvloeide met een groter water. In dit gebied was dat de Ourthe.

We volgden braaf onze route en keer op keer werden we getrakteerd door de verrassende loop van de beekjes die we inderdaad menig keer zagen weglopen in de grotere stroming van de Ourthe.

Ik werd me daar bewust van de eeuwigheid. De paden waar we op liepen waren hoogstwaarschijnlijk wandelpaden die er al eeuwen lagen! Het water door de beken zal waarschijnlijk ook al ontelbare eeuwen door het ruige landschap stromen.

Wauw!

De laatste dag schreef ik met gemak het volgende gedicht:

 

De beek

Groen, lichtgroen, donkergroen

water ruisend,

eeuwig gaande

 

Fluitende vogels

ritselend gebladerte

in de o zo frisse stilte

 

Rust, vrede, grootsheid

klimmende paden

stenen waar voeten op rustten

 

Seizoenen die zich herhalen

lange geschiedenis

actueel en zich voorbereidend op het nieuwe

 

Open, door de stroming

water gaat heen

en de bomen bewegen rustig gedag

 

Berismenil, september 2000, Carin van der Hem-Rodenhuis

 

 

Het fenomeen “beek” en vooral haar stroming heeft me daarna niet meer losgelaten. De metafoor die een beek ons biedt hoe we ons leven eigenlijk zouden kunnen leven vind ik verrijkend en misschien wel allesomvattend.

De beek doet zich voor als een vanzelfsprekendheid, water wat ‘ergens’ van boven naar beneden loopt, een rivier vindt en uiteindelijk het ruime sop van de zee verkiest.

Zijn wij allen ook niet beken: we ontvangen energie van boven, is het niet zonlicht, dan wel zuurstof of voor anderen iets goddelijks en vervolgen ons pad, onze levensweg en verdwijnen uiteindelijk weer als stof. Ashes to ashes.

Of we gebruiken de stroming van het bewegende water als metafoor: het water hoeft niet gepushed of geduwd te worden, het vindt vanzelf zijn weg. De ene keer is de stroming heftig en de andere keer meer kabbelend. En het water kunnen we niet beet pakken; we hebben geen enkele controle over ons leven.

Mijn ervaring is dat een beek energie geeft. Het brengt tintelingen in me teweeg. Levensvreugde borrelt omhoog. Creativiteit ontspruit.

Heb afgelopen vrijdagmiddag dusdanig mijn kop gestoten dat ik daarna vooral voelde en nog steeds voel dat ik meer mijn creatieve kant mag leven! Dat ook ik door het leven uitgenodigd word om mee te stromen zoals het water me laat zien, het eeuwige water wat blijft stromen door de mij – en anderen (!) – o zo geliefde beken.

 

 

 

 ———————————————————————-

Oud en nieuw

Het vieren van oud en nieuw gaat steeds verder van me af staan. En ik vraag me zelf af wat er de oorzaak van is. Want dat ik als astroloog benoem dat je persoonlijke oudejaarsdag de dag voor je verjaardag en je verjaardag je eigen nieuwjaarsdag is, is niet de enige reden waarom oud en nieuw me tegen de borst stuit. Het is de waanzin van het collectief om veel waarde te hechten aan de laatste dag van de kalender.

Ooit heeft men een kalender bedacht, ooit heeft men het begrip ‘tijd’ inhoudt gegeven waarschijnlijk om structuur te creëren aan het bestaan. Zonder tijd en zonder kalender zou er een structuur ontbreken waaraan we ons bestaan kunnen meten. Meten is weten. De tijd is een soort van controlemiddel, een stelsel waarbinnen we leven zodat we niet wegdrijven in een oceaan der tijdloosheid.

Vele culturen hebben een geheel eigen tijdskalender en de meeste van ons weten dat onder andere de Chinese kalender, de joodse en de islamitische niet synchroon lopen aan de onze. Da’s mooi want dat gegeven maakt dat het begrip tijd en in deze “de kalender” relatief is. Ieder volk zijn eigen tijdsperspectief.  

De astrologie maakt gebruik van de tijdskalender als structuur en daarnaast zal iedere astroloog op haar/zijn eigen wijze invulling geven aan ‘een nieuw jaar’. Ik denk te weten dat de meeste astrologen het nieuwe jaar vooral vieren op hun eigen verjaardag omdat op die dag de zon aan een nieuwe ronde in de persoonlijke horoscoop begint.

Collectief vieren we die ronde, die nieuwe kalenderronde op 1 januari, waar op zich niks mis mee is. Het is denk ik de illusie van mensen dat er aan het begin van een nieuw jaar nieuwe kansen te pakken zijn, dat de start van een nieuw jaar nieuwe mogelijkheden zou bieden. Hallo, denk ik dan, iedere dag, iedere minuut binnen het tijdsbestek van een jaar heb je als mens de mogelijkheid om aan iets nieuws te beginnen, mocht je daar behoefte aan hebben.

Of hopen mensen dat de kosmos juist vanaf de start van een nieuw kalenderjaar de sterren ‘anders’ positioneren, dat de sterren een schop onder hun kont krijgen, hup venus jij gaat op de plaats van saturnus staan en jij jupiter, wat doe jij daar, jij zou toch ruilen met mercurius?  Sommigen reppen over een ‘beter’ jaar. Waarom moet het komende jaar beter zijn als het vorige? Waarom kunnen wij het leven niet nemen zoals het zich aan ons voordoet? Waarom moet iets beter zijn? Omdat er alleen maar voorwaartse (wat dat ook moge zijn) ontwikkeling plaats mag vinden? We mogen niet “achteruit boeren”? Of hebben we angst om het leven te leven volgens ‘het goddelijk plan’?

Het zijn aannames, het is een aanname te denken dat het leven zo georganiseerd (in termen van beter, van geluk en voorspoed) is. En die enorme aanname(s) die energetisch op ieders netvlies en trommelvlies (door de media) terecht komen, daar tunen mensen zich op af. Dat is dan zo. Een nieuw jaar betekent dat iemand de vraag mag stellen: wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? Het betekent ook dat mensen zich gaan afvragen wat niet zo leuk was in het oude jaar en wat ze absoluut niet mee willen nemen naar het volgende jaar. Was getekend, 31 december zoveelzoveel.

Ik wil je vragen: streep eens af wat je niet mee wil nemen naar het nieuwe jaar op de dag voor je verjaardag, ervaar wat je daarbij voelt en of het anders voelt dan op oudejaarsdag.

De collectieve energie heeft een magnetische aantrekkingskracht: het afsluiten van een kalenderjaar brengt de nodige vibraties met haar mee. Hooggespannen verwachtingen waaien door alle gelederen van de maatschappij: we wensen elkaar ‘de beste wensen’ of  ‘een gelukkig nieuwjaar’. Wat zeggen we daarmee? Wordt er nagedacht over de woorden die we naar elkaar toe uitspreken? En waarom alleen maar geluk wensen terwijl we juist zoveel kunnen leren van alles wat iets minder fraai uitpakt dan we hadden gehoopt. Waarom mogen we geen teleurstellingen meemaken?

Iemand tipte me eens, omdat ik op jongere leeftijd nogal de neiging had tot ‘helpen’: je mag een ander ook zijn ellende gunnen.

Een ander ellende gunnen. Nou, dat klonk in eerste instantie best grof, en hoe langer ik er over nadacht des te meer ik ging begrijpen wat mijn tipgever bedoelde: juist van tegenslagen ‘word je groot’.

Oud en nieuw mag gevierd worden, misschien iets bewuster. Alsjeblieft liever niet als kuddedieren achter elkaar aan naar de vuurwerkboer.

Maar ach, eigenlijk wens ik alleen maar dat het hele leven iets bewuster door ons aardbewoners gevierd wordt. Dat we wat minder boos op onszelf zijn en daardoor wat minder boos op de ander, dat we de ander iets gunnen(!) en het leven in al zijn facetten (materieel en immaterieel) met elkaar kunnen delen.

Ik wens de mensheid voor 2015 toe: leef bewust en vier het leven! Want het leven mag in vreugde geleefd worden. 

 ——————————————————————-

 

 

 

Zo’n 15 jaar geleden kreeg ik boodschappen door vanuit de andere wereld. Aanvankelijk wanneer ik er om vroeg en de laatste jaren steeds vaker onverwachts. Het levert mij maar ook anderen, wanneer ze daar voor openstaan, dikwijls de mooiste inzichten.

Iedere dag schrijf ik wat me bezig houdt, waar ik mee bezig ben en ook dan krijg ik boodschappen door, ik noem het “channelwriting”. 

Gister schreef ik over geld en ik hoorde:

Er verdwijnt nu veel geld naar multinationals en andere grote bedrijven zoals zorgverzekeraars en de banken. Het geld wordt weggesluisd en verdwijnt op een onzichtbare bult. En het verdwijnt ook echt, met die energie wordt niets meer gedaan. De energie verdwijnt uit het systeem.

Waarom gaat de geldstroom dan nu energetisch naar de multinationals? Tsja dat doen jullie zelf. Er is te weinig werkelijke daadkracht en daarom geven mensen hun kracht weg aan een ander, ze denken zo ergens vanaf te zijn en leggen hun verantwoordelijkheid in de handen van een ander. Niet doorhebbende dat deze ander de energie ook niet kan dragen, tenminste niet kan dragen los van het ego. Want die grote bedrijven worden gerund door ego’s. En alle spirituele goeroe’s ten spijt maar het zogeheten spirituele leiderschap werkt nog steeds niet, de energie blijft nog te zwak en kan niet opboksen tegen de negatieve ego energie. Het werkveld van de (bijna)ego-lozen mag vergroot worden willen jullie leven redden. Het ego mag afgeworpen worden ten einde te voelen wat leegheid is. Want dat is niet het eindpunt maar het beginpunt: leegheid.

Er zijn veranderingen gaande en de groep van mensen die deze veranderingen aanzetten zal groter worden alleen de multinationals spelen hun spel hard omdat ze bang zijn voor machtsondergang. Bang voor verandering en gezichtsverlies. Mediteren en licht sturen naar de positieve verandering helpt jullie allen. Ook al denk je in je eentje niets op te kunne lossen, niks is minder waar. Je kracht is vele malen sterker dan je verwacht!!!!

 

Ook je kracht om tot genezing te komen is sterk en welwillend. Ga maar staan voor je volledige verantwoordelijkheid….dat vraagt moed, geduld en lef!

Want genezing vraagt dat je ergens verantwoordelijkheid voor neemt.

Er is schoonmaakwerk te verrichten op aarde! Energetisch schoonmaken. Ieder kan dat afzonderlijk doen omdat de energie zich wel clustert daar hoeven jullie niet voor samen te komen.

Het is nogal simpel: focus je op schoonmaken aarde en dan beweegt de energie die kant op. Des te meer mensen het te doen des te schoner het wordt.

 

Het is niet zozeer dat de aarde vervuild is door straling en afvalstoffen maar meer nog door verdichtende energie van angst, angst van het ego. Het is moeilijk voor ons om jullie te be-wegen! Om door de energie te bewegen. Er is een groep die er voor openstaat en die hebben het druk! Alle hoogsensitieven, maar ook bepaalde diersoorten zijn ontvankelijk voor onze energie en dragen daardoor verantwoordelijkheden die zwaar en licht tegelijkertijd zijn. De oproep tot zuivering, zuiveren van de energie in liefde en met en door het hart. Denken met het hart. alleen nog maar vanuit hartenergie en hartverbinding. Nogmaals jullie hoeven niet fysiek bijeen te komen (haha, jullie zijn altijd al bij elkaar…), ieder kan het afzonderlijk waar ook ter wereld doen.

Het geld laten jullie nu wegvloeien en daar mogen jullie vervolgens een draaibeweging in gaan maken: het geld mag weer gaan stromen onder de ondernemers, de kleinere ondernemers, de kleine zelfstandigen.

 

De zorg, och ja, de zorg in Nederland….nu georganiseerd door de gemeenten, althans dat is de opzet. De zorg kan en gaat overgedragen worden aan particuliere instellingen. De zorg verandert en zal wereldwijd veranderen. Vergeet niet dat daar ook het thema macht en machtsmisbruik licht. Zorg zou gratis kunnen zijn….dat is mogelijk, echt waar. Het hele systeem klopt nu niet.

En omdat het niet klopt, zoals een hart klopt, stroomt de energie niet vrijelijk door en zijn er zoveel verstoppingen in de vorm van macht, hoge prijzen, verwarring, mismanagement etc.

Ook hier mag het ego losgekoppeld worden en het hart gaan spreken.

 

Geld is van niemand, geld is niets meer en minder dan energie. Energie is overal. Jullie hebben alles te leen. Je huis is geen bezit, je denkt dat het je bezit is. Het huis waar je woont matched bij je persoonlijke energie. Je huis zelf is energie.

Geld en energie: daar wordt verkwistend mee omgegaan. Energiebronnen worden uitgeput om maar geld te hebben en daardoor (schijn)macht. Macht heeft alles te maken met controle en controle heeft alles te maken met het ego. Macht mogen jullie ombuigen naar kracht, je krachtig voelen om de verantwoordelijkheid te dragen om voor de aarde en alles wat leeft te zorgen. Kracht haal je uit het leven, uit het licht, uit jezelf en uit al het andere wat niets met controle en niet met macht te maken heeft. 

———————————————————————————————————–

 

Om me heen hoor ik mensen door diepe processen gaan… In eerste instantie geen wenselijke processen. Wie zit er te wachten op een verbroken relatie, een arbeidscontract wat wordt stopgezet, een ernstige ziekte, een huis wat verkocht moet worden, een zwangerschap die afgebroken wordt, een depressieve zoon/dochter/partner…..niemand toch? Vandaag kwamen mij weer enkele heftige berichten ten gehore wat me de aanzet gaf tot het schrijven van dit verhaal, wat een verhaal over Saturnus door het teken schorpioen en Pluto door steenbok wordt.De planeet Saturnus staat voor beperking, vertraging, afremmen, structuur, een gids/leraar, verantwoordelijkheid en ook voor het vormgeven aan. Het teken schorpioen neemt geen genoegen met het oppervlakkige, die graaft net zo lang totdat hij de onderste steen boven heeft. De energie van een schorpioen is wantrouwend wat maakt dat hij zijn kaarten voor de borst houdt, geneigd is tot controle (omdat hij zich onveilig voelt maar zijn emoties niet uit) voor zijn zelfbehoud.Pluto zorgt voor chaos en crisis, die wil dat transformeren wat niet meer werkt. Steenbok staat voor materie, voor werk, e loopbaan, het aardse.Schorpioen wordt beheerst door Pluto en Saturnus behoort toe aan het teken steenbok. En wat wil nu het geval:

Vanaf 2008 is Pluto het teken steenbok binnengelopen.In 2012 is Saturnus in schorpioen komen te staan.

In 2008 is de wereldwijde economische crisis begonnen. Pluto verliet na 20 jaar het teken Boogschutter wat voor grenzeloosheid staat, recht tegenover het thema van de steenbok wat voor begrenzing staat. De energie van Pluto in het teken van de steenbok werd direct merkbaar in 2008: de crisis was een feit: de eerste banken vielen om. De koopkracht nam af, bezuinigingen, bedrijven die moesten sluiten etc. Het thema geld (aarde) kreeg een andere betekenis voor velen: alles wat we normaal hadden gevonden was niet meer normaal zoals de vier vakanties per jaar, de twee auto’s voor de deur, een keer per week uit eten.

Verschraling was het woord wat in me op kwam toen ik voor het eerst na ging denken over de betekenis van Pluto door steenbok. Een steenbok loopt namelijk vaak op een rots, een schrale grond, een ondergrond met weinig vegetatie. Het beest heet niet voor niets steenbok. Pluto wil hoe dan ook transformeren en een transformatie gaat van te voren vaak met crisis gepaard. Mensen veranderen bijna nooit ‘zomaar’; we hebben het vaak nodig om wakker geschud te worden. En dat wakker schudden, dat is de energie van Pluto. Pluto kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat de grond onder je voeten wegzakt, dat veiligheden verdwijnen, dat alles wat daarvoor zo gewoon was is veranderd. De werking van Pluto is een energie die wij vrezen, alles wat zo gewoon is dat houden we graag zo, zelfs als het gewone niet bevredigend is. Wanneer je bijvoorbeeld zit vastgeroest in een relatie die je niet bevredigd maar die nog wel (schijn)veiligheid bied, een relatie die eigenlijk naar transformatie snakt, kan een reden voor Pluto zijn om alles in beweging te brengen door je bijvoorbeeld te confronteren met een partner die vreemd gaat. Niet dat Pluto je pijn wil doen om het pijn hebben, nee Pluto wil dat je in gaat zien – in dit geval van de relatie – wat je rol is in de relatie, waarom je bij de partner blijft en dat er ook een ‘ontsnapping’ mogelijk is. Pluto wil alleen maar liefde brengen, Pluto wil je het licht brengen en daarvoor moet je soms eerst een tijd in het duisternis leven.

Zoals eerder geschreven is Pluto de heersende planeet van schorpioen. Dat betekent dat hun energieën vergelijkenissen vertonen. Een schorpioen is een teken wat bekent is met het thema transformatie doordat hij bijvoorbeeld vaak in aanraking komt met de dood, macht en onmacht, geweld, machtsmisbruik en diepe emoties. “Living on the edge”, dat is iets wat een schorpioen aanspreekt. 

Ik heb nu de energie besproken van Saturnus en steenbok, en van Pluto en schorpioen. En ook heb ik aangegeven dat Saturnus door het teken schorpioen loopt en Pluto door steenbok. In het kort gezegd komt het er op neer dat alles wat verandert dient te worden blootgelegd wordt. Alles wat niet meer werkt, wat niet meer ‘klopt’ spat uiteen. Diepe emotionele lagen worden aangeraakt en mensen zien zich nu geconfronteerd met hun diepste angsten.

Alles waar controle op zit vraagt erom om de controle los te laten, om een weg naar binnen te gaan, een weg naar je bron, naar de essentie van je bestaan. Dit ervaren we individueel door scheidingen, ziektes etc maar ook in het collectief: de economische crisis.

Hoor ik je nu vragen wanneer de planeten naar een ander teken lopen? Zoals gezegd staat Pluto ongeveer 20 jaar in een teken wat dus betekent dat Pluto in 2024 in een ander teken aankomt, in het opvolgende teken van de steenbok, namelijk waterman. We krijgen dan te maken met een geheel ander thema, een thema wat gekleurd wordt door de energie van de waterman: vernieuwing.Saturnus doorloopt het teken schorpioen tot oktober 2015 waarna hij het opvolgende teken boogschutter binnen wandelt. Ik verwacht dat de zwaarste depressies en transformaties dan afnemen en we ons meer in verbinding mogen zien met de energie van de boogschutter: grenzeloosheid, verbreding, wijsheid, idealen en onderwijs. 

En wat betreft de economie denk ik dat we tot en met 2024 – dus zeker nog tien jaar – te maken hebben verschraling. Dat we op zoeken mogen blijven naar andere structuren, andere wegen om ons leven energetisch in balans te houden. En met energetisch bedoel ik alles wat met energie te maken heeft: brandstoffen maar ook geld. Vooral geld. Alles wat met materiele veiligheid te maken heeft zal veranderen waardoor ons waardenstelsel een ommezwaai maakt. We mogen ons bewust worden van wat werkelijk van waarde is voor ons welbevinden.

De nieuwste berichten zijn dat de economie met 0,7% gestegen is; steenbok zijn weg omhoog gaat nooit snel maar stapsgewijs. Kleine stappen vooruit dat is de beweging waar we nu in mee mogen bewegen.

 

Niets is goed en niets is fout, het is.

 

 ———————————————————————————————————

 

 

Wanneer je het woud via de parkeerplaats aan de Gortelseweg naast Vierhouten in wandelt dan wachten daar oeroude bomen geduldig op haar bezoekers. Een onregelmatig opgesteld welkomstcomité staat voor iedere wandelaar klaar. Licht gekromde boomstammen bewegen roerloos als vredige zielen in een decor van volledige overgave.

 Door het hek gelopen ga je via een rechte weg met een matige klim omhoog. Het Vierhouter bos zit vol met wild wat direct duidelijk wordt wanneer je je ogen op het pad gericht houdt. Afdrukken van reeën maar vooral van herten voeren je steeds dieper richting de Kroondomeinen. De boorden van de paden liggen er omgewoeld bij; het werk van de zwijnen op zoek naar voedsel. De kans op een ontmoeting met de wilde dieren is overdag miniem. Hun reukorgaan is onmenselijk sterk. Enkele jaren geleden toen we een week logeerden op de Kroondomeinen zagen we het wild bij bosjes tijdens onze dagelijkse wandelingen. Het regende die dagen onophoudelijk en er was nauwelijks wind. Het was medio juni en de zwijnen liepen met hun jongen door het struikgewas te knorren. We zagen zoveel zwijnen ‘van dichtbij’ dat mijn hart regelmatig als een op hol geslagen klok in mijn keel sloeg. Zwijnen kunnen mensen doden, met name wanneer ze jongen hebben en zich bedreigd voelen. Ik voelde me die dagen bedreigd: in de windstilte door de regen op hun paden te lopen maakte dat ik me voelde als een onuitgenodigde gast op het zwijnenfestival. Dan weer zagen we een groep van tien (4 groten en 6 kleintjes) op links, pijlsnel over ‘ons pad’ naar rechts rennen. Gelukkig steeds op veilige afstand maar ik  vreesde het moment dat we overrompeld zouden worden door een groep die wij te laat in de gaten zouden hebben en zij ons. Twee mensen en een groep van tien zwijnen komen in botsing op een kruising nabij de Prinsenkuil…..

Mijmerend aan deze voorbije wandelingen in hetzelfde bos loop ik me nu veilig voelend een weg omhoog. Het is zonnig en droog, en daarbij staat er een windje: het wild zal ons bespieden tussen de bomen en de struiken. Het is 2 graden en kleine bevroren regenplassen liggen er als gebroken spiegels bij. Ik heb spijt dat ik mijn fototoestel vergeten ben.

De weg daalt en in de diepte slaan we naar rechts en wandelen over een smal pad begroeit met geel hoog gras. Het is eind januari en af en toe hoor ik vogeltjes enthousiast een lenteriedeltje fluiten. Links zie ik naaldbomen en op rechts kale loofbomen. Het is zo stil dat ik de stilte na een uur wandelen bijna niet meer hoor. Alsof ik één ben geworden met alles om me heen.

Op een t-splitsing kunnen we met de blauwe route zowel naar links als naar rechts. We kijken op de meegenomen wandelkaart en kiezen voor nog ‘een pukkel’ erbij. Dit gedeelte over de Tonnetjesdelle behorend tot de zogeheten Noorderheide is werkelijk ‘formidable’. Allereerst stuiten we op een kunstwerk: een piramide opgebouwd uit stenen. Erachter ligt een aangelegde slingerende beek en vijver. Het blijkt een heel project te zijn wat hier in vroegere jaren is aangelegd: https://sites.google.com/site/piramidesnoorderheide/boren-nieuwe-bron-a-d-oostzijde-van-de-heide

Een Kröller Möller ervaring als cadeautje tijdens het wandelen.

De zon schijnt over de heide en verdrijft de kou door een gouden magische gloed over het landschap te verspreiden. Ik voel me rijk, meer dan rijk in deze vredige stilte. Ik neem alles in me op, het geluid van een miauwende buizerd, de lichte geur van hei, den en zand, het magische licht en alle organische vormen die de natuur laat zien.

Alles inspireert me en tilt me op, op uit het leven van de afgelopen maanden waarin we als familie zware kost te verteren hebben, waarin we geconfronteerd worden met ‘het leven en de dood’.

En hier op de hei kan ik me laten besprenkelen met al het goede van moeder natuur, kan ik mijn energievoorraad aanvullen en kan mijn geest zich volzuigen met magnifieke waarnemingen. Mijn oog laat ik gaan over de bosranden die er in zilvergrijze groenschakeringen als een behang omzoomd bijliggen. De bijna vrieskoude lucht die mijn longen vult en dan het prille voorjaar wat zich uit de wind even laat horen door opgetogen vroegrijpe vogeltjes. En de stilte loopt met me mee, de stilte die me alle ruimte geeft om mijn gedachten te laten gaan waarheen ze willen.

We naderen weer het punt van de piramide en sluiten zo dit pukkelstuk af. Weg van de betoverende hei opnieuw het bos in. We dalen en belandden op paden waarvan de zijkanten niet omgewoeld zijn door zwijnenneuzen, nee het pad zelf is een zwijnenzooi. Altijd weer een vreemd idee dat ‘die enge beesten’ hier in het donker bij bosjes staan te ronken van genot op zoek naar voedsel en ik hier nu – door hun gewoel – wandel. Dag ontmoet nacht, zoiets.

Na een dikke twee uur stevig doorstappend zien we de auto weer staan en bedanken we het bos met al haar inwoners voor alle pracht en praal die ze ons geschonken heeft. Tot de volgende keer.

 

Nb. Deze route is de blauwe route (9km) die start vanaf de Gortelseweg even buiten Vierhouten, richting – jawel – Gortel.

————————————————————————————————————-

 

“Sterrenbeeld”

Het teken waar de zon in valt ten tijde van je geboorte wordt aangeduid als ‘je sterrenbeeld’. De meeste van ons kennen enkele algemeenheden over de verschillende sterrenbeelden bijvoorbeeld dat een Maagd analytisch en precies is, een kreeft gevoelig en huiselijk, een ram drammerig en avontuurlijk, de waterman vernieuwend etc. Er zijn echter veel meer manieren van duiden, ook wat betreft de zon.

 Onderstaand een andere wijze van interpreteren wat de zon in een teken voor boodschap met zich meedraagt: 

Ram: mag een gevoel voor de vitaliteit van het leven ontwikkelen zodat hij zijn wil in de buitenwereld kan doorzetten en de capaciteit mag hebben om veranderingen aan te brengen en op uitdagingen in te gaan.

Stier: mag zich met de materiele wereld leren verstaan en daar een durend waardebesef uit mag halen.

Tweelingen: mag zijn intellectuele onderscheidingsvermogen ontwikkelen waardoor hij meer van de wereld om hem heen kan begrijpen.

Kreeft: mag de kranen van zijn gevoelswereld wijd open leren zetten om daarmee het ontspruitende bewustzijn van degene die hij lief heeft te voeden.

Leeuw: door zijn scheppend vermogen mag hij dat middelpunt in zichzelf leren te ontdekken dat werkelijk creatief is en daar trouw aan te zijn.

Maagd: mag van zichzelf een volmaakt vat van dienstbaarheid leren maken waardoor hij zijn aandeel kan leveren in de transformatie van alles wat in het leven grof en ongenuanceerd is.

Weegschaal: mag leren tegenstellingen in zijn karakter te herkennen waardoor hij met anderen relaties kan aangaan.

Schorpioen: mag leren lief hebben en zijn donkere zijde te accepteren en te integreren zodat hij de duisternis om hem heen kan verzachten en genezen.

Boogschutter: mag de verborgen drijfveren van elk menselijk streven leren ontdekken zodat zijn gevoel voor de diepere betekenis van zijn levenservaring  aan anderen kan worden overgedragen.

Steenbok: mag zijn omgeving en daarna zichzelf meester leren worden zodat hij een lichtend voorbeeld wordt van de macht van de menselijke wil.

Waterman: mag leren zich van het groepsleven waarvan hij deel uitmaakt bewust te worden zodat hij zijn aandeel aan het collectieve bewustzijn kan leveren.

Vissen: mag leren zichzelf op te offeren als een gave aan wijdere levensverbanden zodat hij bergingswerk kan verrichten van alles wat verloren lijkt te gaan.

—————————————————————————————-